Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja: Alkoholipolitiikka on myös elinkeinojen asia

kari_luoto_medium

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto

Alkoholilainsäädännön uudistus käynnistyi toden teolla elokuun lopulla, kun sosiaali- ja terveysministeriö julkisti arviomuistion lainsäädännön uudistustarpeista. Siitä asti aiheesta on käyty vilkasta keskustelua. On mielenkiintoista nähdä, miten elinkeinojen kannanotot näkyvät lakiesityksessä, jota parhaillaan sorvataan ministeriössä.

Alkoholilainsäädäntöä tulee tarkastella myös kilpailu-, työllisyys- ja kuluttajanäkökulmasta; se vaikuttaa väistämättä niihin kaikkiin. Alkoholipolitiikka on myös elinkeinojen asia. Niin ikään lainsäädännön vaikutukset kansantalouteen yleisesti on huomioitava. Kestävää kokonaisuutta ei voi rakentaa vain yhdestä kulmasta.

Kukaan tuskin on erimieltä yleisestä tavoitteesta eli alkoholihaittojen ehkäisemisestä sekä alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämisestä. Suomessa on kuitenkin jo nyt yksi Euroopan tiukimmista alkoholia koskevista sääntely-ympäristöistä, verotus mukaan lukien. Sääntelyä lisäämällä ei saavuteta olennaista hyötyä kansanterveydelle. Sen sijaan vaikutukset elinkeinolle ja palveluille olisivat huolestuttavat.

Alkoholijuomatuotteet ovat merkittävä tuoteryhmä päivittäistavarakaupalle, erityisesti pienille kaupoille ja kioskeille. STM:n muistiossa esitetyt uudistukset – myyntiaikarajoitukset ja III oluen siirto Alkoon – heikentäisivät eniten juuri pienten myymälöiden kilpailukykyä. Alkojen yhteydessä sijaitsevien ruokakauppojen kilpailuetu puolestaan korostuisi. Tällainen kehitys olisi vastoin hallituksen pyrkimyksiä edistää kilpailua Suomen päivittäistavaramarkkinoilla.

Alkoholijuomien myyntiaikojen supistuminen vaikuttaisi myymälöiden liikevaihtoon. Tämä lisää painetta lyhentää aukioloaikaa, mikä taas vähentäisi työtunteja ja saattaisi johtaa jopa kauppakuolemien aaltoon – ja tuhansien työpaikkojen menetykseen.

Kuluttajien suuren enemmistön kannalta suunnitellut alkoholin myynnin rajoitukset puolestaan merkitsisivät paljon muutakin kuin alkoholin saatavuuden heikkenemistä. Myös ruokakauppapalveluiden ja muiden sen yhteydessä tarjottavien palveluiden saatavuus supistuisi. Esimerkkeinä mainittakoon Veikkaus, postipalvelut ja nettikaupan pakettijakelut.

Monessa pienessä taajamassa ja syrjäseuduilla nähtäisiin palveluiden katoaminen kokonaan, mikä lisäisi kuluttajien välistä epätasa-arvoisuutta. Erityisesti tästä kehityksestä kärsisi kasvava vanhusväestö sekä autottomat perheet.

Alkoholin myynnin rajoittamisen seurauksena kuluttajat saattavat alkaa hamstrata juomia. Tällöin uudistuksella olisikin loppujen lopuksi jopa kulutusta lisäävä vaikutus – täysin vastoin alkuperäistä tavoitetta. Menetettyjä palveluita ja työpaikkoja se ei pelastaisi.

Kansantaloudellisesta näkökulmasta ei voi sivuuttaa matkustajatuontia. Liian kapeakatseinen alkoholipolitiikka johtaisi siihen, että osa nykyisestä kotimaan myynnistä vain siirtyisi rajojen ulkopuolelle. Sen seurauksena menetettäisiin yhä suurempi osa verotuloista, vaikka alkoholihaitat ja niiden kustannukset säilyvät edelleen Suomessa.

Esitetyn kaltaiset uudistukset olisivat omiaan voimistamaan myös alkoholin pimeitä markkinoita, joilla ei myyntiä tai ikärajoja valvo kukaan. Tästä on kokemusta esimerkiksi Ruotsissa.

Alkoholihaittoihin tulee puuttua tavoin, jotka aiheuttavat kansalaisten suurelle, alkoholia kohtuullisesti kuluttavalle enemmistölle STM:n ehdotuksia vähemmän arkielämän haittaa. Eniten painoarvoa on pantava valistukseen ja ennaltaehkäisevään päihdetyöhön. Pitkällä aikavälillä tämä on keino, jolla voidaan vaikuttaa kestävästi suomalaisten alkoholiasenteisiin ja -kulutukseen.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+