Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Maanpuolustuksen henkilökuntaliitto MPHL: Puolustusvoimien ruokahuollon palkkojen alennus järkyttää työntekijöitä

raha02_netti_pix

Neuvotteluyrityksistä huolimatta Leijona Catering aikoo alentaa palkkoja ensi vuoden alusta. Alennusten on kerrottu kohdentuvan ravitsemistyöntekijöihin, kokkeihin ja ravintolapäällikköihin.

Puolustusvoimat ulkoisti muonitushuollon Leijona Catering Oy:lle vuoden 2012 alusta. Tuolloin henkilöstö siirrettiin puolustusvoimista yhtiölle liikkeen-luovutuksella.

Henkilöstölle saatiin neuvoteltua 4 vuoden suoja-aika, joka takasi henkilöstölle mm. sen palkkatason, joka heillä puolustusvoimissa työskennellessään oli. Tämä suoja-aika oli välttämätön siitä syystä, että palkat olisivat laskeneet välittömästi noin 30 %. Yhtiö järjestäytyi työnantajaliittoon, jonka yleissitova TES antoi palkan alennuksille perusteet.

Suoja-aika päättyy 31.12.2015 ja neuvotteluyrityksistä huolimatta yhtiö aikoo alentaa palkkoja ensi vuoden alusta. Henkilöstölle kerrotut palkan alennukset ovat 400 eurosta yli 1000 euroon kuukaudessa. Alennukset on kerrottu kohdentuvan ravitsemistyöntekijöihin, kokkeihin ja ravintolapäällikköihin. Tämä on järkyttävää ja kohtuutonta, kun työnsisältö säilyy ennallaan.

Johtajille palkanalennuksia ei tule. Leijona Catering Oy:n toimitusjohtajan vuosipalkka on 191 000 € ja yrityksen johdolle on maksettu viime vuonna palkkaa ja palkkioita yhteensä 741 000 €, joka sisältää toimitusjohtajan, hallituksen ja muun johdon palkkiot. Yhtiön kokoon nähden näitä johtajia hallinnossa on määrällisesti runsaasti. Nyt peräänkuulutetaan kohtuutta muillakin aloilla, joten jo esimerkin vuoksi myös johdon palkkoja pitäisi alentaa samassa suhteessa, mikäli palkkojen alentamiseen lähdetään.

Yhtiö on tuottanut kolmen vuoden aikana melkoista voittoa. Tähän vedoten voi todeta, että taloudellisia perusteita palkanalennuksiin jo tällä hetkellä pienipalkkaisille naisille ei tarvitsisi toteuttaa. On aivan käsittämätöntä, että suuripalkkaiset johtajat voivat tehdä näin henkilöstölleen. Kuinka tällaisen henkilöstölleen tekemän loukkauksen jälkeen voi vaatia henkilöstöltään sitoutumista yhtiöön?

Puolustusvoimista on ulkoistettu myös mm. kunnossapito Millog Oy:lle. Siellä on kuitenkin henkilöstön palkkatasosta huolehdittu eikä vastaavan tasoisia palkanalennuksia ole tehty.

Juuri syntyneeseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että puolustusvoimien ruokahuolto avataan kilpailulle v 2017. Kun puolustusvoimien muonitushuollon kustannukset maksetaan veronmaksajain varoilla, herääkin kysymys; Pitäisikö muonitushuollon ulkoistaminen peruuttaa ja ottaa toiminta takaisin puolustusvoimien tehtäväksi.
Ainakin euromäärältään merkittävät ylimääräset johdon kustannukset jäisivät pois. Puolustusvoimissa tehtynä työnä ei myöskään toiminnalle tavoiteltaisi voittoa. Nyt peräänkuulutetaan säästöjä – tästä saataisiin melkoiset säästöt valtion talousarvioon.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+