Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Apulaisoikeusasiamies: Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa

kotimaan2017banneri

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kansaneläkelaitokselle 1.1.2017 lukien. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on saapunut 8.3.2017 mennessä yli 200 kantelua asiasta.

Saapuneet kantelut ovat koskeneet laissa säädettyjen määräaikojen noudattamista, sähköisen asioinnin ongelmia ja asiakaspalvelun ruuhkautumista. Kanteluissa on arvosteltu myös Kelan toimeentulotukiohjeita, noudatettua menettelyä, tulojen ja menojen, kuten asumismenojen arviointia ja maksusitoumusten myöntämistä lääkkeisiin ja terveydenhoitomenoihin.

Lukuisissa kantelukirjoituksissa on lisäksi esitetty huoli siitä, millä tavoin Kelan käsittelyn viivästymisestä asiakkaalle aiheutuvat mahdolliset taloudelliset menetykset, kuten maksumuistutuskulut, huomioidaan päätöksissä.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja tekee ratkaisut asiakokonaisuuksittain maalis-huhtikuun aikana. Ratkaisuhavainnoista ja tehdyistä toimenpiteistä tullaan tiedottamaan. Hänen mukaansa on tärkeää, että Kelan päätökseen haetaan ensisijaisesti muutosta siihen liitetyssä oikaisuvaatimusohjeessa esitetyllä tavalla. AOA muistuttaa, että oikeusasiamies ei voi muuttaa viranomaisen ratkaisuja tai toimia ylimääräisenä muutoksenhakukeinona.

Toimeentulotukilaki mahdollistaa myös sen, että kunta kiireellisessä tilanteessa voi myöntää ehkäisevää toimeentulotukea asiakkaan välttämättömiin tarpeisiin. Säännöstä voidaan soveltaa, jos Kela ei tosiasiallisesti pysty käsittelemään hakemuksia ja tekemään päätöksiä laissa säädetyssä ehdottomassa määräajassa.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+