Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Apulaisoikeusasiamies älähti ammattikorkeakoulujen sähköisestä esivalintakokeesta

mouse-powerpoint-templates

Toteutuuko hakijoiden oikeusturva ammattikorkeakoulujen sähköisessä esivalintakokeessa?

Ammattikorkeakoulut järjestivät internetissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen keväällä 2016. Kanteluiden mukaan ne, joilla ei ole varaa omaan tietokoneeseen ja verkkoyhteyteen, joutuivat muita hakijoita heikompaan asemaan. Lisäksi pidettiin mahdollisena, että joku muu voi täyttää hakijan nimissä esivalintakokeen.

Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja hankki selvitykset kaikilta esivalintakokeessa mukana olleelta 19 ammattikorkeakoululta sekä lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Vaarantuiko hakijoiden yhdenvertaisuus?

Vain perusopetus on täysin maksutonta. Sen sijaan ammattikorkeakouluopetukseen hakeutuminen voi aiheuttaa hakijoille kustannuksia, oli sitten kyse valintakoeaineiston hankkimisesta, tietokoneesta, koetilaisuuteen matkustamisesta tai majoituksesta.

AOA totesi, että koe oli mahdollista suorittaa paitsi omalla koneella myös esimerkiksi kirjaston tarjoamilla laitteilla.  Esivalintakoe oli myös toteutettu teknisesti niin kevyellä tavalla, että laitteen ominaisuuksilla ei ollut merkitystä kokeen suorittamisessa. Tästä syystä ei ollut aihetta epäillä, etteikö mahdollisuus sähköiseen esivalintakokeeseen osallistumiseen olisi ollut yhtäläisesti tarjolla kaikille siihen halukkaille.

Myönteistä oli, että sähköinen esivalintakoe oli asuinpaikasta riippumaton eikä aiheuttanut hakijalle lisäkustannuksia koepaikkakunnalle matkustamisen vuoksi. Esivalintakokeen sisältö oli myös laadittu niin, että se huomioi toisen asteen koulutuksen suorittaneiden hakijoiden erilaiset koulutustaustat ja aiemman opintomenestyksen.

Väärinkäytösten mahdollisuus?

Sähköinen esivalintakoe suoritettiin valvomattomissa olosuhteissa. Tämä mahdollisti sen, että hakijan puolesta kokeen voisi suorittaa joku muu. Lopullisessa opiskelijavalinnassa esivalintakokeen tulosta ei kuitenkaan otettu huomioon.

AOA piti tilannetta sikäli ongelmallisena, että vilppiä käyttäen olisi ollut mahdollista edetä esivalinnasta varsinaiseen valintakokeeseen. Jos hän olisi menestynyt varsinaisessa kokeessa, hän olisi voinut saada opiskelupaikan lähtökohdiltaan epärehellisin keinoin. Jos hakija ei lopulta olisi tullut valituksi, hän olisi saattanut viedä rehellisin keinoin esivalintaan osallistuneelta mahdollisuuden päästä varsinaiseen kokeeseen.

Yksittäisiä vilppitapauksia ei selvityksissä ilmennyt. AOA:n mukaan valintakoemenettelyssä tulee kuitenkin pyrkiä menettelytapoihin, joissa oikeusturvaa vaarantavien väärinkäytösten riski on mahdollisimman pieni. Jos sähköisen esivalintakokeen käyttöä jatketaan, sen toimivuutta on jatkuvasti seurattava ja ryhdyttävä tarvittaessa korjaustoimiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+