Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

HELSINGIN HOVIOIKEUS: Nuoren oireet eivät olleet syy-yhteydessä Pandemrix-rokotteeseen, joten korvausvaatimukset hylättiin

Pandemrix1

Helsingin hovioikeus on tänään antamallaan tuomiolla hylännyt Lääkevahinkova-kuutuspooliin kohdistetun Pandemrix-rokotteeseen ja sen aiheuttamaan narkolepsiaan perustuvan vahingonkorvauskanteen. Kanne oli hylätty myös käräjäoikeudessa.

Vuosina 2009–2010 annettu Pandemrix-rokote myötävaikutti narkolepsiakatapleksian puhkeamiseen lapsilla ja nuorilla. Tämä oli asiassa riidatonta.

Kanteen mukaan kantajalla on hänen lapsena saamansa rokotteen aiheuttama nar-kolepsia-katapleksia. Vastaaja Lääkevahinkovakuutuspooli vaati kanteen hylkää-mistä katsoen, että kantaja ei sairastanut ainakaan sen tyyppistä narkolepsiaa, jota rokote oli aiheuttanut eikä muiden oireita selittävien syiden olemassaoloa ollut asianmukaisesti tutkittu. Todisteina asiassa esitettiin muun muassa kantajan sairauskertomuksia sekä tutkimustietoa. Lisäksi asiassa kuultiin kantajaa, hänen läheisiään, häntä hoitaneita lääkäreitä ja muita eri alojen lääkäreitä. Käräjäoikeus oli hylännyt kantajan kanteen sillä perusteella, ettei kantajalla ollut osoitettu olevan rokotuksen aiheuttamaa narkolepsia-katapleksiaa.

Kantaja valitti tuomiosta hovioikeuteen. Käräjäoikeuden tavoin hovioikeus perus-teli kanteen hylkäävän ratkaisunsa sillä, että kantajalla ei ollut todettu tietynlaista geneettistä perimäalttiutta eikä selkäydinnesteestä mitattavaa hypokretiinivajetta, jotka ovat viimeisimmän lääketieteellisen tietämyksen mukaan tekijöitä, joiden perusteella narkolepsian puhkeaminen voidaan kytkeä rokotukseen.

Kantajalla ei myöskään ollut näytetty olevan katapleksiaa eivätkä hänen oireensa muutoinkaan vastanneet tyypillisiä rokotteen aiheuttaman narkolepsia-katapleksian oireita päiväväsymysoireita lukuun ottamatta. Hovioikeus katsoi kantajan oireiden, fysiologisten ja geneettisten tekijöiden sekä lääketieteellisestä tutkimuksesta esitetyn näytön perusteella, että rokotuksen ja oireiden välistä syy-yhteyttä ei voitu pitää todennäköisenä.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+