Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Olli Mäenpään selvitys: Yle toimii riippumattomasti – palomuurin vahvistaminen tarpeen

Journalistinen johtaminen ja päätöksenteko Ylessä toimivat yleensä asianmukaisesti. Niitä on silti jatkuvasti kehitettävä. Vastuu sananvapaudesta on ensisijaista. On myös lisättävä journalismin käytäntöjen ymmärrettävyyttä ja avoimuutta yleisölle. 

Professori Olli Mäenpään mukaan yhtiön ulkoista riippumattomuutta on vahvistettava. Yle tarvitsee vahvan ja näkyvän palomuurin. Valtiovalta, järjestöt tai taloudelliset toimijat eivät saa puuttua Ylen journalismiin eikä Yle saa ottaa vastaan journalismin ohjailua miltään taholta. 

Mäenpää peräänkuuluttaa muutosta yhteiskunnallisiin ja poliittisiin käytäntöihin.

“Yle toimii riippumattomasti, mutta yksittäiset vaikuttamisyritykset näyttävät ongelmallisilta.  Suomessa tapana ollut neutraali suhtautuminen vaikuttamispyrkimyksiin voi horjuttaa luottamusta Ylen riippumattomuuteen. Journalistien yhteydet päättäjiin ovat toki välttämättömiä, riippumattomuus ei edellytä umpioitumista. Myöskin avoin palaute ja kritiikki ovat välttämättömiä journalismissa”, Mäenpää toteaa.  

Selvityksen suositus on, että Ylen riippumattomuutta seurataan ja arvioidaan esimerkiksi vuosittain. Ylen tulisi myös uutisoida suorat vaikuttamisyritykset. 

Mäenpää esittää selkeää riippumattomuuden määritelmää esimerkiksi Yle-lakiin. Myös hallintoneuvoston roolia strategian päätöksenteossa tulisi arvioida. 

Entistä parempaa journalistista johtamista 

Ylen journalistinen päätöksenteko ja johtaminen ovat raportin mukaan kunnossa. Ylessä panostetaan arvioivaan ja kehittävään toimintakulttuuriin. Journalismin johtamisen tavat ovat erilaisia eri toimituksissa. Mäenpään kriittinen huomio kuitenkin on, että journalistisen johtamisen erityisiä laadullisia haasteita ei ole riittävästi tunnistettu. 

Mäenpää toteaa, että vastaavan toimittajan vahva ja itsenäinen ohjaus- ja päätösvalta perustuu lakiin. Journalismin johtamisessa Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnassa korostuvat arvioinnin mukaan direktiovalta eli työnjohto-oikeus ja rikosoikeudellisen vastuun kysymykset. 

Vastuu sananvapaudesta on silti ensisijaista. Vastuullinen ja luotettava journalismi on Yleisradion vahvuus, joskin Mäenpää painottaa myös rohkean otteen merkitystä. Lisäksi painotetaan henkilöstöjohtamisen kohentamista. Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistinen periaatetyö saa kiitosta.

“Raportti käy monipuolisesti ja syvällisesti läpi Ylen riippumattomuuden ja journalistisen johtamisjärjestelmän osa-alueita. Se muistuttaa siitä, että hyvä Ylen journalistinen johtaminen ei ole vain selkeitä normeja ja säännöksiä vaan Ylen tehtävästä ja roolista nousevia velvollisuuksia. Näitä on journalistisessa johtamisessa koko ajan pidettävä esillä”,  toteaa Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo vastaavien toimittajien puolesta.

“Mäenpään raportti antaa vastaaville toimittajille paljon aineksia riippumattoman journalistisen työn laadun parantamiseen. Se on hyvä asia. Yhteiskunta ja Ylen toimintaympäristö muuttuvat jatkuvasti, uusia tilanteita tulee vastaan ja myös virheitä sattuu. Ne tunnistamme ja parannamme käytäntöjä”, Silvo jatkaa.

Selvitys painottaa Ylen hallituksen roolia journalistisen ja henkilöstöjohtamisen edellytyksien vahvistamisessa. Mäenpää mainitsee lisäksi ns. Terrafame-tapauksen arvioinnin, jota ei hänen mukaansa ole Ylessä tehty riittävästi riippumattomuuden, sananvapauden ja julkisen palvelun velvoitteiden näkökulmasta.

Ylen hallitus on tuoreeltaan käsitellyt professori Mäenpään raportin ja toteaa:

“Hallitus on tyytyväinen siihen, että selvityksen perusteella riippumattomuus ja journalistinen vastuu ja päätöksenteko Ylessä toimivat asianmukaisesti. Raportin mukaan ilmeni puutteita toimitusten johtamisessa, minkä vuoksi hallitus kehottaa jatkamaan jo aloitettuja kehittämistoimenpiteitä. Hallitus velvoittaa lisäksi toimitusjohtajan valmistelemaan ripeästi esityksen korjaavista toimenpiteistä, jotka vastaavat selvityksessä esiin tulleisiin puutteisiin.

Hallitus on käsitellyt riippumattomuuden ja journalismin kysymyksiä aiemmissa kokouksissaan. Hallituksen arviointi perustuu niissä käsiteltyihin sekä nyt esitettyihin tietoihin. 

Hallitus painottaa edelleen, että luotettava, faktapohjainen ja riippumaton journalismi on Ylen toiminnan kulmakivi. Vastaavilla toimittajilla on tämän tehtävän toteuttamisessa hallituksen luottamus.”

Professori Olli Mäenpään raportti:

https://www.dropbox.com/s/163ya5uscokraou/M%C3%A4enp%C3%A4%C3%A4%20Yle%20-%20Arviointiraportti%2015.5.2017.pdf?dl=0

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+