Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Kysely: valtaosa kohdannut kiusaamista ja pitää sitä isona yhteiskunnallisena ongelmana

Lähes 90 prosenttia vastaajista on kokenut kiusaamista joko itse tai lähipiirissään. 65 prosenttia kertoo kuitenkin myös puuttuneensa kiusaamiseen. SuomiAreenalla haastetaan kaikki kiusaamisesta kannustamiseen. Ongelmaan on ratkaisuja.

Veikkaus selvitti kokemuksia kiusaamisesta kyselyllä, johon vastasi lähes tuhat aikuisikäistä suomalaista. Kysely tehtiin yhteistyössä Opetushallituksen, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n ja Me-säätiön kanssa. 

Yhdeksän kymmenestä kyselyyn vastanneesta kokee kiusaamisen isoksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Suurimpina syinä kiusaamiseen kyselyn vastaajat pitävät erilaisuuden karsastamista (47 %) sekä aikuisten läsnäolon ja rajojen puutetta lasten ja nuorten elämässä (35 %).

Kyselyssä puolet vastaajista kertoi tulleensa itse kiusatuksi, naisisista hieman useampi kuin miehistä (54 % / 48 %). Kyselyyn vastanneista ikäryhmistä kiusaamista olivat selvästi eniten kokeneet 18-34 vuotiaat (78 %). Miehistä kymmenen ja naisista viisi prosenttia kertoo itse olleensa kiusaaja.

Kiusaamista on monenlaista

Useimmiten kiusaaminen oli vastaajien mukaan nimittelyä ja huutelua (74 %), ulkopuolelle jättämistä (55 %) ja fyysistä nujakointia, kuten tönimistä (45 %). Eniten kiusaamista tapahtui koulujen välitunnilla (81 %) ja vapaa-ajalla (31 %). Myös työpaikka ja koulumatka nousivat vastauksissa esiin kiusaamispaikkoina.

Kiusaamisen kerrottiin aiheuttaneen ahdistusta, arkuutta ja eristäytymistä. Kiusaaminen laski itsetuntoa, aiheutti mielenterveysongelmia, kouluvaikeuksia ja poissaoloja koulusta sekä myös koulun keskeyttämistä tai vaihtoa. 

Monet vastaajista totesivat, ettei menneinä vuosikymmeninä kiusaamiseen puututtu eikä kiusattua tai kiusaajaa tuettu mitenkään. Joissakin tapauksissa kouluissa oli järjestetty keskustelutilaisuuksia tai opettaja tai rehtori oli puhutellut kiusaajia. Monet kuitenkin vastasivat, että opettajat eivät puuttuneet asiaan. Vanhemmat olivat joissain tapauksessa hoitaneet asiaa joko suoraan kiusaajan, hänen vanhempiensa tai koulun kautta. Jotkut lapset olivat vaihtaneet koulua ja myös työpaikkaa oli vaihdettu työpaikkakiusaamisen vuoksi.

– Kun kiusaamista ilmenee, on oltava keinot ja työkalut purkaa tilanne. Toisaalta tärkeintä on rakentaa kouluun toimintakulttuuri, johon kiusaamista ei mahdu. Osallistava, myönteinen ja kannustava koulun ilmapiiri on parasta kiusaamisen ennaltaehkäisyä. Esimerkiksi tasavallan presidentin #Kannustusryhmä-kampanjassa perustetut ryhmät antavat oppilaille mahdollisuuden osallistua myönteisen ilmapiirin rakentamiseen, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen

Valtaa puuttua, rajoja ja rakkautta

Kyselystä nousi selvästi esiin se, että kiusaamisesta eroon pääseminen vaatii ennen kaikkea aikuisten toimia. Vastaajista 42 prosenttia uskoi, että eniten koulukiusaamisen riskiä lisää se, ettei asiaan puututa riittävän ajoissa. Myös vanhempien välinpitämättömyys (32 %) ja suuret ryhmäkoot (26 %) nostettiin esiin.

Kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että tehokkain keino ehkäistä kiusaamista olisi antaa opettajille ja rehtoreille enemmän valtaa ja keinoja puuttua kiusaamiseen. Toiseksi eniten (18 %) kaivattiin enemmän vanhempien rakkautta ja huolenpitoa. Kodin ja vanhempien rooli korostui myös kyselyyn vastanneiden avoimissa vastauksissa, kun kysyttiin, miten päästäisiin kiusaamisesta kannustamiseen. 

– Kaikkeen kiusaamiseen pitää olla nollatoleranssi, ja aikuisten on aina puututtava kiusaamiseen. Aikuisilla on tärkeä rooli myös esimerkin näyttäjinä. Lapset ja nuoret oppivat jo kotona, miten muihin ihmisiin asennoidutaan, miten heille puhutaan ja miten heidän kanssa ollaan. Oppia ammennetaan myös mediasta, ja sieltä pitääkin saada ”kiusaamisohjelmat” pois, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Luukkaisen mukaan ennaltaehkäisyn lisäksi tarvitaan jämäkkää puuttumista silloin, kun kiusaamista tapahtuu esimerkiksi koulussa.

– Koulussa kiusaamiseen pitää puuttua aina tiukasti mutta rakentavasti. Suomessa tarvitaan resursseja siihen, että kiusaaja saa tarvitsemiaan pitkäaikaisia tukitoimia, joilla kiusaaminen saadaan oikeasti loppumaan.

Kyselyn faktat

  • Tutkimusaika oli 29.6.–5.7.
  • Kaikkiaan kyselyyn vastasi 977 suomalaista.
  • Vastaajista 64 % oli miehiä ja 36 % naisia.
  • Ikäjakaumaltaan vastaajista 23 % oli alle 45-vuotiaita, 50 % 45-64-vuotiaita ja 27 % 65-vuotiaita tai yli.
  • Tutkimus tehtiin Veikkauksen asiakasrekisteriä käyttäen.

***

Viimeinen kiusaus? -keskustelu SuomiAreenalla

Veikkaus, Me-säätiö, Opetushallitus ja OAJ haastavat SuomiAreenalla kaikkia kannustamaan yhdessä Suomi kiusaamisesta vapaaksi maaksi. Viimeinen kiusaus? -keskustelu järjestetään SuomiAreenalla Porissa (Antinkatu 5) perjantaina 14.7. klo 13.30–14.15.

Keskustelun tavoitteena on haastaa osallistujat ja laajemmin suomalaiset mukaan koulukiusaamisen kitkemiseen, pohtia kiusaamisen syitä ja seurauksia sekä nostaa esiin jo hyväksi havaittuja malleja.

Keskustelemassa ovat artisti Janna, kasvatuspsykologian apulaisprofessori Niina Junttila, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, emeritusprofessori Matti Rimpelä, luokanopettaja Kati Särmö sekä hankepäällikkö Heikki Turkka

 – Suomi on satavuotias ja vielä meillä kiusataan. Veikkaus haluaa olla vahvasti mukana tämän kyseenalaisen perinteen romuttamisessa ja siinä, että kiusaaminen vaihtuu kannustamiseen. Lukuisat järjestöt, jotka saavat tukea toimintaansa Veikkauksen pelien tuotosta, tekevät tärkeää työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi, muistuttaa keskustelun toinen juontaja, Veikkauksen varatoimitusjohtaja Velipekka Nummikoski. Hänen juontajaparinsa keskustelussa on Jasmin Hamid.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+