Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:LAPPEENRANTA: Saimaaseen lurahti liki kolme miljoonaa litraa jätevettä

Jätevettä päätyi Saimaaseen Luukkaansalmen sillan länsipuolella. Kuva: Markku Hietavuori

Luukkaan jätevedenpumppaamolla havaittiin toimintahäiriö torstaina 13.7.2017. Toimintahäiriön seurauksena pumppaamon toiminta ei ollut normaalia ja jätevettä pääsi ylivuotoviemärin kautta Saimaaseen. Tarkempi ylivuotopaikka on Luukkaansalmen sillan länsipuolella. Jätevettä päätyi vesistöön n. 2800 kuutiota.

Jätevesipäästön seurauksena käynnistettiin vesistön laadun seuranta välittömästi vesinäytteiden ottamisella yhteistyössä Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimuksen Oy:n sekä paikallisen Ympäristötoimen kanssa. Perjantaina 14.7. saatujen alustavien tulosten perusteella vaikutti siltä, että päästö oli laimentunut salmen virtauksen ansiosta. Luukkaansalmen verrattain suuren virtaaman (noin 40 kuutiota sekunnissa) ja siten nopean veden vaihtuvuuden laimenemisvaikutuksen ansiosta päästöllä ei ole odotettavissa pitkäaikaisia vaikutuksia vesistön hygieeniseen laatuun.

Saimaan Vesi ja Ympäristötutkimus Oy otti perjantaiaamuna vesinäytteet kolmelta näytepisteeltä, jotka sijoittuivat Luukkaansalmen ja Lamposaaren välille. Vesinäytteitä otettiin jokaiselta näytepisteeltä koko vesipatsaasta useasta eri syvyydestä. Näytteenoton pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää hygieniaindikaattoreina käytettävien bakteerien esiintymistä vesistössä. Vesinäytteet tutkittiin viikonlopun aikana ja tuloksista valmistauduttiin tiedottamaan välittömästi tilanteen niin vaatiessa. Viimeiset näytetulokset valmistuivat sunnuntaina 16.7. Viikonlopun aikana valmistuneissa bakteerianalyyseissä ei havaittu uimaveden laadulle asetettujen raja-arvojen ylittäviä pitoisuuksia, joskin jätevesivaikutus oli havaittavissa.

Perjantaina 14.7. otetuissa vesistönäytteissä oli E. coli –bakteereita enimmillään 41 mpn/100 ml ja suolistoperäisiä enterokokkeja enimmillään 15 pmy/100 ml. Uimavedelle on sosiaali- ja terveysministeriö antanut toimenpiderajat, jotka ovat E. coli –bakteereille 1000 mpn/100 ml ja suolistoperäisille enterokokeille 400 pmy/100 ml. Lappeenrannan alueen yleisien uimarantojen vesinäytteissä havaitaan normaalisti nollasta muutamaan kymmeneen pesäkettä, joten otettujen vesistönäytteiden bakteerihavainnot ovat melko tavanomaisia. Tämänhetkisten tulosten perusteella uimiselle ei ole rajoitteita. Päästöllä ei myöskään ole vaikutusta Myllysaaren tai kaupunginlahden veden laatuun, koska Luukkaansalmessa vesi virtaa kohti itää.

Murheistenrannan uimarannalta on otettu uimavesinäyte maanantaina 17.7. Ensimmäiset bakteerimäärityksien tulokset saadaan tiistaina ja loput keskiviikkona. Terveysvalvonta tarkkailee uimarannan tilannetta tehostetusti tämän viikon aikana ja ottaa seurantanäytteet keskiviikkona.

Vesistön tilan seurantaa jatketaan huomenna 18.7. otettavilla lisänäytteillä ja tutkimusaluetta laajennetaan yhdellä lisätutkimuspisteellä. Uusi tutkimuspiste sijaitsee Hirvisaaren länsipuolella.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+