Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Tampereen kaupungin tammi-elokuun tulos oli 6,6 miljoonaa euroa alijäämäinen

Tampereen kaupunginhallitus sai tiedoksi talouskatsauksen tammi-elokuulta. Edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 20,3 milj. euroa alijäämäinen. Satunnaisiin eriin kirjattiin 27,1 milj. euron myyntivoitto voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden rakennusteknisten osien myynnistä Tampereen Sähkölaitokselle. Ilman satunnaisia eriä tammi-elokuun tulos oli 33,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä oli 12,8 milj. euroa vertailujaksoa heikompi. Koko vuoden tulosennuste päätyy 24,0 milj. euroa alijäämäiseksi, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi.

Nettomenojen arvioidaan vähenevän edellisestä vuodesta 0,6 prosenttia. Luku ei ole vertailukelpoinen toimeentulotuen siirron Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutusten vuoksi. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvuennuste on 2,4 prosenttia. Verotulot ovat kasvamassa 2,0 prosenttia ja valtionosuudet ovat vähenemässä viime vuodesta 10,1 prosenttia rajujen valtionosuusleikkausten vuoksi. Verorahoitus on kokonaisuudessaan jäämässä 1,2 prosenttia vuotta 2016 pienemmäksi. Vuosikatteeksi on muodostumassa 79,8 milj. euroa, joka kattaa poistoista 73 prosenttia.

Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on kaupungin tasolla toteumassa hyvin muutetun talousarvion mukaisena, mutta eräitä merkittäviä menojen ylityksiä on kertymässä. Toisaalta myös verotuloja on kertymässä talousarviota enemmän. Menojen ylitykset kohdistuvat lähinnä sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jonka toimintakatteen tilinpäätösennuste on 37,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta talousarvion ylityksiä on yksiköiden toimenpiteillä erittäin vaikea välttää talousarviovuoden aikana.

Verotuloja on kertymässä 27,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän, mutta vain 17,9 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kunnallisveroja on kertymässä 11,2 milj. euroa, yhteisöveroja 14,0 milj. euroa ja kiinteistöveroja 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän.

Nettoinvestointien ennuste on 224 milj. euroa, mikä alittaa 18,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman.

Kaupungin lainamäärän ennustetaan tilikaudella 2017 kasvavan 85 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä nousee 2482 euroon.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti katsaukseen Ilkka Sasin (kok) esittämän ponnen, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalveluilta edellytetään toimenpideohjelmaa siitä, miten talousarviossa pysytään.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+