Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

KATSAUS RAJAVARTIOLAITOKSEN TOIMINTAAN, LOKAKUU 2017

Keskisen Välimeren reitillä havaittujen laittomien rajanylitysten määrä Libyasta Italiaan jatkui lokakuussa viime vuotta vähäisempänä. Laittomien rajanylitysten määrän kasvua havaittiin sen sijaan erityisesti Tunisiasta Italiaan, mutta reitillä tehtyjen havaintojen ko-konaismäärät vuositasolla ovat kuitenkin edelleen Libya-Italia reittiä merkittävästi vähäi-semmät. Itäisen Välimeren ja Läntisen Välimeren reittien tilanteissa ei havaittu loka-kuussa merkittävää muutosta.

Laittomien rajanylitysten määrät Schengen-alueen kautta Suomeen ovat jatkuneet mää-rällisesti maltillisina erityisesti useiden kauttakulkumaiden sisärajavalvonnasta johtuen. Ruotsi, Norja, Tanska, Saksa ja Itävalta ovat ilmoittaneet jatkavansa sisärajavalvon-taansa kuudella kuukaudella 12.11.2017 alkaen. Myös Ranska ilmoitti aikaisemmin jat-kavansa sisärajavalvontaa aikavälillä 1.11.2017–30.4.2018.

Schengen-alueen ulkopuolelta Suomeen suuntautuvassa lentoliikenteessä havaittiin lo-kakuussa viisi transit-lentojen väärinkäyttötapausta, joissa lento Suomesta eteenpäin jä-tettiin käyttämättä ja haettiin turvapaikkaa. Lisäksi havaittiin kaksi väärennetyin matkus-tusasiakirjoin maahan saapunutta henkilöä. Myös Suomesta Schengen-alueen ulkopuo-lelle lähtevässä lentoliikenteessä havaittiin yksi väärennetyin matkustusasiakirjoin mat-kustanut henkilö.

Itärajan rajanylityspaikoista Vaalimaalla ja Nuijamaalla havaittiin lokakuussa yhteensä kaksi Suomesta Venäjälle matkustavaa henkilöä, joiden matkustusasiakirjoissa epäiltiin olevan väärennettyjä Schengen-rajatarkastusleimoja. Leimoilla pyritään tyypillisesti peit-tämään laitonta oleskelua Schengen-alueella viisumin vanhennuttua.

Frontexin koordinoimat operaatiot

Rajavartiolaitoksen ulkovartiolaiva Merikarhun toiminta Kreikan merialueella jatkui loka-kuussa. Miehistössä jatkaa loppuvuoden suomalaisten lisäksi kreikkalaisia, virolaisia, latvialaisia, liettualaisia, puolalaisia, saksalaisia ja romanialaisia merivartijoita. Alus par-tioi laittoman maahantulon paljastamiseksi yhdessä isäntämaan sekä operaation mui-den osallistujien kanssa.

Rajavartiolaitoksen Dornier-valvontalentokone jatkoi merivalvontaa Triton-operaatiossa Italiassa.

Suomalaisia vierailevia virkamiehiä toimi Frontexin screening- ja debriefing -tehtävissä Frontexin Poseidon ja Triton -yhteisoperaatioissa Italiassa ja Kreikassa, sekä rajanyli-tyspaikkaoperaatioissa Norjassa, Unkarissa ja Bulgariassa. Focal Point-lentoasema-operaatioon osallistui rajatarkastaja Tukholmassa. Vastaavasti Raja-Joosepin rajanyli-tyspaikalla isännöintiin vierailevia asiakirjatutkijoita Latviasta ja Norjasta.

Rajaliikenne: Itärajan liikenne

Tammi-lokakuussa 2017 itärajan yli matkusti noin 7 607 000 rajanylittäjää. Rajanylitys-ten määrä kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3 %. Itärajan liikenne on edelleen 30 % alemmalla tasolla verrattuna huippuvuoteen 2013, jolloin ylittäjiä oli 10 794 000.

Venäläisten matkustajien osuus itärajan kokonaisliikenteestä oli noin 70 %, kun se viime vuonna vastaavaan aikaan oli noin 63 %. Suomalaisten osuus itärajan kokonaisliiken-teestä oli noin 25 %, kun se vuotta aiemmin oli noin 33 %. Suomalaisten rajanylitysten määrä väheni 2 432 000:sta 1 923 000:een (–21 %), kun taas venäläisten tekemien ra-janylitysten määrä lisääntyi 4 646 000:sta 5 304 000:een (+ 14%) (2013: 8 287 000).

Itäliikenteen kokonaismäärän kasvoi tammi-lokakuussa etenkin Kaakkois-Suomen ra-janylityspaikoilla, eniten Vainikkalassa (+23 %) ja Nuijamaalla (+18 %). Rajaliikenne vä-heni Niiralassa (–18 %) ja Kuusamossa (–25 %). Itärajaliikenteen kehitys ilmenee liit-teestä.

Ulkorajat ylittävä lentoliikenne

Helsinki-Vantaan lentoaseman ulkorajaliikenteen rajatarkastusten määrä kasvoi tammi-syyskuun 2017 aikana 13 % verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajanjaksoon ollen

3 929 000. Suomen muilla lentokentillä suoritettiin tammi-lokakuussa noin 87 000 raja-tarkastusta.

Muita rajavartiolaitoksen suoritteita

Rajavartiolaitos käännytti tai epäsi maahanpääsyn tammi-lokakuussa 2017 yhteensä 1121 henkilöltä, kun vuotta aiemmin tapauksia oli 836. Yleisimmät syyt olivat voimassa-olevan viisumin tai oleskeluluvan puuttuminen 484 tapausta (2016: 288), maahantu-loedellytysten puuttuminen 203 tapausta (2016: 100) ja yleinen järjestys ja turvallisuus, sisäinen turvallisuus, kansanterveys tai kansainväliset suhteet 177 tapausta (2016: 146).

Rajavartiolaitos aloitti  tammi-lokakuussa 2017 yhteensä 4 649 esitutkintaa (2016: 4

862). Yleisimmät rikosnimikkeet olivat paljastinlaiterikkomus 1 484 (2016: 1079), ulko-maalaisrikkomus 462 (2016: 473) sekä ajoneuvorikkomus 456 (2016: 523). Törkeästä laittoman maahantulon järjestämisestä aloitettiin esitutkintoja 15 (2016: 51). Väärennys-rikoksista aloitettiin 131 esitutkintaa (2016: 187).

Rajojen valvontaan liittyviä tarkastuksia Rajavartiolaitos suoritti tammi-lokakuussa 2017 yhteensä 47 972 (2016: 45 182). Pääosa tarkastuksista liittyi ulkomaalais-, vesiliikenne-, tieliikenne- ja maastoliikennesäädösten noudattamisen valvontaan.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+