Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Arviointineuvosto tietosuojalaista: Hallituksen esitysluonnoksessa merkittäviä puutteita

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että EU:n tietosuojalakia koskevassa esitysluonnoksessa on merkittäviä puutteita. Esitysluonnoksen pohjalta ei todennäköisesti pysty muodostamaan riittävää ja perusteltua käsitystä esityksestä, eikä sen taloudellisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista.

Hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi uusi tietosuojalaki. Lailla täydennettäisiin ja täsmennettäisiin Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta. Esityksessä ehdotetaan, että samalla kumottaisiin henkilötietolaki sekä laki tietosuojalautakunnasta ja tietosuojavaltuutetusta.

Arviointineuvosto kiinnittää huomiota siihen, että esitysluonnoksessa tulisi käsitellä huolellisesti kilpailullisia vaikutuksia siitä, että seuraamusuhka on erilainen viranomaisille ja ei-viranomaisille. Näitä vaikutuksia tulisi arvioida. Esitysluonnoksen perusteella jää myös epäselväksi, miten hallinnolliset seuraamukset koskevat kotitalouksia.

On myönteistä, että laaja-alaisen asetuksen kansallista täytäntöönpanoa on valmisteltu työryhmässä. Esitysluonnoksessa on selvitetty perusteellisesti lain nykytilaa, oikeusperustaa ja oikeuskäytäntöä.

Kokonaisuutena esitysluonnos on puutteellinen, eikä sen perusteella pysty muodostamaan riittävää käsitystä lain vaikutuksista. Esitysluonnoksesta ei esimerkiksi saa käsitystä lain taustalla olevasta EU:n asetuksesta eikä sen vaikutuksista. EU:n tietosuoja-asetus on laaja-alainen ja merkittävä kokonaisuus, jonka vuoksi täytäntöönpanolakia koskevassa hallituksen esitysluonnoksessa olisi suositeltavaa käsitellä ainakin pääpiirteittäin myös asetusta ja sen vaikutuksia.

Esitysluonnos on osin vaikealukuinen. Koska EU:n tietosuoja-asetuksen soveltajakunta on laaja ja lakia soveltavat lähinnä muut kuin asiantuntijat, täytäntöönpanoa koskevan lainkin tulisi olla erityisen selkeä.

Lainsäädännön arviointineuvosto katsoo, että esitystä tulisi korjata ennen kuin se voidaan antaa eduskunnalle käsiteltäväksi. 

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+