Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Rikosseuraamuslaitoksen selvitys puoltaa yhden vankilan rakentamista Pohjois-Suomeen

Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) selvitys puoltaa yhden uuden Pohjois-Suomen vankilan rakentamista. Selvityksen mukaan tämä vaihtoehto on taloudellisesti ja vankeinhoidon toiminnallisuuden kannalta selvästi perustellumpi. Pohjois-Suomen vankipaikat turvattaisiin rakentamalla Ouluun yksi Pohjois-Suomen vankila, joka korvaa nykyiset Oulun vankilan ja Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankilan.

Pohjois-Suomen vankila tukee vankien suunnitelmallista vapautumista, Risen strategian mukaista sidosryhmä- ja verkostoyhteistyötä sekä kumppanuuksia. Nykyinen Oulun ja Pelson vankiloiden henkilöstö voi kokonaisuudessaan sijoittua Pohjois-Suomen vankilaan tai muihin Rikosseuraamuslaitoksen toimipisteisiin.

Oikeusministeriö antoi toukokuussa 2017 Riselle toimeksiannon käynnistää selvitystyö Pohjois-Suomen vankipaikkojen pysyvästä ratkaisusta yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa. Toimeksiantoa jatkettiin lokakuussa. Rise luovutti tänään selvityksensä oikeusministeriölle.

Riseltä pyydettiin tarveselvitystä kahdesta vaihtoehdosta: Pelson ja Oulun vankiloiden uudisrakentaminen erillisinä laitoksina tai Pelson ja Oulun vankiloiden toiminnan yhdistäminen Pohjois-Suomen vankilaksi. Selvitetyistä vaihtoehdoista molemmat mahdollistavat ainakin lyhyellä tähtäimellä asianmukaisen ja laadukkaan vankeinhoidon toteuttamisen Pohjois-Suomessa. Kuitenkin jo nähtävissä olevat henkilökunnan rekrytointiin ja palveluiden saatavuuteen liittyvät ongelmat luovat merkittävän riskin Pelson vankilan toiminnalle tulevaisuudessa.

Yhden vankilan vaihtoehto edellyttää Risen määrärahan korotusta noin 2,3 miljoonalla eurolla vuodessa. Jos päädytään uudisrakentamaan Oulun vankila ja Pelson vankila erillisinä laitoksina, määrärahaa tulee korottaa vankiloiden käyttöönottovaiheessa noin 4,8 miljoonalla eurolla vuodessa. Kahden erillisen laitoksen vaihtoehdossa tulisi myöhemmin toteutettavaksi toimintatilojen perusparannustöitä, joiden vuokravaikutus olisi lisäksi noin 1,8 miljoonaa euroa vuodessa. Tällöin vaihtoehtojen kustannusten ero on vuositasolla noin 4,3 miljoonaa vuodessa ja lisämäärärahan tarve nykyiseen verrattuna 6,6 miljoonaa euroa vuodessa.

Selvityksessä painotettiin kustannusten lisäksi Risen vankilakonseptia ja toiminnan kehittämistarpeiden toteuttamismahdollisuuksia Risen strategiaa noudattaen.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+