Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Mäntyharjun Kinnin kemikaalivuotoa saatu rajattua – Kunnostustoimet alkavat vaikuttaa

Pato-allas onnettomuusalueen läheisyydessä

Mäntyharjun Kinnin onnettomuusalueen lähistössä on tehty erilaisia torjuntatoimia rakentamalla esimerkiksi patoallas sekä hidastamalla virtauksia Kärmelammesta ja Ojantauksenlammesta. Tehdyt torjuntatoimet ovat alkaneet vaikuttaa. Haitta-aineiden kulkeutumista alapuoliseen vesistöön on saatu rajattua. Torjuntatoimet näkyvät kohonneina pitoisuuksina ja haitta-aineiden pidättymisenä Kärmelammessa ja Ojantauksenlammessa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että torjuntatoimet ovat oikeansuuntaisia.

Haitta-ainepitoisuuksissa ei merkittäviä muutoksia alapuolisissa vesistöissä

Mäntyharjun kemikaalionnettomuuden lähialueen pintavesistä otettiin vesinäytteitä 12.4. Tulosten mukaan Sarkavedessä haitta-ainepitoisuudet ovat edelleen alhaisia. Sarkaveden pääaltaalla pitoisuuksissa ei havaittu merkittäviä muutoksia aiempaan. Sarkaveden pääaltaassa vaikutusalue on laajenemassa. Ranta-alueella, Sarkaveteen purkautuvan ojan läheisyydessä, haitta-ainepitoisuus on noussut. Pajulammessa haitta-ainepitoisuus on pysynyt suunnilleen ennallaan.

Kärmelammella on todettu laajempia kalakuolemia. Kalat olivat ruutanoita. Ojantauksenlammessa tai alemmissa vesistöissä ei ole kalakuolemia havaittu.                 

Kunnostusta jatketaan

Kunnostustoimet haitta-aineen leviämisen rajoittamiseksi onnettomuusalueen lähialueella jatkuvat.  Kärmelammen yläpuolella olevaan padotusaltaaseen kaivettiin 14.4. lisätilavuutta ja kaivut jatkuvat edelleen. Lisäksi on estetty ulkopuolisten puhtaiden valumavesien tulo patoaltaaseen idästä. Kärmelammen laskuoja padottiin 16.4.  Parhaillaan selvitetään Ojantauksenlammen ja Pajulammen välisen ojan padottamista.

Maaperään ja pohjaveteen liittyvät selvitykset jatkuvat. Mahdollisten pintaveden kunnostusvaihtoehtojen selvitystyö on käynnistynyt.

Pitoisuushuiput lähenemässä

Alueen lumet ovat sulamassa ja virtaamat kasvussa. Ennusteen mukaan virtaamat ovat huipussaan 20.-25.4. Laaditun ennusteen ja arvion mukaan Pajulammessa haitta-aineiden maksimipitoisuus saavutetaan lähipäivinä. Sarkaveden pääaltaassa haitta-ainepitoisuudet nousevat, myös Sarkaveden eteläosissa pitoisuudet kohonnevat. Tämänhetkisen ennusteen mukaan Sarkaveden pääaltaassa pitoisuushuippu saavutettaneen lähipäivinä ja Sarkaveden eteläosassa viikon kuluessa. Tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Tarkempi arvio ja ennuste saadaan ensi viikolla. Huippupitoisuuden esiintyminen lammissa ja Sarkavedessä riippuu mm. siitä, miten haitta-aineiden leviämistä onnistutaan rajoittamaan kunnostustoimilla.

Tilanteen kehittymistä ympäristössä seurataan seurantaohjelman avulla. Ohjelmaan sisältyvät pintavesien seuranta ja kaivovesien seuranta. Kaivovesien näytteenotto käynnistyi maanantaina 16.4. ja tuloksia odotetaan tällä viikolla. Seuraavat järvivesinäytteet otetaan tiistaina 17.4.

Haitta-aineelle haiseva ja maistuva vesi ei sovellu talousvedeksi

MTBE:lle ei ole annettu Suomessa talousveden terveysperusteisia laatuvaatimuksia tai -suosituksia. Talousveden käytettävyyttä rajoittaa kemikaalin aiheuttama haju ja maku. Talousvedessä ei saa olla vierasta hajua tai makua. Haju varoittaa jo itsessään käytettävyydestä. Vettä ei pidä juoda eikä käyttää pesu- tai saunavetenä, jos hajun tuntee. Haju jää myös iholle. Tarkempia tietoja talousveden laadusta voi kysyä terveystarkastaja Marko Nyyssöseltä, p. 044 794 5330, marko.nyyssonen(at)mikkeli.fi

Onnettomuus tapahtui lauantaina 7.4. kun Mäntyharjun Kinnin seisakkeella tilapäisessä säilytyksessä ollut 50 junavaunun letka lähti tuntemattomasta syystä liikkeelle, ja yksi säiliövaunu törmäsi päätepuskimeen. Vaunu suistui raiteelta ja rikkoutui. Säiliössä oli 61 tonnia kemikaalia (MTBE), josta 35 tonnia valui maahan.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+