Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Laadukas ja turvallinen akuuttihoito turvattava myös kuormitustilanteissa – Itä-Suomen AVIn valvontapäätös

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 6.8.2018 Kuopion yliopistollista sairaalaa (KYS) huolehtimaan siitä, että se laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä pystyy myös kuormitustilanteissa huolehtimaan laadukkaasta, turvallisesta ja asianmukaisesta potilaiden akuuttihoidosta.

Itä-Suomen aluehallintovirastoon tuli touko-heinäkuussa 2017 yhteensä 18 Kuopion yliopistollisen sairaalan sairaanhoitajan tekemää ilmoitusta mahdollisesta potilasturvallisuuden vaarantumisesta päivystyksessä. Ilmoitukset koskivat erityisesti päivystyksen intensiivivalvontayksikköä, jossa henkilöstövajeen vuoksi työskenteli ajoittain yksi sairaanhoitaja tavanomaisen kahden hoitajan sijaan. Ilmoituksen tehneet hoitajat olivat huolissaan yhden hoitajan mahdollisuudesta varmistaa potilaan jatkuva valvonta.

Sekä alkuperäisissä ilmoituksissa että vuodenvaihteessa tulleissa neljässä uudessa ilmoituksessa tuotiin esille huoli hoitohenkilöstön määrän riittävyydestä, erityisesti kuormitustilanteissa. Näitä kuormitustilanteita voivat olla esim. traumahälytykset, useamman heikkokuntoisen potilaan samanaikainen hoito tai muuten ruuhkautuva tilanne. KYS on arvioinut henkilöstömäärän riittävyyttä sekä sisäisten että konsulttiselvitysten avulla. Päivystysyksikön erityisenä piirteenä on potilasmäärässä esiintyvä runsas vaihtelu, mikä tuo haasteen riittävän henkilöstömäärän arvioinnille.

Selvityksissä ei havaittu, että potilaille olisi aiheutunut seuraamuksia kyseisistä tilanteista johtuen. Aluehallintoviraston 30.8.2017 tekemällä tarkastuskäynnillä havaittiin kuitenkin, että intensiivivalvonnassa oli ongelmia lääkehuoneen ja valvontatilan välisessä kuulo- ja näköyhteydessä. KYS selvitti lisäävänsä lääkehuoneeseen hoitajakutsujärjestelmän näyttöpäätteen ja keskeisenä toimenpiteenä turvaavansa työvuorojärjestelyillä sen, että intensiivivalvonnassa työskentelee jatkossa jokaisessa työvuorossa kaksi hoitajaa.

Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa päätöksessään 6.8.2018 Kuopion yliopistollista sairaalaa huolehtimaan siitä, että se laajan ympärivuorokautisen päivystyksen yksikkönä pystyy myös kuormitustilanteissa huolehtimaan laadukkaasta, turvallisesta ja asianmukaisesta potilaiden akuuttihoidosta. Yliopistosairaalan tulee alueen keskeisenä sairaalana huolehtia siitä, että sillä on riittävät voimavarat myös terveydenhuollossa tarvittavan valmiuden ylläpitämiseen ja erityistilanteiden hoitamiseen. Yliopistosairaalan tulee kyetä tukemaan muita alueen päivystysyksiköitä.

Aluehallintovirasto jatkaa Kuopion yliopistollisen sairaalan potilasturvallisuustilanteen seurantaa ja tekee tarvittaessa uuden tarkastuskäynnin tilanteen arvioimiseksi. 

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+