Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Naisjärjestöjen Keskusliitto: Alaikäisten avioliitot ja pakkoavioliitot kiellettävä

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii alaikäisten avioliittojen kieltämistä Suomessa. Lisäksi Keskusliitto katsoo, että pakkoavioliitot tulee kriminalisoida ja jo solmittujen pakkoavioliittojen mitätöinti mahdollistaa.

Tällä hetkellä Suomessa voimassa olevan avioliittolain mukaan oikeusministeriö voi erityisistä syistä antaa alle 18-vuotiaalle luvan avioitua. Avioliiton solmimiselle poikkeusluvalla ei ole säädetty alaikärajaa. Suomen lainsäädäntö ei tunnista pakkoavioliittoa ja lisäksi pakkoavioliitto voidaan päättää ainoastaan avioerolla, mikä on vastoin Istanbulin sopimusta.

”Lapsi- ja pakkoavioliitot ovat tasa-arvon näkökulmasta räikeä epäkohta lainsäädännössämme”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet linjaa. ”Suomen ei tule tunnustaa alaikäisten avioliittoja. Lisäksi pakkoavioliitto tai alaikäisenä solmittu avioliitto tulee voida mitätöidä yksipuolisesti riippumatta olosuhteista, joissa avioliitto on solmittu.”

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että kysymys alaikäisten avioliitoista on vahvasti sukupuolittunut ja koskee erityisesti tyttöjen oikeuksia. Vuosina 2010–2016 Suomessa on haettu 147 ja myönnetty 119 poikkeuslupaa avioliiton solmimiselle alaikäisenä. Noin 80 prosenttia poikkeusluvan saaneista on ollut tyttöjä. Vain kymmenessä myönnetyssä poikkeuslupapäätöksessä molemmat puolisot ovat olleet alaikäisiä ja kahdessatoista tapauksessa hakijoista ainoa alaikäinen on ollut poika.

Suomen ulkoministeriö on sitoutunut edistämään lapsiavioliittojen lopettamista maailmassa. Muista Pohjoismaista esimerkiksi Ruotsi ja Tanska edellyttävät 18 vuoden alaikärajaa avioliiton solmimiselle. Lisäksi muun muassa YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (CEDAW) linjaa, että avioliiton solmimiselle tulee säätää alaikäraja. Istanbulin sopimus edellyttää pakkoavioliittojen mitätöimistä, kumoamista tai purkamista.

Naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutuminen edellyttää pakkoavioliittojen kieltämistä. Nykyinen ihmiskauppaan ja pakottamiseen liittyvä rikoslainsäädäntö ei Suomessa ole riittävä.   Tyttöjen ja naisten oikeuksien kokonaisvaltainen edistäminen vaatii ulkomailla solmittujen alaikäisten avioliittojen tunnustamatta jättämistä ja pakkoavioliittojen kriminalisointia. Naisjärjestöjen Keskusliiton jäsenjärjestöistä muun muassa maahanmuuttajataustaisten naisten kanssa työskentelevä Monika-Naiset liitto on aktiivisesti vaatinut pakkoavioliittojen kriminalisoimista.

Naisjärjestöjen Keskusliitto on 7.9. jättänyt oikeusministeriölle lausunnon koskien alaikäisten avioliittojen sääntelytarvetta.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+