Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

RUL:n jäsenkysely 2018: Nato-jäsenyyden kannatus laskenut hieman reserviupseereiden keskuudessa

Suomen Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenilleen tekemän kyselyn perusteella lähes puolet vastanneista (49,2 %) kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. Vastaavasti 30,4 % ei kannata ja 20,5 % ei sano kantaansa asiaan. Ruotsin mahdollinen jäsenyys lisäisi Naton kannatusta myös Suomessa. Reserviupseereista peräti 68,0 % haluaisi Suomen Naton jäseneksi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi.

Reserviupseereiden keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on hieman pienentynyt muutaman viime vuoden aikana. Lokakuussa 2016 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 55,8 % RUL:n jäsenistä ja 26,1 % ei kannattanut. Toukokuussa 2017 tehdyssä kyselyssä Nato-jäsenyyttä kannatti 53,5 % ja 28,1 % vastusti sitä.

Nato-jäsenyyden kannatus on reserviupseereiden keskuudessa selvästi koko kansaa suurempaa. Maanpuolustustiedotuksen (MTS) suunnittelukunnan viimeksi (marraskuu 2017) julkaistussa mielipidetutkimuksessa Naton jäsenyyttä kannatti 25 % ja vastusti 62 % vastaajista.

Nato-jäsenyyden kannatus RUL:n kyselyssä on alhaisinta nuorten keskuudessa. Alle 36-vuotiasta vastaajista jäsenyyttä kannatti 41,2 % ja sitä vastusti 36,4 %. Alueellisesti Nato-jäsenyyden kannatus on suurinta Etelä-Suomessa (51,6 %), Lounais-Suomessa (49,8 %) ja Itä-Suomessa (48,7 %). Pienintä kannatus on Lapissa ja Pohjois-Suomessa (44,2 %) sekä Länsi- ja Sisä-Suomessa (44, 8%).

Kannatusta koko ikäluokkaa koskevalle asevelvollisuudelle

Liiton jäseniltä kysyttiin ensimmäistä kertaa, mihin Suomen puolustusjärjestelmä tulisi perustua. Vaihtoehdot olivat: 1, nykyisenkaltainen miehiä koskeva yleinen asevelvollisuus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus, 2. sekä miehiä että naisia koskeva yleinen asevelvollisuus, 3. sekä miehiä että naisia koskeva vapaaehtoinen asepalvelus ja 4. ammattiarmeija. 

Valtaosa (72,2 %) vastaajista kannatti nykyistä järjestelmää ja 25,6 % kannatti miehiä ja naisia koskevaa yleistä asevelvollisuutta. Nuorista vastaajista koko ikäluokkaa koskevaa asevelvollisuutta kannatti jopa 40,5 %. Molempia sukupuolia koskevaa vapaaehtoista asepalvelusta kannatti 1,3 % ja ammattiarmeijaa kannatti 0,6 % vastanneista.

Uskoa omaan puolustukseen

RUL:n kyselyn selkein vastaus tuli kysymykseen ”Jos Suomeen hyökätään, olisitteko itse valmis osallistumaan maanpuolustuksen eri tehtäviin kykyjenne ja taitojenne mukaan?” Tähän kysymykseen vastasi myöntävästi liki 97 % RUL:n jäsenistä.

Jäsenkysely toteutettiin liiton jäsenille sähköpostikyselynä Surveypal-järjestelmällä. Vastausaika oli 15.10. – 5.11. ja kyselyyn vastasi 3919 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+