Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Synnytystoiminta loppuu Oulaskankaalla

Valvira on arvioinut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin pyynnöstä uudelleen Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan edellytykset sekä lain- ja asetuksen mukaisuuden. Uusi käsittely ei kuitenkaan muuttanut aiempaa, Valviran jo vuonna 2016 tekemää päätöstä. Korkeimman hallinto-oikeuden huhtikuussa 2018 tekemän päätöksen mukaisesti Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminta päättyy 31.12.2018 mennessä.

Valviran vuonna 2016 tekemässä päätöksessä Oulaskankaan synnytystoiminta määrättiin lopetettavaksi laadun vuoksi: Valviran arvion mukaan synnytystoiminta ei täyttänyt terveydenhuoltolain ja sen alaisen päivystysasetuksen asettamia vaatimuksia. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) valitti päätöksestä ensin hallinto-oikeuteen ja sittemmin korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta huhtikuussa 2018 korkein hallinto-oikeus päätyi asiassa Valviran kannalle ja edellytti synnytystoiminnan lopettamista 31.12.2018 mennessä.

PPSHP:ssä toivottiin viimeiseen saakka Oulaskankaan sairaalan synnytystoiminnan jatkuvan. Hoidon laatua nostettiin usean vuoden ajan mm. lisäämällä resursseja ja tehostamalla henkilöstön täydennyskoulutusta. Keväällä 2018 STM:lle toimitetussa synnytystoiminnan poikkeuslupa-anomuksessa sairaanhoitopiiri sitoutui vielä kehittämään toimintaa perustamalla aikuisten tehostetun valvonnan yksikön Oulaskankaalle.

Lokakuussa 2018 PPSHP pyysi Valviralta Oulaskankaan synnytystoiminnan laadun uudelleen arviointia tehtyjen kehittämistoimenpiteiden ja -suunnitelmien pohjalta. Kiireellisesti suorittamassaan uudessa arvioinnissa Valvira ei kuitenkaan nähnyt perusteita muuttaa aikaisempaa päätöstään.

Valviran 7.11.2018 tekemän päätöksen mukaan Oulaskankaan sairaalassa ei ole KHO:n 23.4.2018 antaman päätöksen jälkeen tehty eikä suunniteltu tehtävän sellaisia olennaisia muutoksia toimintaan, joilla synnytystoiminnan laatua ja potilasturvallisuutta olisi parannettu ratkaisevasti. Toiminta ei myöskään täytä valtioneuvoston asetuksessa kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä annettuja vaatimuksia tehohoidon eikä soveltuvan kirurgisen erikoisalan ja radiologian päivystyksen osalta (Finlex 583/2017).

Synnytykset siirtyvät Oulun yliopistolliseen sairaalaan

Oulaskankaan sairaalan synnytyksiä aletaan ohjata Oulun yliopistolliseen sairaalaan (OYS). Vs. johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan kaikki synnyttäjät mahtuvat ongelmitta OYS:aan.

On valitettavaa, ettei Oulaskankaan synnytystoimintaa saatu jatkaa. Meillä on kuitenkin OYS:ssa riittävät resurssit, tarpeeksi tilaa ja osaavaa henkilökuntaa, joten pystymme ottamaan sairaalaan aiemmin Oulaskankaalla synnyttäneet äidit. Potilasturvallisuus ei vaarannu eikä kenenkään tarvitse olla asian vuoksi huolissaan”, Korpelainen toteaa.

Korpelaisen mukaan PPSHP alkaa välittömästi suunnitella synnytysten siirtämistä Ouluun. Tulevia synnyttäjiä ohjeistetaan asiasta jo lähipäivien aikana.

Oulaskankaan sairaalan jatko turvataan

Oulaskankaan sairaalan toiminta muuttuu synnytysten lopettamisen myötä. Sairaalaa pidetään alueellisesti ja toiminnallisesti merkittävänä osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja toiminnan jatkuvuus halutaan turvata. Johtaja Ilkka Luoman mukaan Valviralta pyydetty päätös on nyt saatu ja seuraavaksi täytyy kääriä hihat ja alkaa töihin.

Haluamme, että Oulaskankaan sairaala on jatkossakin elinvoimainen aluesairaala”, toteaa Luoma.  ”Alamme nyt aktiivisesti kehittämään Oulaskankaan sairaalan roolia osana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä. Näin turvaamme sairaalan jatkon ja Oulun eteläisen alueen väestön erikoissairaanhoidon palvelut myös tulevaisuudessa”

Taustaa

Valvira määräsi vuonna 2016 Oulaskankaan synnytystoiminnan lakkautettavaksi 31.3.2017 alkaen arvioidessaan, ettei vastasyntyneiden hoito  vastannut lainsäädännön vaatimuksia. Keskeinen peruste oli vastasyntyneen tehostetun valvonnan puuttuminen. PPSHP valitti päätöksestä, mutta myös korkein oikeus piti voimassa Valviran päätöksen ja määräsi synnytystoiminnan lakkautettavaksi Oulaskankaalla 31.12.2018 alkaen.

Oulaisissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala tarjoaa tällä hetkellä kirurgian (ortopedia ja urologia), synnytys- ja naistentautien, sisätautien ja keuhkosairauksien poliklinikka- ja vuodeosastopalveluja sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien ja lastentautien poliklinikkapalveluja. Oulaskankaalla on myös avopsykiatrinen osasto. Sairaala vastaa erikoissairaanhoidon päivystyksen lisäksi sopimuksen mukaisesti lähialueiden perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä. Sairaalassa työskentelee noin 400 henkilöä.

Valviran päätökseen tästä linkistä: https://www.valvira.fi/-/oulaskankaan-sairaalan-synnytystoiminta-lopetettava-31-12-2018-mennessa

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+