Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Rovaniemen kaupunginhallitus käsitteli: Talouden ja toiminnan uudistamisohjelma etenee yhteistyössä henkilöstön kanssa

Rovaniemen kaupunginhallitus on linjannut talouden ja toiminnan uudistamisohjelman askelmerkkejä. Uudistamisohjelmaan kootaan ne keskeiset linjaukset, joiden avulla kaupunki saa taloutensa tasapainoon viimeistään vuonna 2021.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen, jonka mukaan ohjelman valmistelu toteutetaan tiiviissä yhteistoiminnassa kaupungin henkilöstön kanssa yhteistoimintalain edellyttämällä tavalla. Henkilöstöltä on muun muassa tarkoitus kerätä ideoita siitä, miten toimintaa voitaisiin uudistaa ja tuottavuutta lisätä. Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi, että kaupungissa laaditaan päätöksenteon tueksi henkilöstökartta, joka kuvaa eri organisaatioiden henkilöstörakenteen.

– Haluamme osallistaa henkilöstön talouden ja toiminnan uudistusohjelman valmisteluun. Edellisellä kerralla päätimme jo, että koko henkilöstöltä pyydetään ideoita toiminnan kehittämiseen. Henkilöstö on kaupungin suurin voimavara ja toivomme prosessissa todellista, aitoa vuorovaikutusta, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala (kesk.) sanoo.

Lautakunnat ovat saaneet jo aiemmin määräyksen tehdä esityksensä uudistamistoimista kaupunginhallitukselle tammikuun 2019 loppuun mennessä. Lautakuntien käsittelyn jälkeen uudistamisohjelman toimenpiteet käsitellään kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Tämän jälkeen kaupunginhallitus päättää ohjelman toteutuksen jatkotoimista valtuuston hyväksymän uudistamisohjelman talousvaikutusten ja esitettyjen toiminnan muutostarpeiden perusteella. Myös mahdollisten yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämisestä päätetään tarvittaessa uudistamisohjelman 18.2.2019 tapahtuvan valtuustokäsittelyn jälkeen.

Laki edellyttää työnantajan ja työntekijöiden edustajia käsittelemään esimerkiksi organisaatiomuutoksia ja palveluihin liittyviä muutoksia yhdessä. Tätä menettelyä kutsutaan yhteistoimintamenettelyksi. Mikäli työnantaja suunnittelee tuotannollisella tai taloudellisella perusteella irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lomautuksia, laki edellyttää erityistä yt-neuvotteluksi kutsuttua menettelyä.

Hyvää työtä -henkilöstöohjelma käyntiin

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan henkilöstötyön toimintasuunnitelman vuosille 2018-2019. Ohjelman tavoitteena on henkilöstön työhyvinvoinnin parantaminen ja sairauspoissaolojen vähentäminen, kaupungin työpaikkojen houkuttelevuuden lisääminen ja henkilöstön muutosvalmiuden tukeminen.

Toimenpiteinä kaupungin johtoryhmä mm. suunnittelee ja koordinoi laadittujen työhyvinvointisuunnitelmien toteuttamista, henkilöstötyön käytäntöjä uudistetaan tavoitteena työnteon sujuvuuden ja perheystävällisyyden lisääminen sekä ilmastovaikutusten vähentäminen ja työterveyshuollon palveluja suunnataan uudelleen painopisteenä henkilöstön työkyvyn tukeminen.

Rovaniemen kaupungilla on palveluksessaan noin 3100 työntekijää.

Etelärinteen päiväkodin hankinta etenee tarjouskilpailuun

Kaupunginhallitus hyväksyi myös mm. Etelärinteen päiväkotihankintaa koskevan tarjouspyynnön ja siten hankkeen etenemisen tarjouskilpailuun.

Tarjoukset pyydetään helmikuun 2019 alkuun mennessä ja varsinainen hankintapäätös on tarkoitus tehdä ja vuokrasopimus allekirjoittaa kevään 2019 kuluessa. Rakennustyöt on tavoitteena käynnistää kesällä 2019. Päiväkodin on tarkoitus valmistua elokuussa 2020.

Lopullisen hankintapäätöksen tekee kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päätti 20.8.2018, että kaupunki vuokraa tilat kilpailun voittaneelta rakennuttajalta. Kisan voittanut rakennuttaja suunnittelee ja rakentaa päiväkodin tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti sekä hallinnoi ja ylläpitää kohdetta vuokrasopimuksen mukaisesti. Määräaikainen vuokrasopimus tiloista tehdään 20 vuodeksi.

 Uusi, 10-ryhmäinen päiväkoti tarjoaa tilat noin 230 lapselle.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+