Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Uhrin oikeudet eivät toteudu sovittelussa- Naisjärjestöt vaativat: Lähisuhdeväkivallan sovittelusta on luovuttava!

Naisjärjestöjen Keskusliitto yhteistyössä jäsenjärjestöjensä Monika-Naiset liiton,nNaisten Linjan ja Rusetti – Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistyksen kanssa vaatii lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopumista. Lähisuhteissa tapahtuneiden väkivaltarikosten ohjaaminen rikos- ja riita-asioiden sovitteluun on lähtenyt hallitsemattomasti leviämään ja on hälyttävässä kasvussa. Lähisuhteissa tehtyjä väkivaltarikoksia ohjattiin vuonna 2017 rikosasioiden sovitteluun 220 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. 
 
Sovittelujärjestelmä luotiin alun perin ehkäisemään nuorisorikollisuutta ja lieviä rikoksia. Nykyisen sovittelua koskevan lain esitöissä suhtauduttiin varauksella lähisuhdeväkivallan ja seksuaalisen väkivallan sovitteluun. Lähisuhteissa tapahtuneita seksuaalirikoksia ohjataan tästä huolimatta sovitteluun. Laista annetussa lakivaliokunnan mietinnössä korostettiin, ettei toistuvaa lähisuhdeväkivaltaa tule sovitella. Toistuvuus on kuitenkin lähisuhdeväkivallalle tyypillistä, mikä tekee sen sovittelusta ongelmallista.
 
Valtaosa lähisuhdeväkivallasta on naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Vain pieni osa siitä tulee poliisin tietoon. ”Lähisuhteessa tapahtuneiden väkivaltarikoksen ohjaaminen sovitteluun antaa sekä uhrille että tekijälle viestin siitä, ettei tehty väkivalta ole rikoksena vakavanja ettei tekijän tarvitse kantaa teostaan rikosoikeudellista vastuuta. Lähisuhdeväkivallannsovittelu voi johtaa syyttämättä jättämiseen ja väkivallan kierteen jatkumiseen”, muistuttaa Naisjärjestöjen Keskusliiton varapuheenjohtaja, rikosoikeuden emeritaprofessori Terttu Utriainen.

Lähisuhdeväkivallan uhri ja tekijä eivät ole tasavertaisessa asemassa. Tekijän ja uhrin asema on sitä epätasavertaisempi mitä haavoittuvammassa asemassa uhri on esimerkiksi vammaisuuden tai oleskeluluvan voimassaolon perusteella. On ongelmallista, että Maahanmuuttovirasto tulkitsee väkivallan lieväksi, mikäli uhri suostuu lähisuhdeväkivallan sovitteluun. Jos puolisoista toinen on Suomen kansalainen ja toisen tilapäinen tai määräaikainen oleskelulupa perustuu perhesiteeseen, voi erotilanteessa lähisuhdeväkivallan sovitteluun osallistuminen toimia perusteena uhrin oleskeluluvan jatkon epäämiselle. Vammaisen naisen haavoittuvainen asema voi lisätä väkivallan vakavuutta ja altistaa hoidon ja huolenpidon laiminlyönnille.

Kansainväliset ihmisoikeustoimijat ja -sopimukset, kuten Istanbulin sopimus, sekä kotimaiset naisjärjestöt suhtautuvat naisiin kohdistuvan väkivallan sovitteluun kielteisesti, koska uhrin oikeudet eivät sovittelussa aina tule turvatuiksi. Vaikka rikosasioiden sovittelu on vapaaehtoista, osoittavat Naisten Linjan asiakkaiden kokemukset, ettei sovittelun vapaaehtoisuutta tai mahdollisuutta keskeyttää sovitteluprosessi tuoda riittävän selvästi esille. Uhrit eivät välttämättä tiedä, että sovittelu ei ole pakollinen osa prosessia ja että se useimmiten johtaa syyttämättä jättämiseen. Sovittelijat ovat pääsääntöisesti maallikoita, eikä uhrilla yleensä ole mukanaan avustajaa tai tukihenkilöä, joka osaisi selittää prosessin kulun ja vahingonkorvauksen suuruuden.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomen merkittävin ihmisoikeusloukkaus. Lähes joka kolmas suomalaisnainen on ollut väkivaltaisessa parisuhteessa. Valtiolla on velvollisuus turvata ihmisoikeuksien toteutuminen myös yksityishenkilöiden välisissä suhteissa. Lähisuhdeväkivallan sovittelusta luopuminen ja sovittelun lainsäädännöllä rajaaminen osoittaisi, että valtio ymmärtää naisiin kohdistuvan väkivallan vakavuuden ja kantaa vastuunsa naisiin kohdistuvien väkivallantekojen ehkäisemisestä, tutkimisesta, rankaisemisesta ja hyvittämisestä, kuten Istanbulin sopimus edellyttää.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+