Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Mielenosoittajat sulkivat tien kultakaivokselle Valkeakoskella

Kuva: Pelastetaan Kaapelinkulma

“Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien
Kaapelinkulman kultakaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella
keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!”

Valkeakoskella Kaapelinkulman kultakaivoksen vastustajat ovat sulkeneet
pääsyn kaivokselle lukittautumalla sinne johtavalle tielle.
Mielenosoittajien tavoitteena on estää valmistelevat työt kaivoksella.
Väkivallattoman kansalaistottelemattomuustempauksen järjestäjänä on
vuodenvaihteessa perustettu Pelastetaan Kaapelinkulma-liike ja sitä
tukeva Hyökyaalto-toimintaverkosto.

Mielenosoitus vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön
toiminnan alueella, kunnes kultakaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja
vesistöihin on selvitetty kunnolla. Koska alue ei ole vesihuollon
piirissä ja asukkaat ovat riippuvaisia puhtaasta pohjavedestä, kaivojen
kuivumisella ja vesistöjen pilaantumisella on vakavat seuraukset
ihmisten elämään.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike muistuttaa valkeakoskelaisten
aluehallintovirastolle tekemästä aloitteesta kaivoksen ympäristöluvan
uudelleen käsittelemiseksi. Aloite vaati selvittämään
pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin
haitat. Aluehallintoviraston hylkäämä aloite on nyt hallinto-oikeuden
käsiteltävänä.

Liike pitää myös merkittävänä havaintoja alueella mahdollisesti olevista
lähteistä. Dragon Miningin ympäristölupa ei huomioi lähteiden
olemassaoloa eikä niiden hävittämiseen ole myönnetty lupaa.

Mielenosoittajat korostavat, että mikäli viranomaiset ottaisivat
ympäristövaikutukset vakavasti, ne eivät luottaisi rikkeistään tunnetun
kaivosyhtiön tuottamaan tietoon lähteistä, vaan keskeyttäisivät
kaivostoiminnan ja selvittäisivät riippumattoman geologin avulla niiden
olemassaolon.

Pahamaineinen kaivosyhtiö

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mukaan Dragon Miningin kohua
herättänyt puhe Hong Kongin pörssissä muistuttaa yhtiön
häikäilemättömistä toimintatavoista ja välinpitämättömyydestä
ympäristöstä. Yhtiö on jäänyt kiinni lukuisista ympäristöluvan
rikkomisista ja luonnonsuojelurikoksista.

Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015
lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa
toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä
tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty
vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella,
Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017
kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita
Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella.

Valtion mineraalistrategia ohjaa viranomaisia

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää viranomaisten toiminnassa
ongelmana sitä, että elinkeinoelämän edut ajavat ympäristön ja
asukkaiden etujen edelle. Suomen valtion mineraalistrategiassa on
asetettu tavoitteeksi kaivannaisteollisuuden louhintamäärien
17-kertaistaminen vuosien 2000–2020 välisenä aikana.

Liike pitää huolestuttavana, että lähinnä finanssikeinottelijoiden
tarpeita palvelevan 300 kilon kultamäärän takia ollaan valmiita
turmelemaan Kaapelinkulma ja pilaamaan asukkaiden tarvitsemat
pohjavedet. Mielenosoittajat haluavat omalla esimerkillään osoittaa,
että jos viranomaisvalvonta ja lainsäädäntö ei pysty puuttumaan
suuryhtiöiden toimintaan, ihmiset kyllä organisoituvat järjestämään
omaehtoista toimintaa niitä vastaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike koostuu huolestuneista ihmisistä, jotka
haluavat suojella Valkeakosken Kaapelinkulmaa Dragon Miningin
kultakaivoksen haitallisilta ympäristövaikutuksilta.

Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken keskustasta n. 4 km,
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin
varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat,
toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja
-tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan
rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000
tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin
asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5 km päässä olevaan
Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Välittömässä läheisyydessä Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen
esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi läheisen
Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia
kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan
2011, tarkistettu 2015
– Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle
Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+