Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:VANHUSTENHOITO: Vanhustenhoivan epäkohtailmoituksia saatu runsaasti – jokainen otetaan vakavasti

Ikäihmisten hoivasta tullut runsaasti yhteydenottoja valvontaviranomaisille

Valvontaviranomaiset ovat saaneet viimeisen viikon aikana kansalaisilta paljon ilmoituksia liittyen vanhusten hoivakotien toimintaan. Valvira päätti 24.1.2019 keskeyttää vanhusten asumispalveluja tarjoavan toimintayksikön toiminnan Kristiinankaupungissa. Aluehallintovirasto sai lukuisia yksikön toimintaa koskevia epäkohtailmoituksia ja teki tarkastuksen yksikköön. Tarkastuksessa aluehallintovirasto havaitsi asiakasturvallisuutta vaarantavien seikkojen kasaantumista sekä puutteita omavalvonnassa. Tämän seurauksena aluehallintovirasto ja Valvira totesivat, että asiakasturvallisuus olisi vaarantunut vakavasti, jos toimintaa olisi kyseisessä yksikössä jatkettu.

Virastot kiittävät kaikista yhteydenotoista. Saatu tieto on ollut arvokasta. Jokainen ilmoitus otetaan huomioon.

Aluehallintovirastot ja Valvira kehottavat hoivayksiköitä omavalvonnan keinoin tarkastamaan tilanteensa ja kuntia puolestaan alueensa hoivakotien tämänhetkisen tilanteen. Aluehallintovirastoista kuntiin on lähetetty tai lähetetään lähipäivinä myös kirje, joissa kuntia pyydetään varmistamaan hoivakotien toiminnan asianmukaisuus ja raportoimaan siitä edelleen aluehallintovirastolle.

Valvontatyötä tehdään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Valvira ja aluehallintovirastot muistuttavat, että valtaosassa ikäihmisten asumisyksiköistä annetaan hyvää hoivaa ja asukkaiden turvallisuus on taattu. Mikäli toiminnassa kuitenkin havaitsee puutteen, ilmoitus siitä tulisi tehdä ensimmäisenä kyseiselle hoivayksikölle ja tarvittaessa kyseisen hoivayksikön sijaintikuntaan. Mikäli epäkohtia ei korjata, voi ilmoituksen tehdä oman alueen aluehallintovirastoon.

Valvira ja aluehallintovirastot osallistuivat 1.2.2019 perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon koolle kutsumaan työkokoukseen, jossa yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin hoidon ja palvelujen laadun nostaminen. Mukana kokouksessa olivat myös hoivapalveluyritykset, ammattiliitot, järjestöt ja kuntien edustus. Osallistujat sitoutuivat 25 toimenpiteeseen, joilla vahvistetaan vanhusten asumispalvelujen laatua. Kaikki toimenpiteet koskevat niin julkisia kuin yksityisiä hoivapalveluja. Toimenpidelista on julkistettu 6.2.2019. https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vanhusten-asumispalvelujen-laatua-vahvistetaan-25-toimenpiteella

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+