Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Oulu hakee 2,3 miljoonan euron rahoitusta sek­su­aa­li­ri­kos­ten eh­käi­se­mi­sek­si – vanhemmat ja alueen toimijat halutaan mukaan suojaamaan lapsia

Oulussa tuli joulukuussa 2018 ilmi alaikäisiin tyttöihin kohdistuneiden seksuaalirikosten sarja. Asia huomioitiin valtakunnan päätöksenteon tasolla, ja Oululle luvattiin ministeriöstä rahoitusta seksuaalirikoksia ehkäiseviin toimiin. Valtiovarainministeriölle esitetään seuraavia toimenpiteitä seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Rahoitusta haetaan yhteensä 2 328 000 euroa.

Vanhemmuuden tukeminen lasten ja nuorten seksuaalikasvatuksessa

Oulussa rakennetaan yhteisiin sopimuksiin perustuva malli seksuaalirikosten ehkäisyksi. Vanhemmat ja alueen toimijat sopivat yhdessä, millaisia sitoumuksia ja tekoja tarvitaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden takaamiseksi. Keskeisin lasta ja nuorta seksuaalirikoksilta suojaava tekijä on ymmärtävä ja huomaava vanhemman huolenpito. Vanhemmuuden tukemiseksi kotona, kouluissa, kaikissa kohtaamispaikoissa ja viranomaisverkostoissa vahvistetaan myönteistä lapsi-aikuinen-suhdetta jakamalla tietoa, järjestämällä ohjausta, neuvontaa ja alueellisia koulutuksia.

Koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen seksuaalirikosten ehkäisemiseksi

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville järjestetään koulutusta seksuaalirikoksien tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi. Lisäksi koulutuksissa annetaan tietoa riskeistä, ammatillisesta tuesta ja toimintamalleista seksuaalirikosten ehkäisemiseksi. Seksuaalirikosten uhrien kanssa työskenteleville järjestetään ammatillista lisäkoulutusta auttamistyön tukemiseksi.

Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen vahvistaminen

Perustetaan psykososiaalisen tuen liikkuva interventioryhmä. Työryhmä jalkautuu häirintätilanteisiin tai kriisityötä edellyttäviin kriisi- ja uhkatilanteisiin sekä antaa ennaltaehkäisevää tukea lapsille ja nuorille, joiden tilanteesta herää huoli. Työryhmä antaa tarpeen mukaan konsultaatiota sekä koulutusta varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle.

Monialainen toimintamalli nuorten kohtaamiseen vapaa-ajalla

Perustetaan uudenlainen nuorten kohtaamispaikka, jossa toimivat nuorten parissa työskentelevät kaupungin eri toimijat, mm. nuoriso-, mielenterveys- ja päihdepalvelut, seurakunnat ja järjestöt. Uusi toimintamalli suunnitellaan yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Toimintaan kuuluu seksuaaliterveysneuvonta sekä nuorten kohtaaminen verkossa. Nuoria aktivoidaan kehittämään ratkaisuja somen turvalliseen käyttöön.

Nuorten itsetunnon vahvistaminen ? tarinoita Oulusta nuorten kertomana

Toteutetaan yhdessä yläkoululaisten kanssa media- ja koulutusinterventio, jonka tuloksena syntyvät esitykset julkaistaan videoina paikallisissa ensi-illoissa ja mediassa. Interventio auttaa ehkäisemään vihapuhetta ja vahvistaa luottamusta yhteisössä sekä lisää nuorten osallisuutta.

Seksuaalirikoksiin syyllistymisen ehkäisy

Seksuaalirikoksiin syyllistymistä ehkäistään vahvistamalla monialaista viranomaisyhteistyötä ja tehostamalla kotouttamista tukevia toimia. Toimenpiteillä pyritään ehkäisemään sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien tekemiä seksuaalirikoksia.

Oulun pilotti – hakemus ja toimintasuunnitelma alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi 2019–2020

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+