Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Suomi EI MENESTY ILMAN itäistä Suomea – Kuusi keskuskaupunkia kokoaa voimansa elinvoiman edistämiseksi

Itäisen Suomen keskuskaupunkien johto koolla Kuopiossa Kuvan on ottanut Vicente Serra.

Itäisen Suomen keskuskaupunkien (Joensuu, Kajaani, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Mikkeli) yhteinen kannanotto alueen kehittämiseen

Keskuskaupungit avainasemassa itäisen Suomen kehityksessä

Itäisen Suomen kehityskuva on tällä hetkellä kaksijakoinen: väestömäärä vähenee, mutta elinkeinoelämä ja erityisesti vientiteollisuus ovat vahvassa vedossa. Jopa niin vahvassa, että työvoiman saatavuudessa on merkittäviä vaikeuksia ja se rajoittaa liiketoiminnan kehittämistä sekä uusien työpaikkojen syntymistä.

Itäisessä Suomessa asuu yhteensä 930 000 asukasta – puolet näistä keskuskaupungeissa. Väestökehitys ja koko itäisen Suomen tulevaisuus on pitkälti keskuskaupunkien varassa.

Itäisessä Suomessa on paljon potentiaalia: osaamista, monipuolista elinkeinotoimintaa ja raaka-ainevarantoja

Itäisen Suomen kehityssuunnan kääntäminen on välttämätöntä koko kansantalouden kannalta. Aikaisemmat toimet alueen elinvoiman lisäämiseksi ovat olleet riittämättömiä ja vähäisiä verrattuna esim. läntisen Suomen hankkeisiin. Valtion ja keskuskaupunkien kumppanuutta elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämisessä tulee kehittää ja toteuttaa vahvoja yhteisiä toimenpiteitä kehityssuunnan kääntämiseksi.

Liikenneyhteyksien parantaminen yhdistää itäisen Suomen intressit

Itäisen Suomen liikenneyhteydet ovat jääneet jälkeen muun Suomen kehityksestä. Valtion panostus itäisen Suomen liikenneyhteyksien kehittämiseen luo edellytyksiä alueen elinvoiman ja vetovoiman kehitykselle. Itäisen Suomen pääliikenneväylät tulee jatkossa saada osaksi EU:n TEN-t ydinverkkoa, jotta liikenteen investointeihin voitaisiin hyödyntää myös EU:n rahoitusinstrumentteja.

Alueen saavutettavuuden parantamiseen ovat ottaneet voimakkaasti kantaa myös elinkeinoelämän järjestöt ja avainyritysten edustajat.

Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta Pietariin kulkevan nopean Itäradan suunnittelua on jatkettava. Tavoitteeksi on asetettava kolmen tunnin palvelutaso Kuopiosta ja Joensuusta Helsinkiin. Matka-ajan lyhentäminen toisi itäisen Suomen lähes samalle viivalle läntisen Suomen kanssa. Keskuskaupunkien johto ilmaisee valmiutensa osallistua Itäradan hankeyhtiöön yhdessä valtion kanssa.

Maantieliikenteen keskeisimpinä kohteina kaupungit näkevät valtatie 5 ja valtatie 6 tason ja turvallisuuden parantamisen, kiireellisimpinä nähdään näiden yhteyksien ns. pullonkaulaosuuksien parantaminen. Valtion tulee pitkäjänteisesti sitoutua itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja Järvi-Suomen matkailulle tärkeiden tieyhteyksien (pää- ja poikittaisyhteyksien) kehittämiseen 12-vuotisessa liikenneohjelmassaan.

Työpaikkoja tarjolla – mistä osaajat

Saavutettavuuden kehittämisellä on merkittävä vaikutus alueen vetovoimaan ja sitä kautta työvoiman saatavuuteen, mutta saman aikaisesti tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Koko itäisessä Suomessa on pitkään jatkunut vaikea työvoiman kohtaanto-ongelma ja rakennetyöttömyys. Erityisosaajista on pulaa. Itäisessä Suomessa on vahva halu yhteistyössä valtiovallan kanssa lisätä resurssointia työllisyyden edistämiseen, korkeakoulutukseen sekä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen ja poistettava myös opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton esteitä.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+