Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:HELSINGIN HOVIOIKEUS: 77 Uber-kuljettajalle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa

Helsingin hovioikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla evännyt 77 valittajana olleen Uber-kuljettajan jatkokäsittelyluvan. Käräjäoikeuden tuomiot jäivät siis pysyviksi.

Korkein oikeus on aikaisemmin ratkaisussaan katsonut Uberkuljettajan harjoittaneen ammattimaista henkilöliikennettä henkilöautolla ilman taksiliikennelaissa edellytettyä taksilupaa ja tuominnut tämän luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistukseen sekä menettämään valtiolle rikoksella saamansa hyödyn. Tuolloin voimassa ollut taksiliikennelaki (217/2007) on kumottu 1.7.2018 voimaan tulleella liikenteen palveluista annetulla lailla (320/2017). Korkein oikeus on 19.12.2018 evännyt valitusluvan viidessä ennakkopäätösvalituksessa, joissa on ollut kysymys samoista seikoista kuin nyt hovioikeuden arvioitavana olleissa asioissa. Helsingin hovioikeudessa on ennen nyt kysymyksessä olleiden päätösten antamista ollut vireillä yhteensä 109 Uber-kuljettajaa koskevaa valitusta.

Tänään annettujen päätösten taustalla olleissa valituksissa kuljettajat olivat vaatineet valtiolle menetettäväksi tuomitun rikoshyödyn määrän kohtuullistamista tai menettämisseuraamusta koskevan vaatimuksen hylkäämistä. Osassa valituksista oli vaadittu lisäksi syytteen hylkäämistä rikoslain 3 luvun 2 §:ssä säädetyn lievemmän lain periaatteen nojalla. Yhdessä valituksessa oli vaadittu syytteen ja menettämisseuraamusta koskevan vaatimuksen hylkäämistä sillä perusteella, että taksilupaa ei voitu vaatia yksittäiseltä Uber-kuljettajalta vaan Uberin toiminnasta Suomessa vastanneelta yhtiöltä.

Käräjäoikeus oli katsonut, että uusi laki ei johtanut vastaajien kannalta lievempään lopputulokseen ja että rikoksiin oli sen vuoksi sovellettava tekohetkellä voimassa ollutta taksiliikennelakia. Asian taustalla olleessa tuomiossa käräjäoikeus oli katsonut, että Uber-kuljettajat olivat toimineet sovelluksen avulla itsenäisesti eivätkä he olleet olleet työsuhteessa Uberiin, minkä vuoksi lupavaatimus oli koskenut nimenomaan Uber-kuljettajaa eikä yhtiötä. Käräjäoikeus oli tuominnut valittajat luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta päiväsakkoihin ja menettämään valtiolle rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn. Menettämisseuraamuksen määrää arvioidessaan käräjäoikeus oli ottanut vähennyksenä huomioon neljäsosan taloudellisen hyödyn bruttomäärästä rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuneina kustannuksina ennakkoratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti.

Hovioikeus katsoi, että aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle ei ollut.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+