Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:HELSINGIN HOVIOIKEUS: 77 Uber-kuljettajalle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa

Helsingin hovioikeus on tänään antamillaan ratkaisuilla evännyt 77 valittajana olleen Uber-kuljettajan jatkokäsittelyluvan. Käräjäoikeuden tuomiot jäivät siis pysyviksi.

Korkein oikeus on aikaisemmin ratkaisussaan katsonut Uberkuljettajan harjoittaneen ammattimaista henkilöliikennettä henkilöautolla ilman taksiliikennelaissa edellytettyä taksilupaa ja tuominnut tämän luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkorangaistukseen sekä menettämään valtiolle rikoksella saamansa hyödyn. Tuolloin voimassa ollut taksiliikennelaki (217/2007) on kumottu 1.7.2018 voimaan tulleella liikenteen palveluista annetulla lailla (320/2017). Korkein oikeus on 19.12.2018 evännyt valitusluvan viidessä ennakkopäätösvalituksessa, joissa on ollut kysymys samoista seikoista kuin nyt hovioikeuden arvioitavana olleissa asioissa. Helsingin hovioikeudessa on ennen nyt kysymyksessä olleiden päätösten antamista ollut vireillä yhteensä 109 Uber-kuljettajaa koskevaa valitusta.

Tänään annettujen päätösten taustalla olleissa valituksissa kuljettajat olivat vaatineet valtiolle menetettäväksi tuomitun rikoshyödyn määrän kohtuullistamista tai menettämisseuraamusta koskevan vaatimuksen hylkäämistä. Osassa valituksista oli vaadittu lisäksi syytteen hylkäämistä rikoslain 3 luvun 2 §:ssä säädetyn lievemmän lain periaatteen nojalla. Yhdessä valituksessa oli vaadittu syytteen ja menettämisseuraamusta koskevan vaatimuksen hylkäämistä sillä perusteella, että taksilupaa ei voitu vaatia yksittäiseltä Uber-kuljettajalta vaan Uberin toiminnasta Suomessa vastanneelta yhtiöltä.

Käräjäoikeus oli katsonut, että uusi laki ei johtanut vastaajien kannalta lievempään lopputulokseen ja että rikoksiin oli sen vuoksi sovellettava tekohetkellä voimassa ollutta taksiliikennelakia. Asian taustalla olleessa tuomiossa käräjäoikeus oli katsonut, että Uber-kuljettajat olivat toimineet sovelluksen avulla itsenäisesti eivätkä he olleet olleet työsuhteessa Uberiin, minkä vuoksi lupavaatimus oli koskenut nimenomaan Uber-kuljettajaa eikä yhtiötä. Käräjäoikeus oli tuominnut valittajat luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta päiväsakkoihin ja menettämään valtiolle rikoksen tuottaman taloudellisen hyödyn. Menettämisseuraamuksen määrää arvioidessaan käräjäoikeus oli ottanut vähennyksenä huomioon neljäsosan taloudellisen hyödyn bruttomäärästä rikoksen valmistelusta tai täytäntöönpanosta aiheutuneina kustannuksina ennakkoratkaisusta ilmenevän oikeusohjeen mukaisesti.

Hovioikeus katsoi, että aihetta jatkokäsittelyluvan myöntämiselle ei ollut.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+