Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Espoolainen diplomi-insinööri murhasi vaimonsa ja kaksi pientä lastaan, kavalsi työnantajalta – hovioikeus laskee vapaaksi vuoden 2020 lopussa

Helsingin hovioikeus on 11.4.2019 antamallaan päätöksellä hyväksynyt elinkautisvangin ehdonalaista vapauttamista koskevan hakemuksen.

Hovioikeuden käytettävissä oli hakemuksen ja Rikosseuraamuslaitoksen lausunnon lisäksi muun muassa Keravan vankilan ja Psykiatrisen vankisairaalan lausunnot. Rikosseuraamuslaitos puolsi vapauttamista. Hakijaa kuultiin hovioikeudessa järjestetyssä suullisessa käsittelyssä.

Harkittaessa kysymystä ehdonalaisesta vapauttamisesta on rikoslain 2 c luvun 10 §:n mukaan kiinnitettävä huomiota elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtaneen rikoksen tai rikosten laatuun, tuomitun muuhun mahdolliseen myöhempään rikollisuuteen sekä vaaraan siitä, että vanki vapauduttuaan syyllistyy väkivaltarikokseen. Harkintaan vaikuttavat myös rangaistusajan suunnitelman toteutuminen ja vankila-aikainen käyttäytyminen.

Hakija oli tuomittu elinkautiseen vankeuteen vuonna 2005 tehdyistä kolmesta murhasta. Hakija oli tappanut vaimonsa sekä 4- ja 7-vuotiaat lapsensa tukehduttamalla.

Hakija on ollut vapautensa menettäneenä lähes 14 vuotta. Vapauttamista puolsivat hänen rangaistusajan suunnitelmansa onnistuminen sekä hänen käytöksensä moitteettomuus. Vankeusaikana hakija on opiskellut kauppateknikon ammattitutkinnon sekä rakennusinsinöörin tutkinnon, mikä hovioikeuden arvion mukaan edistää hänen mahdollisuuksiaan suoriutua siviilielämän vaatimuksista. Vapauttamista puolsi myös se, että hänellä on vakituinen työpaikka, joten hän pystyy vapauduttuaan huolehtimaan toimeentulostaan.

Vapauttamista vastaan puhuivat hakijan elinkautiseen vankeusrangaistukseen johtaneet teot.

Kaikkia vapauttamisharkinnassa vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena punnitessaan hovioikeus katsoi, että vanki voidaan päästää ehdonalaiseen vapauteen ja määräsi vapauttamispäiväksi 1.12.2020, jolloin vankilassaoloaikaa tulee kertyneeksi noin 15 vuotta 6 kuukautta.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+