Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Seta: Sateenkaarilasten ja -nuorten pahoinvointiin on puututtava tehokkaammin

Seta vaatii sateenkaarilasten ja -nuorten pahoinvointiin puuttumista ja oikeuksien edistämistä seuraavalta eduskunnalta ja hallitukselta. Kansallinen sateenkaaripoliittinen toimintaohjelma, translain uudistaminen, intersukupuolisten kehollisen koskemattomuuden turvaaminen ja kolmas juridinen sukupuolivaihtoehto ovat myös lasten ja nuorten etu.

Setan nuorisotyön koordinaattori Lotte Telakiven mukaan ihmisoikeussopimusten näkökulmasta Suomen velvollisuudet lapsia ja nuoria kohtaan ovat selvät. Sateenkaarilapsilla on oikeus erityiseen suojeluun. Myös ympäristön asenteet vaikuttavat lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Sateenkaarilapset ja -nuoret ovat suuremmassa riskissä kohdata väkivaltaa, syrjintää sekä muun muassa vanhempiensa torjuntaa. Transnuoret voivat psyykkisesti heikommin kuin enemmistöön kuuluvat nuoret ja mielenterveysongelmat ovat yleisiä myös sukupuoliristiriitaa kokevilla lapsille. Noin puolet suomalaisista transnuorista on ajatellut itsemurhaa, psyykkistä väkivaltaa ovat kokeneet lähes kaikki ja fyysistä väkivaltaa noin puolet.

Lapsen oikeuksien keskeisiä periaatteita on muun muassa oikeus syrjimättömyyteen. YK:n Lapsen oikeuksien komitea on todennut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat lapset erityisen haavoittuvassa asemassa olevaksi ryhmäksi, joka on oikeutettu erityiseen suojeluun.

“Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla lapsilla on oikeus turvallisuuteen ja suojeluun väkivallalta ja kiusaamiselta tapahtuipa se kotona, kouluissa, internetissä, urheilussa ja julkisissa tiloissa”, Lotte Telakivi toteaa.

Lapsilla on oikeus myös ajantasaiseen ja asialliseen tietoon seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta. Oikeus pitää sisällään muun muassa lapsen oikeuden kattavaan seksuaalikasvatukseen, jossa huomioidaan seksuaalinen suuntautuminen sekä sukupuoli-identiteetti. Lisäksi hän linjaa, että koulujen tulee kyseenalaistaa sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä stereotypioita.

“Ei ole olemassa näyttöä, jonka mukaan asiallinen tieto seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä vaikuttaisi haitallisesti lapsiin, päinvastoin asiallinen tieto on lapsen edun mukaista”, Telakivi sanoo.

Itsemääräämisoikeus kuuluu myös lapsille

Suomessa sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten oikeuksista ja hyvinvoinnista on viime aikoina keskustelu translain ikärajasta, sukupuoliristiriidan hoitokäytännöistä sekä intersukupuolisten lasten lääketieteellisesti perusteettomista sukupuolta muokkaavista toimenpiteistä. Vanhentuneet käsitykset sukupuolesta ylläpitävät sukupuolivähemmistöihin kohdistuvaa rakenteellista ja suoraa väkivaltaa.

“Itsemääräämisoikeus sukupuoleen kuuluu myös alaikäisille. Jo käytössä olevat ikärajat lapsen kuulemisesta koskien terveyttään, oikeuksiaan sekä hyvinvointiaan ovat sovellettavissa myös sukupuolta koskeviin päätöksiin. Nykyinen nimilaki mahdollistaa 15-vuotiaan vaihtamaan nimensä ja mikäli vanhemmat tätä vastustavat, ylittää lapsen oikeus vanhempien tahdon”, Lotte Telakivi kertoo.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu on todennut, että sukupuolivähemmistöön kuuluvien alaikäisten itsemääräämisoikeuden toteutumiselle on erityisiä esteitä. Lapsen oikeuksien sopimusta tulkitaan myös siten, että sukupuolivähemmistölapsilla on myös oikeus saada oma juridinen sukupuolensa korjatuksi.

“Sukupuolen juridinen korjaaminen ja lapsen sosiaalinen transitio, eli siirtyminen minäkuvaansa vastaavaan sukupuolen ilmaisuun ja sosiaaliseen rooliin eivät vaadi hoitotoimenpiteitä mutta parantavat merkittävästi lapsen hyvinvointia.”

Seta on vaatinut myös kansainvälisten suositusten mukaisia hoitoja sukupuoliristiriitaa kokeville nuorille. Hormoniblokkerihoito on kansainvälisen hoitosuosituksen mukaista hoitoa sukupuoliristiriitaa kokevalle nuorelle.

“Jo nyt Suomessa annetaan puberteetin jarrutushoitoja niille nuorille, joiden puberteetti alkaa liian varhain. Tämä sama ja turvalliseksi todettu hoito kuuluu myös transnuorille yhdenvertaisesti. Nuoret tarvitsevat jarrutushoidon tuomaa kasvurauhaa, jotta saavat miettiä sukupuoltaan rauhassa ilman että vahvoja sukupuolitettuja kehon piirteitä ehtii syntyä.”

Telakiven mukaan, mikäli hoito evätään, saatetaan lääkitystä hakea virallisen hoitojärjestelmän ulkopuolelta. Murrosikää viivästävän lääkityksen kieltäminen ei ole neutraali vaihtoehto.

“Hoidon epääminen altistaa itsetuhoisuudelle, masennukselle sekä syrjinnälle. Lapsen etu on se, että hänen psyykkistä hyvinvointiaan tuetaan”, Telakivi painottaa.

Ratkaisuksi sateenkaarinuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien parantamiseen Seta esittää, että Suomessa on toimeenpannaan suositukset koskien intersukupuolisten lasten itsemääräämisoikeutta ja tiedon lisäämistä intersukupuolisuudesta sekä toteutetaan translain kokonaisuudistus, luodaan kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto ja vastataan kansainvälisiin vaatimuksiin lasten ja nuorten hyvinvoinnista eri hallinnonalat läpileikkaavassa sateenkaaripoliittisessa toimintaohjelmassa.

“Nämä ovat seuraavat askeleet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien lasten ja nuorten oikeuksien sekä hyvinvoinnin edistämisessä.”

Lähteet jutussa oleviin ihmisoikeussopimusten kirjauksiin, kommentteihin ja tulkintoihin sekä kansallisiin selvityksiin Lotte Telakiven blogikirjoituksessa: https://seta.fi/2019/04/12/sateenkaarilasten-ja-nuorten-pahoinvointiin-on-puututtava/

Setan tavoitteet seuraavaan hallitusohjelmaan:
https://seta.fi/eduskuntavaalit-2019/

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+