Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

EU-komissio huolissaan Suomen alueellisista kehittyneisyyseroista – Itä- ja Pohjois-Suomi esittää täsmälääkkeeksi omaa EU-ohjelmaa

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat esittävät tulevalle EU-budjettikaudelle omaa rakennerahasto-ohjelmaa, joka vastaa harvaan asutun pohjoisen alueen erityishaasteisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Itä- ja Pohjois-Suomelta sekä Etelä- ja Länsi-Suomelta esitykset vuosien 2021-27 rakennerahasto-ohjelman keskeisistä haasteista, tavoitteista ja tuettavasta toiminnasta. Tämän valmisteluvaiheen esitys jätettiin ministeriölle maanantaina 15. huhtikuuta. Ohjelmavalmistelua tehdään TEM:n ohjaamassa prosessissa mm. komission viimekeväisten asetusesitysten ja tuoreen maaraportin linjausten pohjalta. Itä- ja Pohjois-Suomen valmistelua koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto, ja valmisteluryhmässä ovat edustettuna kaikki alueen maakuntaliitot ja ELY-keskukset.

Etelä-Savon maakuntahallitus keskusteli Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisestä esityksestä kokouksessaan tiistaina. Hallitus antoi tukensa esitykselle ja korosti Itä- ja Pohjois-Suomen faktapohjaisen edunvalvonnan merkitystä asiassa niin valtioneuvoston kuin EU:n suuntaan.

Itä- ja Pohjois-Suomen esitys nojaa vahvasti kansainväliseen asiantuntemukseen.  Valmistelutyön taustana ovat mm. OECD:n selvitys Euroopan pohjoisten harvaan asuttujen alueiden kehityspotentiaalista ja haasteista (2017) sekä EU:n komission kansainvälisessä Elinkeinot murroksessa -pilottihankkeessa tuotettu Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia (2019).

Aluelähtöisyys on EU:n alue- ja rakennepolitiikan vaikuttavuuden kannalta keskeistä. Maakuntastrategiat ja maakuntaohjelmat ovatkin Itä- ja Pohjois-Suomen ohjelmavalmistelun kivijalkana.

Komission maaraportin esiin nostamat kehittyneisyyserot tunnustettava myös kansallisesti – Itä- ja Pohjois-Suomelle riittävä rahoitus

Unionin talouspolitiikkaan keskittyvät EU:n komission jäsenmaakohtaiset maaraportit julkaistiin helmikuussa 2019. Maaraportissaan komissio linjaa EU:n näkemyksiä tulevien budjettineuvottelujen pohjaksi. Aluekehityksen osalta komissio toteaa Suomen maaraportissa, että alueelliset erot ovat Suomessa hieman vähentyneet, mutta ne ovat edelleen suuret etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen ja muun Suomen välillä.

Euroopan alue- ja rakennepolitiikan rahoituksella on ollut oleellinen merkitys kehittyneisyyserojen kaventamisessa, etenkin kun kansalliset kehittämisvarat ovat entisestään keskittyneet Etelä- ja Länsi-Suomeen.

Itä- ja Pohjois-Suomella on Suomen EU-liittymissopimukseen kirjattu erityisasema, joka perustuu harvan asutuksen, pitkien etäisyyksien ja kylmän ilmaston aiheuttamaan pysyvään kilpailukykyhaittaan. Itä- ja Pohjois-Suomelle on korvamerkitty EU:n aluepolitiikan rahoitusta näihin erityishaasteisiin, mutta siivu on kaventunut ohjelmakaudesta toiseen. Tämä pohjoisen harvaan asutun alueen (NSPA-alue) erityismääräraha tulee budjettineuvotteluprosessissa nostaa alkuperäiselle tasolleen.

Valtaosa rakennerahastoista Suomeen tulevasta muustakin laskennallisesta rahoituksesta perustuu Itä- ja Pohjois-Suomen harvan asutuksen ansaintakriteeriin, mutta EU:n laskentamenettelyssä se sisältyy kaikilla laskentakriteereillä kerrytettyyn ”siirtymäalueen” tukeen. Siirtymäalueeseen kuuluvat Suomen alueet Uuttamaata ja Ahvenanmaata lukuunottamatta. Ansaintamekanismi tulee huomioida kansallisessa päätöksenteossa: Itä- ja Pohjois-Suomeen tulee kohdistaa vähintään nykyistä ohjelmakautta vastaava rahoitus.

Älykkäämpi Eurooppa ja sosiaalisempi Eurooppa sisältöteemoina

Itä- ja Pohjois-Suomi on sovittanut tämän valmisteluvaiheen sisältöesityksensä komission maaraportissaan Suomelle tarjoamiin kahteen teemaan: Älykkäämpi Eurooppa ja Sosiaalisempi Eurooppa. Itä- ja Pohjois-Suomi kuitenkin korostaa, että toimeenpanon tulee mahdollistaa elinkeinoelämän kasvun ja uudistumisen laaja keinovalikoima, joka sisältäisi TKI-toimintojen vahvistamisen, yritystuet ja saavutettavuutta parantavat toimet sekä työllisyyden, osaamisen, ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden parantamisen.

Vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että EU:n eri rahastojen toimia voidaan yhteensovittaa alueella, ja että niillä ei korvata kansallista budjettirahoitusta. Kuluvan ohjelmakauden valtakunnalliset toimet tulisikin uudistaa aluelähtöiseksi ylimaakunnalliseksi yhteistyöksi. Itä- ja Pohjois-Suomi korostaa esityksessään myös kuntien roolia ja kaupunkipolitiikan ulottamista kaiken kokoisiin kaupunkeihin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+