Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

KHO hylkäsi valitukset Fennovoima Oy:n Hanhikiven niemen ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Vesiluonnon Puolesta ry:n ja Fennovoima Oy:n valitukset Pyhäjoen Hanhikiven niemelle rakennettavan ydinvoimalan ympäristö- ja vesitalousluvasta.

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen edellyttää hankkeen käsittelyä muun ohella maankäyttö- ja ra-kennuslain mukaisissa kaavoitusmenettelyissä ja lupamenettelyssä sekä ydinenergialain, ympäristönsuojelulain, vesilain ja kemikaalilain mukaisissa lupamenettelyissä. Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely on toteutettu vuosina 2013 ja 2014. Hankkeelle myönnettyä ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevassa muutoksenhaussa oli valitusten johdosta muun ohella arvioitava, oliko ympäristövaikutusten arviointimenettely suoritettu puutteellisesti.

Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei ollut puutteita

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ydinpolttoaineen loppusijoitusta ja kuljetusta loppusijoitukseen oli tarkasteltu ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa riittävällä tarkkuudella, kun otettiin huomioon näiden toimintojen merkitys nyt kysymyksessä olevan Hanhikiven niemelle rakennettavaksi suunnitellun ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan kannalta. Tämän vuoksi ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei ollut suoritettu olennaisilta osin puutteellisesti sillä perusteella, että ydinpolttoaineen loppusijoitus oli pääosin erotettu käsiteltäväksi myöhemmin erillisessä arviointimenettelyssä. Arviointimenettelyä ei ollut suoritettu puutteellisesti myöskään sillä perusteella, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa kuvatuista hankkeen vaikutuksista oli esitetty tarkempia tietoja hankkeen myöhemmissä lupamenettelyissä.

Puheena olevassa ydinvoimalaitoksen ympäristö- ja vesitalouslupaa koskevassa asiassa oli kysymys myös toiminnanharjoittajan selvilläolovelvollisuuden laajuudesta sekä lupamääräyksissä asetetuista toiminnassa käytettäviä kemikaaleja ja toiminnan kalakantoihin kohdistuvia vaikutuksia koskevista selvitysvelvoitteista.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+