Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:RIKOKSET JA RIKOLLISUUS: Raiskauksia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon lähes 30 prosenttia enemmän

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 93 800 rikoslakirikosta, mikä on 2 700 tapausta (2,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2018 tammi-maaliskuussa. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 41 000, mikä on 4,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin 27,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Ilmoitetut raiskaukset ja lapsen seksuaaliset hyväksikäytöt kuukausittain 2010–2019

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2019 tammi–maaliskuun aikana poliisin tietoon tuli 126 100 rikosta ja rikkomusta, mikä on 34,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 91 600, mikä on 2,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 tammi–maaliskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2019 tammi–maaliskuun aikana 2 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 100 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 17,1 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 7,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 1 700 ja rajavartiolaitoksen tietoon 600.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin tammi-maaliskuussa 7 400, mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 376, mikä on 24 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 23, mikä on 8 tapausta enemmän kuin vuonna 2018 tammi-maaliskuussa. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 65, mikä on 8 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 379 eli 82 tapausta (27,6 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2018 tammi–maaliskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 417 mikä on 28,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi ilmoitettiin 264 muuta seksuaalirikosta. Näistä 122 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 6 tapausta (5,2 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana tietoon yhteensä 41 000, mikä on 1 800 tapausta (4,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 6 900, mikä on 10,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi–maaliskuussa. Törkeitä petoksia tuli ilmi 440, mikä on 12,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2019 tammi–maaliskuun aikana ilmi 1 300, mikä on 200 tapausta (13,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 43. Maksuvälinepetosten määrä on ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Erityisesti ulkomailla tai sieltä käsin tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet.

Ryöstöjä ilmoitettiin 355, mikä on 6,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2018 alussa. Ryöstöistä törkeitä oli 69. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  800, mikä on 9,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 tammi–maaliskuussa.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon vuoden 2019 tammi–maaliskussa 22 400, mikä on  1 300 tapausta (5,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä varkauksia kirjattiin 550, mikä on 4,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 800, mikä on 10,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 10 100, mikä on 0,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja –näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Vuoden 2019 tammi–maaliskuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 960, mikä on 5,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vuoden 2019 tammi–maaliskuussa 5 400, mikä on 900 tapausta (14,1 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 48. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli tammi–maaliskuussa ilmi 10 400.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä tietoon kaikkiaan 4 300, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista runsas kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 1 500, mikä on 1,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 8,1 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 65 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 7 200, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 16,3 prosenttia. Niitä tuli ilmi 400. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 4 800, mikä on 1,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 tammi–maaliskuussa.

Vuoden 2019 tammi–maaliskuussa ilmoitettiin 1 100 identiteettivarkautta, mikä on 80 tapausta (7,9 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 14 200, mikä on 1 500 tapausta (9,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2019 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 45 204 -21 600 39 022 -20 490 45 065 -25 187 129 291 -67 277
2) Rikoslakirikokset 30 813 -2 689 29 714 -221 33 312 254 93 839 -2 656
Omaisuusrikokset 13 599 -1 849 13 142 77 14 229 -22 40 970 -1 794
Murrot yhteensä 1 686 -394 1 620 -186 1 891 -18 5 197 -598
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 330 -62 328 22 301 -13 959 -53
Ryöstö 92 -49 113 -9 150 32 355 -26
Vahingonteko 1 906 -647 1 584 -166 1 874 -66 5 364 -879
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2 647 -142 2 506 21 2 791 207 7 944 86
Tappo, murha ja surma 12 7 4 -1 7 2 23 8
Pahoinpitely 2 474 -154 2 354 10 2 613 186 7 441 42
Seksuaalirikokset 355 125 319 -34 386 82 1 060 173
Raiskaus 138 64 106 -5 135 23 379 82
Rattijuopumus 1 317 -5 1 313 68 1 646 123 4 276 186
Huumausainerikokset 2 401 -207 2 277 -93 2 520 112 7 198 -188

1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+