Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Suomen tulee puuttua lisääntyvään vihapuheeseen ja poistaa muunsukupuolisten sterilointivaatimus

Strasbourg, 10.09.2019 – Tänään julkistetussa raportissa Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) kehottaa Suomea puuttumaan lisääntyvään rasistiseen ja suvaitsemattomuuden leimaamaan vihapuheeseen, parantamaan maahanmuuttajien kotouttamistoiminnan koordinointia ja muuttamaan lakia, joka edellyttää transseksuaalien sterilointia ehtona sille, että heidän uusi sukupuolensa voidaan laillisesti tunnustaa.

ECRI pitää tervetulleena kehitystä, jonka ansiosta Suomessa on uusi yhdenvertaisuuslaki ja etninen profilointi on nyt kielletty. Samoin vihapuheen torjumiseen tähtääviä toimenpiteitä, kuten jokaiseen poliisilaitokseen perustettavia vihapuheen tutkintatiimejä, pidetään tervetulleina. Noin 900 poliisia on saanut viharikosten ehkäisy- ja torjuntakoulutusta.

Myönteisenä kehityksenä on mainittava myös kansalliseen maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaan kuuluva toinen kotoutuksen toimenpideohjelma sekä Helsingin kaupungin toteuttamat onnistuneet kotouttamistoimet. ECRI kiittää myös Suomen ponnistuksia vuonna 2015 maahan tulleiden, ennennäkemättömän suurten pakolaismäärien ja toissijaista suojelua saavien kotouttamisessa; näitä toimia olivat kielenopetus- ja työllistämistä edistävän koulutuksen järjestäminen.

ECRI kuitenkin pahoittelee sitä, että rasistinen ja suvaitsematon vihapuhe on yltynyt julkisuudessa ja Internetissä ja on kohdistunut pääosin turvapaikanhakijoihin, muslimeihin, afrikkalaistaustaisiin, sukupuolivähemmistöihin, romaneihin ja juutalaisyhteisöön.  Raportissa huomautetaan myös, että tietyt äärijärjestöt, etenkin uusinatsiryhmät, syyllistyvät järjestelmälliseen vihapuheeseen. Raportti korostaa sitä, että näiden rikosten ilmoittamatta jättäminen on vakava ongelma.

Tästä syystä ECRI rohkaisee raportoimaan rasistiset ja homo/transfobiset viharikokset sekä luomaan tietojenkeruujärjestelmän vihapuhe- ja vihaperusteisten väkivaltatapausten ja niihin liittyvien syytteeseenpanojen tilastoimiseksi.

ECRI edellyttää myös parempaa poliisin ja haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien välistä yhteistyötä. Pakolaisille, maahanmuuttajille ja toissijaista suojelua saaville tarjottavien kokoutumiskurssien laatu tulee varmistaa ja yhdenvertainen pääsy niille on taattava kaikissa osissa maata.

Vaikka Suomi kielsi etnisen profiloinnin vuonna 2015, poliisin väitetyistä etnisen profiloinnin käytännöistä on yhä olemassa viitteitä. ECRI totesi, että näiden tapausten tutkintaa ei ole vieläkään annettu millekään riippumattomalle taholle.

Suomen viranomaisille annetuista suosituksista kahta pidetään ensisijaisina, ja ECRI seuraa niiden toteuttamista tulevien kahden vuoden aikana:

  • Suomen tulisi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti muuttaa lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta poistamalla siitä vaatimuksen, jonka mukaan muun kuin alkuperäisen rekisteröidyn sukupuolensa tunnustamista hakevien tulee olla hedelmättömiä tai steriloituja sukupuolen juridisen tunnustamisen edellytyksenä;
  • yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tulisi käsitellä työelämässä mihin tahansa perusteeseen eikä pelkästään sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä syrjintävalituksia. Sen pitäisi voida määrätä syrjinnän uhreille maksettavista korvauksista, ja lautakunnan resursseja tulisi lisätä tuntuvasti, jotta se voisi täysipainoisesti täyttää tehtävänsä.

Raportti on laadittu ECRI:n syyskuussa 2018 tekemän tarkastuskäynnin jälkeen, ja siinä on otettu huomioon 3.4.2019 mennessä tapahtunut kehitys.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+