Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin talousennuste hieman parantunut – säästötoimia tarvitaan silti

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tuloksen ennakoidaan painuvan 4,5 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, kun talousarvio on laadittu kahden miljoonan euron alijäämän varaan. Tammi-elokuun osavuosikatsaukseen perustuva alijäämäennuste on pienentynyt huhtikuun ennusteesta. Jäsenkuntien maksut sairaanhoitopiirille ylittävät budjetin ennusteen mukaan noin 1,2 prosenttia  eli 7,2 miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksesta ilmenee, että sairaanhoitopiirin toimintakulut kasvoivat 5,2 prosenttia ja toimintatuotot 4,2 prosenttia vuoden 2018 tammi-elokuuhun verrattuna.

Kustannusten  ja jäsenkuntalaskutuksen ylitys johtuu pääasiassa  budjetoitua suuremmasta palvelujen käytöstä, joka on johtanut ylimääräisiin henkilöstökustannuksiin lisien ja ylitöiden kautta. Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Hongan mukaan kuluja pyritään hillitsemään loppuvuodesta erilaisilla säästötoimenpiteillä.

Kysyntä kasvoi ja hoitoon pääsy hidastui

Osavuosikatsauksesta ilmenee, että erikoissairaanhoidon kysyntä kasvaa edelleen. Lähetteet lisääntyivät tammi-elokuussa 3,5 prosenttia ja palveluja saaneiden henkilöiden lukumäärä 2,1 prosenttia vuoden takaisesta tilanteesta.

Vuodeosastohoitoa vaativat ja päiväkirurgiset toimenpiteet lisääntyivät yhteensä 3,2 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Siirtoviivepäivien määrä kuitenkin väheni tammi-elokuussa viidenneksellä.

Elokuun lopussa 248 potilasta oli odottanut hoitoon pääsyä pidempään kuin lakisääteiset kuusi kuukautta, kun vuoden 2018 lopussa vastaavia potilaita oli 108 ja elokuun 2018 lopussa 145. Lisäksi 233 potilasta oli odottanut hoidon tarpeen arviointia yli 90 vrk ja 517 lähetteen käsittely oli ylittänyt 21 vuorokautta elokuun 2019 lopussa. Hoitoon pääsyn mediaaniaika oli 38 vuorokautta. Hoitoon pääsyn pitkittymisen syynä on hoitokapasiteettia suurempi kysyntä.

Sairaanhoitopiirin talousarviossa niukasti kasvuvaraa

Sairaanhoitopiiri varaa ensi vuoden talousarvioon noin 17 miljoonaa euroa palkkojen ja muun yleisen kustannuskehityksen nousuun.  Kaiken kaikkiaan piirin toimintakulujen arvioidaan kasvavan 35,7 miljoonaa euroa eli 4,7 prosenttia vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Kuluvan vuoden ennusteeseen verrattuna toimintakulut kasvaisivat kuitenkin vain 1,5 prosenttia, selviää hallitukselle tänään (8.10.2019) esitellystä talousarvioluonnoksesta. Jäsenkuntien maksuosuudet voivat kasvaa enintään 2,5 prosenttia talousarviosta 2019. Hallitus päättää talousarvioesityksestään valtuustolle seuraavassa, 5. marraskuuta pidettävässä kokouksessaan.

Tiukan taloustilanteen vuoksi sairaanhoitopiiri tavoittelee jo kuluvana vuonna kuuden miljoonan euron säästöjä ennusteen mukaiseen tulokseen ja ensi vuonna toimenpiteiden avulla haetaan 12 miljoonan euron säästövaikutuksia, jotta esitelty talousarvio toteutuisi.

Sairaanhoitopiirin vs. johtaja Göran Hongan mukaan talousarvioraamia voidaan pitää realistisena, kunhan raamin edellyttämät toimenpiteet toteutuvat.

– Toimenpiteiden vaikutus kestää kuitenkin jonkin aikaa ja talousarvion pitävyys vaarantuu, jos toimeenpano ei etene suunnitellusti, Honga sanoo.

– Suurimpana kustannuksia hillitsevänä toimena on puuttuminen hoitoketjuihin, mikä edellyttää tiivistä yhteistyötä terveyskeskusten kanssa. Hoitamalla potilaat oikeilla tasoilla säästetään potilaiden aikaa ja yhteiskunnan kustannuksia.

Toimintatuottojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 32,7 miljoonaa euroa eli 4,1 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Jäsenkuntatuotot kasvaisivat 15,5 miljoonaa (2,6 %) ja muilta kuin jäsenkunnilta saatavat tulot  17,2 miljoonaa euroa (9,0 %). Potilailta perittävien asiakasmaksujen arvioidaan kasvavan puolella miljoonalla eurolla (1,6 %) vuoden 2019 talousarviosta.

Kaikkiaan toimintatuotot nousevat nyt esitellyssä ensi vuoden talousarviossa noin 831 miljoonaan ja toimintakulut 795 miljoonaan euroon.  Rahoituskulujen ja suunnitelmapoistojen jälkeen tulos jäisi 6,2 miljoonan euroa alijäämäiseksi.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+