Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Eksote aloittaa yt-neuvottelut – henkilöstö pyydetään etsimään säästökohteita

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Yt-neuvottelut koskevat koko henkilöstöä.

Eksoten tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Syyskuussa tehdyssä koko vuoden ennusteessa alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 6,7 milj. €. Tästä johtuen talouden tasapainottamistarve on n. 9 milj. €.

Eksote on tuottanut valtakunnallisessa vertailussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja tehokkaasti (THL: tarvevakioidut menot 2017, kustannusindeksi 96, mikä on alle valtakunnallisen keskiarvon, koko maa 100). Palvelurakenteita on muutettu laitospainotteisesta hoidosta kohti kevyempiä kotiin vietäviä palveluita.

Tämän hetkinen taloudellinen ennuste kuitenkin osoittaa, etteivät talouden tasapainottamistoimenpiteet riitä. Alueen väestön palvelutarve kasvaa eikä kustannusten nousupainotteiseen tilanteeseen ole odotettavissa nopeaa käännettä. Eksoten omistajakuntien taloudellinen tilanne on vaikea. Tämän vuoksi myös kuntien kyky rahoittaa Eksoten toimintaa on vaikeutunut.

Eksoten toimintakyky ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttää, että Eksoten talous saadaan tasapainoon. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Yhteistoimintamenettely koskisi koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Tarkoitus on käydä läpi koko organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset, toimitilat, hankkeet, projektit ja tukipalvelut ja etsiä näistä säästökohteita. Neuvottelujen tavoitteet valmistellaan neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana.

Yhteistoimintamenettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei missään oloissa vaarannu tämän prosessin vuoksi. Palveluverkkoa saatetaan kuitenkin joutua tehostamaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään siihen, että henkilöstö pääsee osallistumaan prosessiin.

Talouden sopeuttamistoimenpiteillä sekä toiminnan uudelleen organisoimisella saattaa olla henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.

Eksote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2020 – 2023 ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää kustannusrakenteeseen noin 9 milj. € talouden sopeuttamistoimenpiteitä syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon verrattuna. Koko säästötarve vastaa enintään 200 henkilötyövuoden kustannuksia. Säästöjä haetaan kuitenkin ensisijaisesti organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, sopimuksia, toimitiloja ja hankkeita läpikäymällä. Toimenpiteillä tullee olemaan henkilöstövaikutuksia, mikäli edellä mainittuja muita säästökohteita ei riittävästi löydy. Henkilöstövähennystarpeen lopullinen määrä täsmentyy neuvotteluprosessin säästökohteiden kartoituksen myötä. Tavoitteet tarkentuvat neuvotteluiden aikana ja vuoden 2020 talousarvioraamin valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne.

Varsinaiset yt-neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen. Lisäksi neuvotteluryhmää täydennetään vastuualuejohtaja Tuula Karhulalla ja Tiina Kirmasella.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+