Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Tampere pitää lakiesityksen hoitajamitoitusta ongelmallisena

Tampereen kaupunki ei tue hallituksen lakiesitysluonnoksen 0,7 henkilöstömitoitusta vanhusten ympärivuorokautiseen hoitoon. Ehdotettu mitoitus ei vastaa asukkaiden todellisiin tarpeisiin vaan on jäykkä. Kaupungin mielestä henkilöstömitoituksessa on otettava huomioon myös asukkaiden tarve ja henkilöstön monipuolisuus, ei vain hoito-osaaminen. Teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet olisi huomioitava lakiesityksessä. Sen sijaan esitetty RAI-järjestelmän kansallinen käyttöönotto olisi tervetullut uudistus. Tampereen kaupunginhallitus hyväksyi 11.11.2019 Tampereen kaupungin lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) muuttamisesta.

Lakiesityksestä ei käy selville onko kyse suunnitellusta vai toteutuneesta henkilöstöstä. Jos päivittäisen toteuman tulee olla 0,7 hoitajaa ympärivuorokautisen hoidon asukasta kohti, se edellyttää henkilöstö- ja vuorosuunnitteluvaiheessa jopa 0,9 hoitajan laskennallista mitoitusta. Lakiesitys ei kerro selvästi, ketkä henkilöstöstä mitoitukseen tullaan laskemaan jatkossa.

Esityksen mukaan Pirkanmaalla tarvittavan hoitajamitoituksen muutoksen takia lisähenkilöstöä 347,5. Tampereen kaupungin arvion mukaan määrä on kuitenkin huomattavasti suurempi: pelkästään Tampereella tarvittaisiin noin 400 uutta työntekijää. Jo nyt Tampereella on vaikea saada lähihoitajia eikä lähivuosien tilanne näytä paremmalta. Kotihoitoonkin tarvitaan tulevina vuosina kymmeniä ellei satoja työntekijöitä lisää. Esitysluonnos laittaisikin ikääntyneiden palvelut kilpailemaan keskenään samoista työntekijöistä.

Teknologiaa esityksessä ei huomioida mitenkään. Jos resurssit joudutaan suuntaamaan hoitajamitoituksen nostoon, vaarana on, ettei teknologisia ratkaisuja ole välttämättä varaa kehittää ja ottaa käyttöön.

Asukkaan ääni ei juuri esityksessä kuulu. Hyvä arki on muutakin kuin hoitoa: se on aikaa jutella, käydä ulkona, olla läsnä. Välillä on enemmän tarvetta hoitajille, välillä taas tarvitaan työntekijöitä, joita esityksessä ei ole laskettu mitoitukseen.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Akatemia

Login for Access

Username:
Password:

Google+