Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Itsenäisyyspäivänä poliisi turvaa kaikkien rauhanomaisen kokoontumis- ja sananvapauden

Poliisi huolehtii perustehtäviensä hoidosta myös itsenäisyyspäivänä, jotta jokainen voi juhlia itsenäistä Suomea rauhassa ja turvassa.

– Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on poliisin perustehtävä. Tällä pyritään siihen, että kansalaiset kokevat olonsa turvalliseksi, rikoksia ei tehdä eikä kukaan käyttäytymisellään ylitä sitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on pidettävä hyväksyttävänä, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta sanoo.

Itsenäisyyspäivänä poliittisten oikeuksien käyttäminen korostuu. Poliittisia oikeuksia ovat erityisesti sananvapaus ja kokoontumisvapaus, jotka näkyvät ja kuuluvat itsenäisyyspäivänä erilaisissa kokouksissa ja mielenosoituksissa. Sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat myös ihmisoikeuksia, joista on säädetty esimerkiksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa.

– Sananvapaus ja kokoontumisvapaus kuuluvat jokaiselle. Ne ovat tästä syystä ensisijaisesti yksilön oikeuksia. Ne voivat olla myös yhteisölle kuuluvia oikeuksia varsinkin silloin, jos yhteisön oikeudet vaikuttavat yksilön oikeuksiin. Esimerkiksi aatteellinen yhdistys voi käyttää kokoontumisvapautta ja järjestää yleisen kokouksen, johon osallistuu yhdistyksen jäseniä, kannattajia ja muita ihmisiä, Arvelin selventää.

Kokoontumis- ja sananvapautta voidaan myös rajoittaa

Kokoontumisvapaus ja sananvapaus eivät kuitenkaan ole ehdottomia perus- ja ihmisoikeuksia. Niiden käyttöä voidaan rajoittaa erikseen laissa säädetyillä perusteilla.

– Useimmiten rajoituksen perusteena ovat erilaiset kriminalisoinnit tai yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantuminen ja häiriintyminen. Poliisi voi esimerkiksi keskeyttää yleisen kokouksen, jos kokousta järjestettäessä ei ole noudatettu poliisin antamia ohjeita ja määräyksiä. Kokous voidaan keskeyttää myös silloin, kun kokousta järjestettäessä on muuten toimitettu olennaisesti lainvastaisesti, Arvelin sanoo.

Poliisin ensisijainen tehtävä on kuitenkin turvata ja kunnioittaa perus- ja ihmisoikeuksia. Siksi myös itsenäisyyspäivänä poliisin turvaa kaikkien rauhanomaisen kokoontumis- ja sananvapauden toteutumisen.

– Tästä huolimatta poliisi ylläpitää yleistä järjestystä sekä turvallisuutta ja puuttuu erilaiseen häiriökäyttäytymiseen, Arveln muistuttaa.

Kanne Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamisesta korkeimmassa oikeudessa

Poliisihallituksen ajama kanne Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi on korkeimman oikeuden käsittelyssä. Korkein oikeus on määrännyt Pohjoismaisen vastarintaliikkeen väliaikaiseen toimintakieltoon ja sen myötä kaiken yhdistyksen toiminnan lopetettavaksi.

Kiellettyä toimintaa on myös yhdistyksen näkyvä toiminta, lippulinnat ja kokoontumiset. Poliisi puuttuu tarvittaessa kiellettyyn yhdistystoimintaan.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+