Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Perustuslakivaliokunta päätti ulkoministeri Haaviston virkatoimen lainmukaisuuden tutkinnan jatkokäsittelystä

Ulkoministeri Pekka Haavisto

Perustuslakivaliokunta jatkoi tänään 14.1.2020 perustuslain 115 §:n mukaista tutkintaa ulkoministeri Pekka Haaviston virkatoimen lainmukaisuudesta. Valiokunta kuuli kokouksessaan ulkoministeri Pekka Haavistoa, valtakunnansyyttäjä Raija Toiviaista ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappea Syyttäjälaitoksesta sekä konsulipäällikkö Pasi Tuomista ulkoministeriöstä. 

Valiokunta päätti kokouksessa saadun selvityksen julkisuudesta sekä saadun selvityksen lähettämisestä asiassa kuultaville asiantuntijoille. Valiokunta päätti, että asiaan liittyvät käsittelyasiakirjat ovat salassa pidettäviä siihen asti, kun asia on valiokunnassa loppuun käsitelty. Valiokunta päätti pyytää ulkoministeriötä toimittamaan valiokunnalle asian käsittelyn kannalta merkityksellinen aineisto.

Asian käsittely jatkuu 6.2. pidettävässä kokouksessa valiokunnan saaman lisäselvityksen ja valiokunnan sihteerin laatiman muistion pohjalta. Valiokunta pyytää 12.2. pidettävään kokoukseen professori Olli Mäenpäätä, professori Kaarlo Tuoria ja professori (emeritus) Heikki Kullaa arvioimaan aineistoa hallinnollisen päätöksenteon asianmukaisuuden ja virkamiesoikeudellisten näkökohtien valossa. Valiokunta pyytää valiokunnan 13.2. pidettävään kokoukseen valtakunnansyyttäjää sekä professori Sakari Melanderia, professori Kimmo Nuotiota ja professori Pekka Viljasta arvioimaan saadun selvityksen perusteella esitutkintakynnyksen ylittymistä.

Valiokunta totesi, että se kuulee valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita asian myöhemmässä käsittelyvaiheessa.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Akatemia

Login for Access

Username:
Password:

Google+