Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

KYS ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat siirtyneet valmiustilaan koronaviruksen aiheuttaman hoidon tarpeen täyttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi

Valmistelu alkoi heti tilanteen tultua esille jo alkuvuodesta. Valtakunnassa todetun poikkeustilan ja valmiuslain toimenpanoon liittyvien asetusten tultua voimaan on siirrytty sairaanhoitopiirin johtajan päätöksellä tilanteen mukaiseen valmiuteen.

Olennaisia kohtia toiminnan muutoksessa ovat seuraavat:
Tilanteen kokonaisvastuu on valmiustoimikunnalla, jota johtaa johtajaylilääkäri.
Valmiustoimikunnan alaisuudessa toimii infektioylilääkärin johdossa pandemiatyöryhmä. Toimenpiteet kattavat Kuopion yliopistollisen sairaalan, perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin ja sairaanhoitopiirin hallintokeskuksen.

Lisäksi johtajaylilääkäri vastaa maakunnan ja erityisvastuualueen varautumistoimenpiteiden ja valmiusvarastoinnin koordinoinnista yhdessä muiden alueen organisaatioiden kanssa. Tilanne päivittyy jatkuvasti myös valtakunnallisesti sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n toimesta.

Kiireetöntä leikkaustoimintaa supistetaan merkittävästi ja leikkaussalitiloja muunnetaan tehohoitokäyttöön. Tämä tarkoittaa merkittäviä henkilöstön siirtoja ja koulutusta. Poikkeuksellisessa tilanteessa lakisääteisistä määräajoista ja velvoitteista joudutaan osin joustamaan.

Yhteydenpidossa potilaisiin käytetään vastaavia ratkaisuja kuin postilakon aikana, esimerkiksi tekstiviestit ja sähköpostit. Lisäksi etävastaanottojen käyttöä laajennetaan siellä missä se on mahdollista.

Koronaviruspotilaat hoidetaan erillään muista ja toimintatilat jaetaan myös tämän periaatteen mukaisesti, ns. kohortointi.

Vieraita ei oteta vastaan. Tämä koskee mm. yhteisöjä, yrityksiä, lääke-esittelyjä, KYS uudistuu-esittelyjä ym. vastaavia tapauksia. Potilasvierailut rajoitetaan koskemaan vain sosiaali- ja terveysministeriön (STM) mukaisia tilanteita (tapauskohtaisesti arvioiden kriittisesti sairaiden ja lasten oireettomat läheiset, saattohoidossa olevien läheiset sekä puoliso tai tukihenkilö synnytysosastolla). Polikliinisten potilaiden saattaminen sairaalaan sallitaan, mikäli saattaja on terve.

Ulkomailta palaavat työntekijät määrätään kahden viikon mittaiseen etätyöhön. Määräys koskee 15.3.2020 tai sen jälkeen ulkomailta palanneita. Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajan kanssa.
Yli 10 hengen kokoukset on pidettävä etänä tai peruttava, mahdollisuuksien mukaan tulee arvioida myös pienemmätkin tapaamiset. Työmatkustuskielto on laajennettu myös kotimaan seminaareihin ja koulutustapahtumiin. Lisäksi muissa kotimaisissa kokouksissa otetaan tilanteen mukaan käyttöön etämenettely.

Laajennetaan etätyötä niiden osalta, joilla se on mahdollista. Hallintokeskuksen osalta etätyöhön siirtyy pääsääntöisesti koko henkilöstö esimiesten harkinnan mukaan. Sairaalan osalta etätyöhön siirtyvän henkilöstön linjaa sairaalan johtaja ja johtajaylilääkäri. Etätyötä tehdessä tulee edelleen turvata päivittäinen toiminta yksiköissä ja asioiden sujuva edistäminen. Kliinisessä toiminnassa lähiesimiesten paikalla olo on tärkeää, jotta voidaan turvata johtaminen ja toiminnan jatkuminen. Työsuojelusta, työterveyshuollosta ja henkilöstön psykososiaalisesta tuesta huolehditaan.

Kriittisen henkilöstön osalta poiketaan työaikalain ja vuosilomalain säännöksistä. Vuosilomat on mahdollista perua. Vuosilomien peruminen tehdään esimiesten harkinnan mukaan tilanteen niin vaatiessa.

KYSissä tapahtuvaa opiskelua on rajoitettu erillisellä päätöksellä. Loppuvaiheen opiskelijoiden käyttämisestä työvoimana annetaan tarvittaessa erillinen ohje.
Toiminnan jatkuvuuden kannalta kriittisten ulkoisten palveluntuottajien työ ja toiminta jatkuu sairaalan tiloissa siinä määrin kuin erikseen määritellään. Tällaisia toimintoja suorittavat mm. Servica Oy, Istekki Oy, Sakupe Oy ja Sansia Oy, sekä laboratoriotutkimuksia suorittava Islab liikelaitoskuntayhtymä. ICT:n ja laitehuollon osalta vain välttämättömät toimet sairaalassa suoritetaan.

Mikäli työtehtävien suorittaminen vaatii vierailua sairaalassa, voivat työtehtäviä suorittaa ainoastaan terveet henkilöt. Valtioneuvoston linjausta täydentävän sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen mukaisesti näitä välttämättömiä tukipalveluja suorittavat henkilöt lasketaan yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla toimivaan henkilöstöön. Sairaalan tiloissa saavat toimia vain oireettomat henkilöt.

Kiinteistöhuollossa rakennustyöt jatkuvat toistaiseksi normaalisti. Rakennustöiden henkilökunta käyttää eri reittejä kuin potilaat ja työntekijät. Määräaikaishuoltojen osalta suoritetaan vain pakolliset toimet.

Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on varmistaa hoito sitä tarvitseville potilaille, ja lisäksi rajoittaa koronavirusepidemian leviämistä mahdollisimman tehokkaasti.

Sairaanhoitopiirin web-sivulla https://www.psshp.fi/potilaat-ja-vierailijat/tietoa-koronaviruksesta on julkaistu yleiset toimintaohjeet, joihin pyydämme tutustumaan.
Onnistuminen näissä tavoitteissa vaatii kaikkien yhteistyötä ja osallistumista.

Näillä yhteisillä toimilla pystymme selviämään myös tästä erittäin vaikeasta ja poikkeuksellisesta tilanteesta.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Akatemia

Login for Access

Username:
Password:

Google+