Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Naisjärjestöjen Keskusliitto: Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on näytön paikka – tasa-arvoa edistävistä toimenpiteistä ei saa tinkiä

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet

”Building Back Better” on YK-johtajien muistutus kriisinjälkeisen yhteiskunnan ja talouden jälleenrakentamisen periaatteesta: tehdään asiat entistä paremmin. Päätöksenteossa onkin huomioitava koronan taloudellisten vaikutusten korjaamisessa, että sukupuolten tasa-arvo on yksi merkittävä tekijä kriiseistä selviytymisessä. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää erittäin tärkeänä, että hallitusohjelman tasa-arvoa edistävistä uudistuksista ei tingitä. Tasa-arvotavoitteiden toteuttaminen vahvistaa yhteiskunnan toimintakyvyn myös taloudellisesti ja edistää sosiaalisesti eheää kehitystä myös tulevaisuudessa.

Hallituksen tulee laatia kunnianhimoinen ja konkreettisiin tavoitteisiin pyrkivä tasa-arvo-ohjelma. Hallitusohjelmaan on kirjattu toimenpiteitä ja uudistuksia, jotka ovat sukupuolten tasa-arvon kannalta välttämättömiä toteuttaa. Myös yhteiskunnallisesti vaikeina aikoina on vietävä eteenpäin uudistuksia, joilla on myönteisiä, laajakantoisia seurauksia.

”Rakenteellisia uudistuksia ei voi jättää tekemättä, edes koronatilanteessa. Monilla hallitusohjelman tasa-arvokirjausten toteuttamisella on laajat vaikutukset – ja niiden toteutumatta jäämisellä on haitalliset vaikutukset, myös taloudelle,” Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet muistuttaa.

”Panostamalla tasa-arvon edistämiseen lisäämme hyvinvointia, oikeudenmukaisuutta ja eheyttä yhteiskunnassa. Hallituksen tasa-arvo-ohjelma on siihen tärkeä väline,” Biaudet jatkaa.

Koronakriisi on tuonut näkyväksi monet epätasa-arvoiset rakenteet. Esimerkiksi perhevapaauudistus toisi pitkällä aikavälillä konkreettisen helpotuksen siihen, minkä monet naiset ovat joutuneet koronaeristyksen alla kohtamaan. Kun perheissä hoivavastuu kasautuu epätasaisesti, on moni nainen joutunut tilanteeseen, jossa he palkkatyönsä ohella hoitavat kotona lapsensa ja huolehtivat iäkkäiden vanhempiensa ruokahuollosta. Nuorten naisten lisääntynyt kuormitus ja uupuminen on todettu olleen kasvussa jo ennen koronakriisiä. Lisäksi naisille kasautuneet epätyypilliset työsuhteet ovat entistä epävarmempia. Tänä keväänä eniten Kelan työttömyysetuuksia ovat hakeneet nuoret, 20–24-vuotiaat naiset. Aliresursoitu, naisvaltainen sote-ala on joutunut tänä keväänä ennennäkemättömän ahtaalle.

On erinomaista, että Pohjoismaiden tasa-arvoministerit ovat koonneet hyviä käytänteitä ja ovat laatimassa yhteisen arvioinnin koronakriisistä ja sen tasa-arvovaikutuksista. Myös Suomen ulkoministeriö tukee vahvasti naisten oikeuksia globaalisti ja kiinnittää huomiota tasa-arvon merkitykseen koronapandemiassa. Naisjärjestöjen Keskusliitto peräänkuuluttaa myös hallituksen tulevalle tasa-arvo-ohjelmalle vahvaa toimeenpanoa ja konkreettisten toimien seurantaa eri hallinnonaloilla.

Koronan yhteiskunnalliset ja sosiaaliset vaikutukset eivät kohdistu eri sukupuoliin tasa-arvoisesti. Sukupuolivaikutusten ennakkoarvioinnin tekeminen päätöksissä estää tasa-arvoa heikentävät seuraukset. Kriisitoimet ja niiden jälkeiset toimenpiteet eivät saa aiheuttaa tasa-arvokehityksen pysähtymistä tai jopa uutta tasa-arvon takapakkia.

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry 

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+