Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:PORVOON KAUPUNKI: Kestävän talouden ohjelmalla haetaan talouden tasapainoa

Porvoon kaupungin talous heikkenee voimakkaasti koronaepidemian vuoksi, kun menot kasvavat ja tulot heikkenevät samanaikaisesti, ilmenee kaupunginjohtajan esityksestä Porvoon kestävän talouden ohjelmaksi vuosille 2020–2026. Kestävän talouden ohjelma etenee kaupunginhallituksen käsittelyyn 25. toukokuuta, ja valtuuston on tarkoitus tehdä päätös ohjelmasta 11. kesäkuuta.

Ilman kaupungin omia toimenpiteitä tai valtion tukea kaupungin talous on tänä vuonna painumassa 13 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuonna 2021 alijäämä on kasvamassa jo noin 23 miljoonaan euroon

– Sopeutustarve on suuri, ja sopeuttamisessa tarvitaan laajasti erilaisia keinoja sekä tulo- että menopuolelta, tiivistää kaupunginjohtajan Jukka-Pekka Ujula.

– Pelkästään menoja karsimalla sopeutustarve olisi vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa, mikä ei käytännössä ole mahdollista. Toisaalta jos korotettaisiin ainoastaan veroja, pitäisi kunnallisveroprosenttia korottaa noin kolme prosenttiyksikköä, mikä ei myöskään ole realistista, kuvaa Ujula vaihtoehtoja.  

Rakenteellisia säästöjä, investointien siirtoja ja maltillisia veronkorotuksia

Viranhaltijajohto ja toimialojen asiantuntijat ovat laatineet ohjelmaluonnoksen yhdessä ja laajasti eri sidosryhmiä kuulleen. Valmistelussa on huomioitu kaupunkilaisilta ja henkilöstöltä tulleet palautteet sekä lautakuntien, johtokuntien ja vaikuttamistoimielinten lausunnot.

Ohjelmaluonnoksessa esitetään toimenpiteet, joilla selvitään koronaepidemian aiheuttamasta syvästä talouden kriisistä sekä luodaan kestävä pohja palvelutuotannolle ja kaupungin kasvulle. Rakenteellisia säästötoimenpeitä on etsitty kaikilta toimialoilta yhteensä noin 5 miljoonan euron edestä vuositasolla. Henkilöjärjestelyillä, kuten lomautuksilla ja rekrytointikiellolla, tavoitellaan noin 3–5 miljoonan euron säästöjä. Lisäksi lähiajan investointeja esitetään siirrettäviksi.

– Todennäköisesti tarvitaan vielä lisäksi veronkorotuksia vuodelle 2021. Veronkorotuksilla ei voi kuitenkaan vaikuttaa tämän vuoden alijäämään. Ensi vuoden veroprosenteista valtuusto päättää marraskuussa. Muilla säästötoimenpiteillä pystymme pienentämään ensi vuoden veronkorotuspainetta, Ujula painottaa.

– Porvoon kaupunki tulee jatkossakin tarjoamaan laadukkaita palveluita ja investoimaan kohdennetusti strategisten tavoitteiden mukaisesti. Talous on kuitenkin saatava tasapainoon. Meidän pitää pystyä tekemään priorisointeja ja päätöksiä jo nyt, sillä rakenteellisten muutosten suunnittelu ja täytäntöönpano vie aikaa, ja ne vaikuttavat talouteen vasta tulevina vuosina.   

Valtio tukee, mutta ei riittävästi

Valtio on kevään kehysriihessä luvannut kuntasektorille vähintään miljardin euron tukipaketin vuodelle 2020. Tuesta osa on kohdistumassa suoraan sairaanhoitopiireille ja osa kunnille. Kuntakohtaiset osuudet on tarkoitus päättää valtion lisätalousarvio yhteydessä touko­–kesäkuussa. 

– Porvoon osuutta mahdollisesta tuesta ei vielä tiedetä, mutta esitettyjen jakoperusteiden mukaan Porvoon osuus tuesta olisi 6–10 miljoonaa euroa. Tämä helpottaa kaupungin taloustilannetta tilapäisesti, ja kattaa arviolta noin puolet vuoden 2020 sopeutustarpeesta, toteaa rahoitusjohtaja Henrik Rainio.

­

– Kaupungille jää kuitenkin edelleen merkittävä oma sopeutustarve, mikä tarkoittaa menojen karsimista, veroprosenttien korottamista tai velkaantumista. Lisäksi on huomioitava, että sopeutustarve on vielä suurempi vuonna 2021.    

Sopeuttamistarvetta oli jo ennen koronaa

Kaupungin taloudessa oli jo ennen koronvirusepidemiaa noin 10 miljoonan euron rakenteellinen sopeutustarve. Talous on viime vuosina ollut tasapainossa pitkälti suotuisasta suhdanteesta johtuvan poikkeuksellisen suuren yhteisöverotuoton vuoksi.

Kaupungin velkamäärä on kasvanut voimakkaasti viime vuosina muun muassa mittavien päiväkoti- ja kouluinvestointien vuoksi. Viime vuoden lopussa kaupungilla oli lainaa noin 172 miljoonaa euroa, kun vielä vuonna 2015 lainakanta oli noin 115 miljoonaa euroa.

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Adressi vihapuheen moderoimiseksi

Silakkaliikkeen adressitiimin Adressi vihapuheen moderoimiseksi on nyt allekirjoitettavissa. Me allekirjoittaneet vaadimme teitä, Iltalehden ja Ilta-Sanomien päätoimittajat, muuttamaan keskustelujen moderointikäytänteitä sekä omilla verkkoalustoillanne että sosiaalisen median kanavillanne. Tällä hetkellä näillä foorumeilla esiintyy huomattavan paljon rasismia, seksismiä sekä muuta syrjintää ja vihapuhetta. Klikkaa kuvaa päästäksesi Adressiin.

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+