Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

:PUOLUSTUSVOIMAT: VTV: Puolustusvoimien HX- ja Laivue 2020 -hankkeita on valmisteltu perusteellisesti

Kuva: Puolustusvoimat

HX- ja Laivue 2020 -hankkeiden valmistelu on ollut perusteellista. Hankkeiden arvioitujen kokonaiskustannusten läpinäkyvyys voisi kuitenkin olla parempi.

Puolustusvoimien strategiset suorituskykyhankkeet ovat valtiontalouden kannalta merkittäviä. Vuoden 2017 puolustusselonteossa HX-hankinnan arvoksi oli arvioitu 7–10 miljardia euroa. Lokakuussa 2019 ennen tarkennetun tarjouspyynnön lähettämistä talouspoliittinen ministerivaliokunta täsmensi hankintabudjetiksi 10 miljardia euroa. Samalla vuotuisten käyttö- ja ylläpitokustannusten katoksi asetettiin 10 prosenttia vuotuisista sotilaallisen maanpuolustuksen menoista.
Kuva: Merivoimat

HX-hankkeen valmistelun ja päätöksenteon kannalta haasteellista on se, että elinkaarikustannuksiin liittyvä tieto täsmentyy vasta lopullisissa tarjouksissa, ja tämän jälkeenkin tietoihin voi jäädä epävarmuutta.

HX-hankinta on kustannuksiltaan merkittävä, joten se vaikuttaa myös finanssipolitiikan sääntöjen noudattamiseen. Kansantalouden tilinpitoon kytkeytyvien sääntöjen vuoksi hankinnan suurempi vaikutus näkyy kuitenkin vasta siinä vaiheessa, kun toimitukset alkavat.Laivue 2020 -hankinnan elinkaaren aikaiset kokonaiskustannukset on puolestaan arvioitu yhteensä noin 3 miljardiksi euroksi.

Hankkeen kokonaiskustannuksiin ei sisälly kaikkia erillisinä hankittuja osajärjestelmiä, mikä ei ole läpinäkyvä käytäntö.Tarkastuksen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi erityisesti hankkeiden pitkän aikavälin kustannusvaikutuksista ja riskeistä.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+