Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

NJKL: Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2020–2023 antaa Suomelle lähtökohdat tasa-arvon ykkösmaaksi – nyt ohjelma on toteutettava kunnianhimoisesti

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet

Naisjärjestöt toivottavat 25.6.2020 hyväksytyn hallituksen tasa-arvo-ohjelman vuosille 2020–2023 erittäin tervetulleeksi. Yhdessä pysäytämme nyt tasa-arvon takapakin! Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää merkittävänä, että hallitus on nyt laatinut kunnianhimoisen tasa-arvo-ohjelman, jonka toteutumista halutaan aktiivisesti seurata. Sukupuolten tasa-arvon toteuttaminen ja naisten aseman edistäminen edellyttää määrätietoista työtä ja tasa-arvotekoja, jotka tuntuvat jokaisen arjessa.

On todella tärkeää, että hallitusohjelmaan kirjattuja tasa-arvolinjauksia konkretisoidaan ja viedään tasa-arvo-ohjelmassa eteenpäin. On myös yhteiskunnan kehityksen, hyvinvoinnin ja talouden kannalta välttämätöntä, että sukupuolten tasa-arvon edistäminen säilyy hallituksen keskeisenä tavoitteena myös pandemian jälkeen.

”Hallituksen tasa-arvo-ohjelmalla on hyvät lähtökohdat viedä Suomen tasa-arvokehitystä eteenpäin. Ohjelman toimeenpano on käynnistettävä ripeästi ja sille on varattava tarvittavat resurssit. Ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kunnianhimoisia toimia sekä seurantaa kaikilla hallinnonaloilla”, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet huomauttaa.

Naisjärjestöjen Keskusliitto muistuttaa, että suuret uudistukset, kuten perhevapaauudistus, ovat todella merkittäviä, jotta sukupuolten tasa-arvo edistyy ja toteutuu. Perhevapaauudistuksen tulee olla kunnianhimoinen. Nykyistä tehokkaampia ja painokkaampia toimia tarvitaan myös, jotta koulutuksen ja työelämän sukupuolen mukainen segregaatio saadaan poistettua.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa on erittäin hyviä ja pitkään kaivattuja lainsäädännöllisiä toimia naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että lähisuhdeväkivallan sovittelusta luovutaan. Väkivallan vastaiset matalan kynnyksen palvelut ja turvakotien jälkeisen asumisen palvelut vaativat edelleen pitkäjänteistä resursointia ja vahvistamista.

Naisjärjestöjen Keskusliitto peräänkuuluttaa tehokkaampia toimia maahanmuuttajataustaisten naisten työllistämiseen, kuin ohjelmassa nyt esitetään. Vuonna 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan ulkomaalaistaustaisista naisista vain noin 56 prosenttia työllistyy. Toimenpiteitä suunnitellessa on hyvä huomioida, että 43 prosenttia maahan muuttaneista naisista on korkeakoulutettuja.

Naisjärjestöjen Keskusliitto painottaa, että tasa-arvo-ohjelmaa on seurattava systemaattisesti ja tavoitteiden saavuttamiseksi on asetettava selkeät mittarit. Naisjärjestöt osallistuvat mielellään ohjelmassa ehdotettuun seurantaan.

Liked it? Take a second to support Kerttu Vali on Patreon!

Paypal Tuki

Tue uutisharrastustani

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+