Victoria Media

Päätoimittaja: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Hovioikeus: Bensavarkaudesta epäillyn henkilön nimen ja kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi yksityisyyttä

Polttoaineen anastamisesta epäillyn henkilön nimen ja kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi tämän yksityisyyttä, Hovioikeus on tänään antamallaan tuomiolla pysyttänyt Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomion, joka koski polttoaineen anastamisesta epäillyn henkilön nimen ja kuvan julkaisemista Facebookissa. Käräjäoikeus oli tuominnut kaksi hyvinkääläisen huoltoaseman työntekijää yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä. Huoltoaseman polttoaineautomaattiin oli kiinnitetty tarra, jonka mukaan varastamalla polttoainetta hyväksyy kuvansa julkaisemisen […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Hovioikeus: Bensavarkaudesta epäillyn henkilön nimen ja kuvan julkaiseminen Facebookissa loukkasi yksityisyyttä

KKO myönsi rajoitettuja valituslupia törkeää huumausainerikosta koskevassa ns. tynnyrijutussa

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt Seija Kortekallio-Lammelle sekä syyttäjälle rajoitetut valitusluvat hasiksen salakuljetukseen liittyvässä ns. tynnyrijutussa. Jari Aarnion, Mari Romanon ja Keijo Vilhusen valituslupahakemukset hylättiin, joten heidän osaltaan hovioikeuden tuomio jää voimaan. Kortekallio-Lammelle myönnetty valituslupa koskee kysymystä siitä, onko hän syyllistynyt Romanon rikoskumppanina törkeään huumausainerikokseen hovioikeuden selvitetyksi katsomalla menettelyllä ja samalla myös kysymystä rangaistuksen määräämisestä. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on KKO myönsi rajoitettuja valituslupia törkeää huumausainerikosta koskevassa ns. tynnyrijutussa

Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin poliisilaitoksen rikosylikonstaapelia vastaan

Helsingin poliisilaitoksessa työskentelevää rikosylikonstaapelia vastaan on nostettu syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikosepäilyn mukaan Jari Aarnio olisi pyytänyt rikosylikonstaapelia tarkkailemaan, onko poliisilla käynnissä Aarnioon liittyvää tiedonhankintaa. Rikosylikonstaapelin on epäilty joitain kertoja näin tehneen 4.11.–28.12.2016 välisenä aikana. Rikosylikonstaapeli on tämän kiistänyt Samassa asiassa on tehty kaksi päätöstä syyttämättä jättämisestä. Näissä päätöksissä on kysymys siitä, että Aarnion ja erään […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta Helsingin poliisilaitoksen rikosylikonstaapelia vastaan

Helsingin kaupungin pelastuslaitos: Useimmat ilmoitukset jäätyneistä joutsenista ovat turhia

Vesien jäätyminen merkitsee pelastuslaitokselle aikaa, jolloin ilmoituksia jäihin kiinni jäätyneistä joutsenista alkaa saapua. Hälytys on melkein aina väärä, sillä loppusyksyn aikaan joutsenet lepäilevät ja sulattelevat ruokaa jäiden päällä ilman että niillä olisi hätää. On kuitenkin myös niitä harvinaisia tilanteita, joissa joutsen saattaa jäätyä kiinni. Näin voi olla, mikäli sairas tai vahingoittunut huonokuntoinen lintu on hyvin […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Helsingin kaupungin pelastuslaitos: Useimmat ilmoitukset jäätyneistä joutsenista ovat turhia

Kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä asumiseensa – myös uudet asuinalueet ja uudenlaiset asumiskonseptit kiinnostavat

Kuopion kaupunki ja Savilahden smarteimmat ratkaisut -hanke selvittivät syksyllä verkkokyselyllä, missä ja miten kuopiolaiset haluaisivat asua tulevaisuudessa. Kysely oli osa Asumisen trendit -selvitystä, jonka Kuopion kaupunki tilasi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ltä. Selvityksen tavoitteena oli kartoittaa kuopiolaisten muuttoalttiutta, yleisiä asumisen arvostuksia sekä kiinnostusta uusia asuinalueita kohtaan. Selvitystyö aloitettiin tekemällä kirjallisuuskatsaus viimeaikaisiin asumisen trendeihin. Sen ja aiempien tutkimusten pohjalta laadittiin kyselytutkimus, johon saatiin 718 vastausta […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kuopiolaiset ovat erittäin tyytyväisiä asumiseensa – myös uudet asuinalueet ja uudenlaiset asumiskonseptit kiinnostavat

:KATSO VIDEO: K-Market Myllykosken ryöstö 29.11.2019

K-market Myllykoski ryöstettiin perjantaiaamuna 29.11 n. klo 06.00 aikaan. Asiasta on tiedotettu 29.11.2019 kahdesti. Nyt julkaistaan valvontakameran tallenne tekijöistä lisähavaintojen saamiseksi. Poliisi kaipaa havaintoja tapahtuma-ajalta Myllykoskelta tapahtumaan ja henkilöihin liittyen. Havainnot sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.kaakkois-suomi@poliisi.fi tai puhelimitse numeroon 050 4479574.

Posted in Uncategorized | Comments Off on :KATSO VIDEO: K-Market Myllykosken ryöstö 29.11.2019

:STUK: Olkiluodon edustan merivedessä oli tavallista harvinaisempia radioaktiivisia aineita

Kuva: TVO Säteilyturvakeskuksen (STUK) keräämissä näytteissä Olkiluodon ydinvoimalaitoksen meriympäristöstä oli syyskuussa ja lokakuussa tavanomaista useampia ydinvoimalaitoksesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita. Määrät olivat hyvin pieniä, ihmisen ja ympäristön kannalta merkityksettömiä. Havaintojen syyksi paljastui vika Olkiluodon voimalaitoksen ykkösyksikön nestemäisten jätteiden käsittelyjärjestelmässä. Vian takia jätevesien käsittelyyn tarkoitettua haihdutinta ei voida käyttää, vaan uloslaskettavat vedet puhdistetaan suodattamalla. Menetelmä ei […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :STUK: Olkiluodon edustan merivedessä oli tavallista harvinaisempia radioaktiivisia aineita

Itsenäisyyspäivänä poliisi turvaa kaikkien rauhanomaisen kokoontumis- ja sananvapauden

Poliisi huolehtii perustehtäviensä hoidosta myös itsenäisyyspäivänä, jotta jokainen voi juhlia itsenäistä Suomea rauhassa ja turvassa. – Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on poliisin perustehtävä. Tällä pyritään siihen, että kansalaiset kokevat olonsa turvalliseksi, rikoksia ei tehdä eikä kukaan käyttäytymisellään ylitä sitä, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on pidettävä hyväksyttävänä, poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta sanoo. Itsenäisyyspäivänä poliittisten oikeuksien käyttäminen korostuu. Poliittisia […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Itsenäisyyspäivänä poliisi turvaa kaikkien rauhanomaisen kokoontumis- ja sananvapauden

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: Pelastustoimen asema ja resurssit turvattava sote- ja pelastustoimen uudistuksessa

Palomiesliiton SPAL ry:n liittokokous on huolestunut pelastusalan asemasta ja riittävästä toimintakyvystä tulevassa pelastustoimen uudistuksessa, jota valmistellaan sote-uudistuksen rinnalla. Kuntien vastuulla oleva alueen pelastustoimi siirtyy jatkossa maakuntien järjestämisvastuulle. Pelastustoimi on pidettävä omana, erillisenä toimialana maakunnissa, edellyttää Palomiesliitto. Palomiesliitto on huolissaan kunnissa meneillään olevista säästötoimenpiteistä ja lisääntyneistä yt-neuvotteluista. Pelastustoimen henkilöstön jaksaminen on jo nyt äärirajoilla supistuvien resurssien […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: Pelastustoimen asema ja resurssit turvattava sote- ja pelastustoimen uudistuksessa

Poliisi ei aloita esitutkintaa tutkintapyynnöistä, joita on tehty pääasiassa 1980–1990-luvun tv-sarjoista – ei syytä epäillä rikosta

Helsingin poliisilaitokselle on marraskuun aikana tehty useita tutkintapyyntöjä muun muassa 1980–1990-luvulla esitetyistä tv-sarjoista. Poliisi on arvioinut tutkintapyynnöt kiihottamisena kansanryhmää vastaan. Poliisin mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta. Tutkintapyynnöistä valtaosa on sisältänyt ainoastaan yleisluontoisen väitteen mahdollisen rikoksen tapahtumisesta. Pelkkä väite rikoksesta ja väitettä koskevat olosuhteet eivät ole asianmukainen peruste esitutkinnan käynnistämiseksi tai edes laaja-alaisen aineiston […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poliisi ei aloita esitutkintaa tutkintapyynnöistä, joita on tehty pääasiassa 1980–1990-luvun tv-sarjoista – ei syytä epäillä rikosta

Saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset

Kuva:  Juha Kauppinen/ Sámediggi | Saamelaiskäräjät Saamelaiskäräjien hallitus päätti ratkaisuissaan hylätä saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset. Vuoden 2019 saamelaiskäräjävaalien tuloksesta oli tehty määräajassa neljä Saamelaiskäräjistä annetun lain 40 §:ssä tarkoitettua oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksissa on vaadittu vaalien tuloksen kumoamista ja uusien vaalien järjestämistä. – Saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset on nyt käsitelty ja se osa vaaleihin liittyvästä menettelystä on […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Saamelaiskäräjien hallitus hylkäsi saamelaiskäräjävaalien tuloksesta tehdyt oikaisuvaatimukset

:TAMPEREEN KAUPUNKI: Hippostalon asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Kalevan itäosassa sijaitsevan entisen valtion virastotalon tontin muutosta koskeva asemakaavaehdotus on nähtävillä 30.12.2019 saakka yhdyskuntalautakunnan tiistaina 26.11.2019 tekemän päätöksen mukaisesti. Asemakaavan tavoitteena on Hippostalon käyttötarkoituksen muutos ja rakennusoikeuden lisääminen. Virastotalo korvataan uudisrakennuksilla, jotka tarjoavat puitteet monipuoliselle asumiselle ja asumista tukeville palveluille. Muutos tehdään kiinteistön omistavan TOAS:n aloitteesta. Täydennysrakentaminen hyvälle paikalle palvelujen ääreen tukee kaupungin kasvuun […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :TAMPEREEN KAUPUNKI: Hippostalon asemakaavan muutosehdotus nähtävillä

Naisjärjestöt vaativat tehokkaita toimia ihmiskaupan ja prostituution kitkemiseksi

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet & Monika-Naiset liiton puheenjohtaja Bahar Mozaffari  Monika-Naiset liitto ja Naisjärjestöjen Keskusliitto vaativat Suomen hallitukselta kiireellisiä toimia ihmiskaupan torjumiseksi. Suomen tulee laatia naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen torjuntaohjelma, joka sisältää ihmiskauppaan ja prostituutioon liittyvän hyväksikäytön torjunnan. Ohjelman tulee sisältää myös lainsäädännöllisiä toimenpiteitä, kuten seksin ostamisen täydellinen kriminalisointi. Naiset ja tytöt muodostavat jopa 70 […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Naisjärjestöt vaativat tehokkaita toimia ihmiskaupan ja prostituution kitkemiseksi

:SUOMEN YRITTÄJÄT: Ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset palautettava

Kuva: Hätäkeskuslaitos Terveydenhuoltolain muutos johti siihen, että pienet ambulanssiyritykset ovat joutuneet lopettamaan toimintansa ja kuljetuksien kustannukset ovat kasvaneet. Suomen Yrittäjät vaatii, että yrittäjyys ambulanssipalveluissa on palautettava palvelutuotannon keinovalikoimaan. Vuonna 2011 voimaan tulleessa terveydenhuoltolaissa ensihoitopalvelun järjestämisvastuu siirrettiin kunnilta sairaanhoitopiirille viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien.  – Tuskin lainsäätäjä tarkoitti, että sairaanhoitopiirit siirtäisivät palveluiden tuottamisen itselleen tai usein […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :SUOMEN YRITTÄJÄT: Ambulanssiyrittäjyyden toimintaedellytykset palautettava

Viiden Suomessa törkeistä varkauksista epäillyn pakomatka tyssäsi Tallinnaan – Suomen ja Viron viranomaisten haaviin jää lähes kuukausittain toisessa maassa epäiltyjä rikollisia

Tiistaina 19. marraskuuta 2019 aamuyöllä viisi miestä murtautui puhelinoperaattorin myymälään Tampereella ja anasti yli 25 000 euron arvosta matkapuhelimia. Lähistöllä ollut pariskunta oli havainnut, että myymälän lasiovet olivat rikki. Pariskunnan mukaan liikkeen ulkopuolella oli seissyt tummaan vaatetukseen pukeutunut mies, joka oli poistunut paikalta pariskunnan havaittuaan. Tämän jälkeen myymälästä juoksi ulos useampi mies. Miehet poistuivat paikalta […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Viiden Suomessa törkeistä varkauksista epäillyn pakomatka tyssäsi Tallinnaan – Suomen ja Viron viranomaisten haaviin jää lähes kuukausittain toisessa maassa epäiltyjä rikollisia

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

Vapaa-aika

Google+