Victoria Media

Yhteystiedot: Kerttu Vali, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa nollasopimusten kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö (TyVM 2/2017 vp) kansalaisaloitteesta nollasopimusten kieltämiseksi (KAA 5/2015 vp) on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvät lakiehdotukset. Valiokunta jakaa kansalaisaloitteessa esitetyn huolen nollasopimuksilla työtä tekevien henkilöiden työsuhteen ehtojen ja toimeentulomahdollisuuksien turvaamisesta. Valiokunta edellyttää, että hallitus arvioi työaikalain kokonaisuudistuksen valmistelun yhteydessä lisäsääntelyn tarpeen epäkohtien korjaamiseksi. Kansalaisaloitteen varsinaisena tavoitteena on […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta ehdottaa nollasopimusten kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eläkkeiden indeksimuutosta koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö (StVM 4/2017) kansalaisaloitteesta työeläkeindeksin palauttamisesta takaisin palkkatasoindeksiksi on valmistunut. Valiokunta ehdottaa, että eduskunta hylkää kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. Valiokunta jakaa kansalaisaloitteessa esitetyn huolen pienimmillä eläketuloilla elävien eläkeläisten asemasta. Indeksin muuttaminen kasvattaisi kuitenkin merkittävämmin suuria eläkkeitä. Pieniä työeläkkeitä saaville työeläkeindeksin muutoksella ei lyhyellä aikavälillä olisi sanottavaa vaikutusta, koska pienet työeläkkeet nousisivat aluksi […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa eläkkeiden indeksimuutosta koskevan kansalaisaloitteen hylkäämistä

Lapsiasiavaltuutettu: Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen perustuslakiin

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila esittää, että lapsen oikeus varhaiskasvatukseen säädetään perustuslakiin. – Perustuslakiin on säädetty oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Tälle on järjelliset syyt. Kyseessä on yhteiskunnalle tuottava investointi. Nyt on aika ymmärtää, että varhaiskasvatuksen hyöty on kuitenkin arvioitu suuremmaksi kuin sitä seuraavan perusopetuksen, lapsiasiavaltuutettu Kurttila toteaa. Kurttila korostaa, että Suomessa varhaislapsuudelle on osattu antaa […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Lapsiasiavaltuutettu: Lapsen oikeus varhaiskasvatukseen perustuslakiin

Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto: Vahingonlaukaus Hämeenlinnan poliisiasemalla 12.3.2017

Hämeenlinnan poliisiasemalla on sunnuntaina aamuyöllä noin klo 00.50 tapahtunut vahingonlaukaus, jossa poliisimiehen ase on lauennut. Sen seurauksena on loukkaantunut toinen poliisimies. Loukkaantuneen poliisimiehen vammat ovat vaatineet hoitoa, mutta eivät ole olleet hengenvaarallisia. Asiassa on käynnistetty esitutkinta tapahtumien selvittämiseksi. Tutkinnanjohtajana toimii kihlakunnansyyttäjä, ja tutkiva yksikkö on Länsi-Uudenmaan poliisilaitos.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Itä-Uudenmaan syyttäjänvirasto: Vahingonlaukaus Hämeenlinnan poliisiasemalla 12.3.2017

Nettihuijarit kauppaavat olemattomia eläimiä

Oulun poliisi varoittaa nettihuijareista, jotka kauppaavat olemattomia eläimiä. Poliisille on tullut tietoon tapauksia, joissa ihmisiltä on huijattu rahaa pyytämällä varausmaksu koiranpennusta tai koirasta. Varausmaksua ei kannata maksaa, ennen kuin on varmistunut, että varattava eläin on oikeasti olemassa, se on sitä mitä sen väitetään olevan ja että eläimen taustat ovat kunnossa. Ostettavasta eläimestä kannattaa pyytää kuvia, […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Nettihuijarit kauppaavat olemattomia eläimiä

Poliisihallitus: Autonrenkaat – kuumaa tavaraa keväisin ja syksyisin

Rengasvarkaudet aiheuttavat autonomistajille murhetta etenkin renkaidenvaihtokaudella. Vuositasolla Suomessa poliisille ilmoitetaan yksittäisistä autonrengasvarkauksista noin 550 – 800 kertaa. – Kuluvan vuoden alusta rengasvarkauksia on ilmoitettu poliisille noin 40 kertaa. Vaikka määrä ei ole koko omaisuusrikosten määrässä suuri, ilmiö on säännöllinen. Vaihtokauden lähestyessä luvut lähtevät nousuun, poliisitarkastaja Jyrki Aho Poliisihallituksesta sanoo. Monet omistajista eivät ole edes vielä […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Poliisihallitus: Autonrenkaat – kuumaa tavaraa keväisin ja syksyisin

KAUPPARYÖSTÖN YRITYS KAMPISSA

Lauantaina 11.3.2017 kello 16.30 osoitteessa Eerikinkatu 39 sijaitsevaan elintarvikeliikkeen kassalle oli tullut nuori mies, joka oli uhannut kassalla työskennellyttä myyjää teräaseella vaatien rahaa. Mies ei ollut onnistunut saamaan rahaa tultuaan ilmeisesti kaupassa olleiden muiden asiakkaiden häiritsemäksi. Koska teon yhteydessä on käytetty teräasetta, asiaa tutkitaan esitutkinnan tässä vaiheessa törkeän ryöstön yrityksenä. Myyjän kuvauksen mukaan miehen ikä […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on KAUPPARYÖSTÖN YRITYS KAMPISSA

Apulaisoikeusasiamies älähti ammattikorkeakoulujen sähköisestä esivalintakokeesta

Toteutuuko hakijoiden oikeusturva ammattikorkeakoulujen sähköisessä esivalintakokeessa? Ammattikorkeakoulut järjestivät internetissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeen keväällä 2016. Kanteluiden mukaan ne, joilla ei ole varaa omaan tietokoneeseen ja verkkoyhteyteen, joutuivat muita hakijoita heikompaan asemaan. Lisäksi pidettiin mahdollisena, että joku muu voi täyttää hakijan nimissä esivalintakokeen. Apulaisoikeusasiamies (AOA) Jussi Pajuoja hankki selvitykset kaikilta esivalintakokeessa mukana olleelta 19 ammattikorkeakoululta […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Apulaisoikeusasiamies älähti ammattikorkeakoulujen sähköisestä esivalintakokeesta

Suomalaisten nuorten aikuisten siirtyminen aikuisuuteen poikkeaa monen eurooppalaisen ikätoverin tavoista

Eurooppalaisten nuorten siirtymä aikuisuuteen vaihtelee huomattavasti eri maissa. Valtiotieteiden maisteri Henna Isoniemi havaitsi Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, että myös käsitys siitä, miten aikuisuuteen siirtyminen mielletään, vaihtelee kulttuureittain. Eri mittareiden myötä maat ryhmittyvät omiksi kokonaisuuksiksi. Pohjoismaalaisten nuorten aikuisten keskuudessa oli havaittavissa yhteneväisiä piirteitä näkökulmasta riippumatta. Henna Isoniemi selvitti sosiaalipolitiikan oppiaineeseen tekemässään tutkimuksessa 18–34-vuotiaiden nuorten aikuisten siirtymää […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Suomalaisten nuorten aikuisten siirtyminen aikuisuuteen poikkeaa monen eurooppalaisen ikätoverin tavoista

TUKES: Hajukaasujärjestelmän kunnossapidon puutteet syynä Kemin Veitsiluodon sellutehtaan onnettomuuteen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut valmiiksi onnettomuustutkinnan, joka koski Stora Enso Oyj:n Veitsiluodon tehtailla Kemissä 7.11.2016 tapahtunutta väkevien hajukaasujen keräilyjärjestelmän räjähdystä ja vuotoa. Tärkeimpänä syynä räjähdykseen oli vesilukon kuivuminen, jonka seurauksena hajukaasujen joukkoon pääsi ylimääräistä happea. Kun hajukaasujärjestelmän rikkoutuneita murtolevyjä räjähdyksen jälkeen vaihdettiin, järjestelmästä vuoti äkillisesti hajukaasuja ja puutteellisesti suojautuneet työntekijät altistuivat väkeville hajukaasuille. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on TUKES: Hajukaasujärjestelmän kunnossapidon puutteet syynä Kemin Veitsiluodon sellutehtaan onnettomuuteen

Sexpon Avoin kirje Tullille: Huoli lasta esittävistä seksinukeista on turha

Tulliviranomaiset ovat esittäneet lehdistön kautta huolensa lasta esittävistä seksinukeista. Lehtitietojen mukaan Tulli pitää tällaisia esineitä riskikohteina ja pyrkii tehostamaan valvontaansa niiden vuoksi. Huoli lapsia esittävistä seksinukeista perustuu vääriin olettamuksiin niiden roolista ihmisen seksielämässä. Sen sijaan, että seksinuket liittyisivät lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin tai sellaisen valmisteluun, nukeilla on rooli seksuaalirikosten vähentämisessä. Sexpo-säätiö tekee neuvonta- ja terapiatyötä mm. […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Sexpon Avoin kirje Tullille: Huoli lasta esittävistä seksinukeista on turha

:VAROITUS!!!: Finnkinon nimissä lähetetty huijausviestejä

Lahjakortteja kaupittelevissa sähköpostiviesteissä ei ole kyse Finnkinon kampanjasta, vaan luvattomasta tietojen kalastelusta. Useat finnkinon asiakkaat ovat saaneet sähköpostiviestejä, joissa “myydään” Finnkinon lahjakortteja pilkkahintaan. Viesteissä ohjataan verkkosivulle täyttämään yhteystietoja ja maksukorttitietoja. Kyse ei ole Finnkinon kampanjasta, vaan luvattomasta tietojen kalastelusta. Finnkinolla ei ole mitään tekemistä kyseisen toimijan kanssa. Alla esimerkkikuvakaappauksia huijausviestistä ja verkkosivusta. Finnkino on tehnyt […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on :VAROITUS!!!: Finnkinon nimissä lähetetty huijausviestejä

Apulaisoikeusasiamies: Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa

Perustoimeentulotuen myöntäminen siirtyi Kansaneläkelaitokselle 1.1.2017 lukien. Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan on saapunut 8.3.2017 mennessä yli 200 kantelua asiasta. Saapuneet kantelut ovat koskeneet laissa säädettyjen määräaikojen noudattamista, sähköisen asioinnin ongelmia ja asiakaspalvelun ruuhkautumista. Kanteluissa on arvosteltu myös Kelan toimeentulotukiohjeita, noudatettua menettelyä, tulojen ja menojen, kuten asumismenojen arviointia ja maksusitoumusten myöntämistä lääkkeisiin ja terveydenhoitomenoihin. Lukuisissa kantelukirjoituksissa on lisäksi […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Apulaisoikeusasiamies: Oikeusturva koetteilla Kela-asioissa

Tulli on tehostanut lasten näköisiin seksinukkeihin liittyvää tavaravalvontaa

Norjan tulli julkaisi 3.3.2017 tiedotteen, jossa se kertoi takavarikoineensa lapsia muistuttavia seksinukkeja. Suomen tulli on saanut vihjeen huolinta-alan toimijalta, jonka mukaan Norjassa löydetyn kaltaisia seksinukkeja saatetaan yrittää tuoda myös Suomeen. Toistaiseksi Suomesta ei ole löytynyt tämänkaltaisia tavaralähetyksiä. Tulli sai joulukuussa 2016 Suomessa toimivalta valveutuneelta huolinta-alan toimijalta vihjeen, jonka perusteella on epäiltävissä, että lapsia muistuttavia seksinukkeja […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tulli on tehostanut lasten näköisiin seksinukkeihin liittyvää tavaravalvontaa

Kuluttaja-asiamies: Hintahuijausta huonekalualalla

Kuluttaja-asiamiehen seurannan perusteella huonekalualalla harhaanjohdetaan kuluttajia hinnoilla. Kalusteiden markkinoinnissa luodaan kuluttajille mielikuva suurista alennuksista käyttämällä myyntihinnan yhteydessä vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja. Seuranta osoitti, että alennusilmoitukset eivät ole aina totuudenmukaisia. Kuluttaja-asiamies seurasi useiden huonekalualan yritysten verkkosivuja elokuusta 2016 tammikuuhun 2017 sen selvittämiseksi, miten kalusteiden markkinoinnissa ilmoitetaan tuotteiden hinnat alennetuksi käyttämällä prosenttialennusta, vertailuhintaa tai […]

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kuluttaja-asiamies: Hintahuijausta huonekalualalla

VICTORIA MEDIA SOMESSA

www.victoriamedia.net

www.victoriamedia.net

Victoria Median englanninkieliset ulkomaanuutiset. Mielenkiintoisia ja valikoituja uutisia maailmalta sekä tutustumisen arvoisia tilastoja, julkaisuja ja raportteja.

“UUNINPANKKOPOIKA”

Sakari "Uuninpankkpoika" Timonen

Saku Timonen, Mietteitä peräkamarin uuninpankolta jo vuodesta 2010. ( Klikkaa kuvaa niin pääset Sakarin blogiin)

Isän pikajuna

Jussi "Isän Pikajuna" Korhonen

Isän pikajuna pysähtyy kaikkialle, missä on kerrottavaa, korjattavaa ja kehuttavaa. Jussi Korhonen on vapaa toimittaja ja oululainen isä. Hän haluaa kasvattaa lapsensa maailmaan, jossa ihmiset nähdään yksilöinä eikä numeroina. (Klikkaa kuvasta päästäksesi Jussin blogiin)

:AUTA HARRASTAJAA!!:

:AUTA HARRASTAJAA!!:

On tärkeää että Victoria media ja kaikki sen alasivut voivat tarjota päivittäin mahdollisimman monipuolisesti eri aihealueista sekä toimialueista että yleisesti uutta ja mielenkiintoista luettavaa, sosiaalisessa mediassa jaettavaa ja muutenkin tutkittavaa... Lue miten sinä voit vaikuttaa asiaan!!

PÄÄTOIMITTAJA

PÄÄTOIMITTAJA

Lue kuka ja minkälainen ihminen on koko Victoria Media systeemin takana.

VICTORIA MEDIA

VICTORIA MEDIA

Lue mikä Victoria Media on. Mitä se tekee ja miten se tekee. Tutustu Victoria Mediaan ja luulet vähemmän.

-KANAVAVAHTI-

-KANAVAVAHTI-

Kanavavahdin sivuilla julkaistaa uutisia, ohjelmatietoja, uutiskirjeitä sekä muuta tietoa televisiosta ja sekä radiosta. Kanavavahti on osa Victoria Median sivuja ja sitä ylläpitää Kerttu Vali

CAROLUS NALLE

CAROLUS NALLE

Carolus Nalle on Victoria Median virallinen maskotti. Seuraat Carolus Nallen sivuilta Victoria Median "kulissin takaista" toimintaa.

Vapaa-aika

Google+