Syksyn kuntavaalit näkyvät ensi viikonlopusta alkaen myös maanteiden varsilla, kun vaalimainosten pystytys alkaa.  Vaalimainoksia ei saa sijoittaa ihan joka paikkaan. Maanomistajan lupa riittää, mutta lisäksi on huomioitava, ettei mainoksista saa aiheutua haittaa liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle. Liikennevirasto on antanut ohjeet mainosten sijoittelusta ja ELY-keskukset valvovat alueillaan ohjeiden noudattamista.

Maantielain mukaan vaalimainokset voi asettaa paikalleen aikaisintaan 28. syyskuuta eli kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää, jonka jälkeen ne on poistettava viikon kuluessa. Vaalimainosten poistaminen on mainosten omistajan vastuulla.

Vaalimainoksia ei saa laittaa:

–  moottori- tai moottoriliikennetien varteen.
–  ajoradalle, pientareelle, liikennekorokkeelle, ajoratojen välissä olevalle keskikaistalle tai ajoradan yläpuolelle.
–  liikennemerkkiin tai muuhun liikenteen ohjauslaitteeseen tai sellaisen kannattajaan.
–  siten, että se tulosuunnassa peittää liikennemerkin.
–  liittymän näkemäalueelle siten, että se rajoittaa kohtuuttomasti näkemää pää- tai sivutien suuntaan.

Suosituksena on, että vaalimainonta maanteiden osalta rajoitettaisiin taajamiin ja niiden välittömään läheisyyteen. Sopivia sijoituspaikkoja ovat esimerkiksi kevyen liikenteen väylien varret ja sellaiset tieosuudet, joilla ei ole liittymiä.  Turvallisuussyistä mainoksia ei saa sijoittaa myöskään rautatien ali- ja ylikulkusiltoihin.

Myös vaalimainosten kokoon ja väriin on kiinnitettävä huomiota. Maisemallisista ja liikenneturvallisuussyistä mainoksissa ei saa käyttää heijastavia kalvoja eikä loistevärejä. Vaalimainokset eivät saa olla muodoltaan, väriltään tai muutoin sellaisia, että ne saatetaan käsittää liikenne- tai tiemerkeiksi.

Liikenneviraston ohjeet vaalimainosten sijoittelusta (www.liikennevirasto.fi)

Myös kunnilla on omat ohjeistuksensa vaalimainnonnasta. Vaalimainosten sijoittamiseen asemakaava-alueilla tulee hankkia rakennusvalvontaviranomaisen lupa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.