Ylen ohjelmatoiminnan säännöstö muuttuu ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiksi ohjeiksi. Ylen hallintoneuvosto hyväksyi uudet OTS-ohjeet kokouksessaan 25.9.

Julkisen sanan neuvoston Journalistin ohjeet linjaavat journalistista työstä Suomessa. Ylen oma eettinen ohje OTS ottaa huomioon Ylen toiminnan erityispiirteet ja siten täydentää Journalistin ohjeita. Ohjeet eivät ole ristiriidassa keskenään. OTS koskee kaikkea Ylen sisällöntuotantoa ja ohjelmatoimintaa riippumatta siitä, missä ja miten sisältö julkaistaan.

”Yle on sitoutunut Journalistin ohjeisiin. OTS täydentää niitä ja ottaa huomioon Ylen erityispiirteet ja ilmaisee ne käytännönläheisesti”, sanoo Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo. ”Julkisen palvelun aate velvoittaa meitä myös kertomaan niistä eettisistä ohjelmatoiminnan periaatteista, joita noudatamme.”

Ylen toimintaa määrittävät Laki Yleisradio Oy:stä ja yhtiön arvot. OTS kiinnittää huomiota myös esimerkiksi riippumattomuuden vaatimukseen, mainontaan ja sponsorointiin.

”Ensi vuoden alusta Yleä rahoittavat käytännössä kaikki suomalaiset, ja olemme vastuussa tekemisistämme vielä aiempaakin useammalle. Yksi vastuullisen ohjelmatyön peruskivistä on sitoutuminen Ylen omaan, itse laadittuun ja pohdittuun eettiseen koodistoon”, sanoo Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen, joka on ollut mukana ohjeiston uudistustyössä alusta saakka.

Ylen vastaavat toimittajat ohjasivat OTS-ohjeiden uudistamista, joka tehtiin Ylen sisäisessä työryhmässä. Yleläiset kommentoivat ohjeita valmisteluvaiheessa keväällä 2012. Ohjetta ovat kommentoineet myös mm. Julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja ja valmisteleva sihteeri.

”On hyvä havaita ja tiedostaa, että OTS-ohjeet eivät koske ainoastaan tietopohjaista journalismia, vaan kaikkia sisältöjä. Siksi on ollut tärkeää, että eettiset ohjeet on työstetty Ylessä eri sisältöalueiden tekijöiden kanssa”, sanoo Ismo Silvo.

Uusi OTS on tarkoitettu käytännön työvälineeksi. Se ei linjaa yksittäistapauksia, vaan määrittää perusperiaatteet, joiden perusteella päätöksiä tehdään. 

”Kaikkia pulmatilanteita ei voi ratkaista ohjeissa, mutta niiden taustalla olevien tavoitteiden ymmärtäminen auttaa, kun on pakko tehdä päätöksiä vaikeista asioista paineisissa tilanteissa”, sanoo Atte Jääskeläinen.

OTS-uudistuksella halutaan kehittä Ylen toimituskulttuuria ja sisällöntuotantoa entistä eettisemmäksi ja laadukkaammaksi. OTS-ohjeet ovat tärkeät myös Ylen yhteistyökumppaneille. Jo nyt edellytetään, että Ylelle ohjelmia tekevät indie-yhtiöt noudattavat Ylen eettisiä ohjeita. 

”Tulevina vuosina Yle tekee sisältöjään entistä enemmän kumppanien ja myös avoimesti yleisön kanssa. Tämä ei kuitenkaan vähennä tai siirrä Ylen eettisiä velvoitteita. Siksi myös kumppaneille on syytä tehdä aina selväksi eettiset periaatteemme”, muistuttaa Ismo Silvo.

Lisätietoja: 
Ylen vastaavat toimittajat, yle.fi/yleisradio/organisaatio/vastaavat-toimittajat
OTS-ohjeet: yle.fi/yleisradio/toimintaperiaatteet/ohjelmatoiminnan-saannosto

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi