Urheilukerhon kavallusasia

Eduskuntatiedotteessa ja julkisuudessakin on  annettu ymmärtää että kansliatoimikunnan kokouksessa 29.2.2012 tehtiin lopullinen päätös koskien urheilukerhon kavallusasiaa. Tuossa kokouksessa ei voitu asiasta päättää lopullisesti, koska  mitään asiantuntijoiden ( professorit Mäenpää, Halila, asianajotoimisto Castren&Snellman) monikymmensivuisia lausuntoja ei ollut kansliatoimikunnan jäsenten saatavilla. Näin ollen tiedotteen toteamukseen, ettei riittäviä perusteita toimenpiteisiin ollut, ei saatu varmuutta.

Kokouksessa esitimme, että kaikki materiaali asiantuntijalausuntoineen olisi toimitettava kansliatoimikunnan jäsenille ennen kuin asiasta voidaan päättää lopullisesti.  Tuon kokouksen päätökseksi jäi, että asiaa koskevan kansalaiskirjeen liitteet arkistoidaan erikseen ja asiaa koskeva muistio pidetään salassa…

Hallintojohtaja on myöhemmin pyynnöstä  toimittanut suoraan allekirjoittaneelle kaiken materiaalin. Asiantuntijalausunnoissa kuten  professori Halisen lausunnossa on ilmennyt  näkemyksiä, jotka antavat edellytyksiä asian jatkokäsittelylle.

Tämän johdosta olemme yhdessä Aulis Joutsenlahden kanssa jättäneet iltapäivällä kansliatoimikunnalle OTT Erkki Havansin laatiman esityksen vahingonkorvausvelan vanhentumisen katkaisemisesta. Näin on mahdollista asia perinjuurin selvittää ja saada aikaan oikeudenmukainen ratkaisu.

Pietari Jääskeläinen / Kansliatoimikunnan jäsen

Aiheesta lisää: Saatavien perintä eduskunnan urheilukerhon kavallusasiassa

 

 

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.