Tarkastusvaliokunnan käynnistämän tutkimushankkeen pääkysymyksenä on, millä edellytyksillä syrjäytymisen ehkäisytoimien vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa.

Nuorten syrjäytymistä aiheuttavien ongelmien monitahoisuus vaikeuttaa syrjäytymisen tehokasta ehkäisyä. Myös rahoitusta ja hallinnon alojen yhteistyötä koskevien tietojen puuttuminen vaikeuttaa taloudellisten panostusten ja vaikuttavuuden arviointia.

Tarkastusvaliokunnan tilaamassa tutkimuksessa selvitetään, millä edellytyksillä syrjäytymisen ehkäisytoimien vaikuttavuutta voidaan parantaa. Päämääränä on saada nykyistä selkeämpi vastaus, mitä nuorten syrjäytymisellä ilmiönä tarkoitetaan, mikä on syrjäytyneiden määrä ja mitkä tekijät vaikuttavat syrjäytymiseen.

Toisena keskeisenä lähtökohtana on syrjäytymisen ehkäisyhankkeiden ja toimenpiteiden arviointi eli miten syrjäytymisen ehkäisyhankkeita ja niiden tuloksellisuutta voidaan arvioida? Tutkimuksella halutaan myös nostaa esille syrjäytymistä ehkäisevien toimien hyviä käytäntöjä ja sekä arvioida, miten niitä voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin.

Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan eri toimijoiden välistä työnjakoa ja vastuita. Valtion ja kuntien ohella tutkimuksessa arvioidaan myös kolmannen sektorin ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä.

Tutkimusraportin tulee sisältää tutkimustuloksia koskevat johtopäätökset sekä perustellut kehittämissuositukset. Tutkimuksen on määrä valmistua elokuun 2013 loppuun mennessä.

Tutkimuksen toteuttaja valitaan avoimella tarjouskilpailulla. Lisätiedot tutkimuksen kohteesta ja tutkimusta koskeva tarjouspyyntö löytyvät osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi  

Nuorten syrjäytymistä koskeva tutkimus on viides tutkimusaihe, josta tarkastusvaliokunta tilaa ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijatahon tutkimuksena. Vuonna 2008 valiokunta tilasi selvityksen valtion verotuloennusteiden osuvuudesta vuosina 1998-2007, vuonna 2009 harmaan talouden nykytilasta Suomessa,  vuonna 2010 valtion omistajaohjauksen valvonnasta sekä vuonna 2011 rakennusten kosteus- ja homevaurioista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.