Etä- ja verkkokauppa on jatkuvassa kasvussa. Kun myyjä ja ostaja eivät tapaa fyysisesti, myös riski identiteettivarkauteen kasvaa. Identiteettivarkaudella tarkoitetaan tilannetta, jossa ostoksen tai sopimuksen teon yhteydessä käytetään luvatta toisen henkilön henkilöllisyystietoja. Usein rikos ehtii jatkua pitkään, ennen kuin asia päätyy uhrin tietoon. Tieto tapahtuneesta tulee vielä monesti laskun muodossa. Identiteettivarkauksen selvittäminen on vaikeaa ja vaatii suuria ponnistuksia uhrilta itseltään. mySafety Oy:n ja Suomen Asiakastieto Oy:n aloittaman yhteistyön tuloksena kuluttajan on mahdollisuus saada tieto alkaneesta identiteettivarkaudesta aikaisessa vaiheessa ja myös tukea asioiden selvittelyyn.
Luottotietokysely voi johtaa identiteettivarkaan jäljille Identiteettivarkauden riskien minimoimiseen ja selvittelyyn tarkoitettu mySafety ID-Turva -palvelu on kaksiosainen. Ennaltaehkäisevä identiteettisuoja perustuu verkossa toimivaan, Suomen Asiakastieto Oy:n tuottamaan, Tietovahti-palveluun. Palvelun avulla asiakas saa tiedon Asiakastiedon luottotietorekisteriin tehdystä luottotietokyselyistä.

“Luottotietoja kysyvät mm. pankit, teleoperaattorit ja pienlainayhtiöt, mutta yhä useammin myös laskulla myyvät etä- ja verkkokaupat. Tietovahti lähettää käyttäjälle sähköpostilla ilmoituksen heti, jos tämän luottotietoja kysytään. Näin alkanut identiteettivarkaus saadaan pysäytettyä nopeasti ja rikoksen tekijä todennäköisemmin kiinni”, kertoo liiketoimintajohtaja Heikki Koivula Asiakastiedosta. ”Asiakastiedosta saatavien tietojen avulla yrityksen on itsekin mahdollista huomata petosyritys, koska asiakkaan antamat tiedot saadaan aina varmistettua”, Koivula jatkaa.

Omalla toiminnalla identiteettivarkauden riskiä voi pienentää mySafety ID-Turva turvaa asiakkaan asemaa myös jo tehtyjen väärinkäytösten yhteydessä. mySafetyn tuki- ja selvittelypalvelu auttaa asiakasta selvittämään, torjumaan ja vähentämään väärinkäyttötilanteista aiheutuvia vahinkoja ja haittoja. mySafety Oy myös neuvoo miten tulee menetellä eri tahojen kanssa, jotta asia saadaan selvitettyä.
”Identiteettivarkauden uhriksi joutuminen johtaa raskaaseen prosessiin. Kun kuluttaja saa asiantuntevaa apua heti alkumetreistä lähtien, asioiden selvittely nopeutuu merkittävästi. Yhteistyömme Suomen Asiakastieto Oy:n kanssa ja oma kokemuksemme kuluttajille suunnatuista turvallisuuspalveluista mahdollistaa mySafety ID-Turva -palvelun tarjoamisen. Samalla haluamme myös antaa signaalin, että identiteettivarkauskaan ei tule jatkossa kannattamaan.”, mySafety Oy:n toimitusjohtaja Niclas Fagerlund toteaa.
Identiteetin suojaamisessa ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat ensiarvoisen tärkeitä. Henkilökohtaisia tietoja sisältävien paperien ja postien huolellinen hävittäminen on yksinkertainen tapa välttää riskejä. Identiteettivarkaat ovat kuitenkin oppineet keräämään tietoja monesta eri lähteestä. Suurinkaan huolellisuus ei siis välttämättä estä identiteettivarkauden uhriksi joutumista.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.