Liikkuva poliisi on tehnyt kuluvan viikon aikana teknisiä tienvarsitarkastuksia kuorma-autoille ja niiden perävaunuille Satakunnan alueella. Tekninen tienvarsitarkastus voi kohdistua vain osaan ajoneuvon laitteista, mutta se voi olla laajuudeltaan myös määräaikaiskatsastusta vastaava. Poliisin mukana tarkastuksissa on ollut katsastusmiehiä ja ajoneuvojen jarruja on testattu jarrudynamometrillä. Tarkastuksia on tehty pääasiassa niille ajoneuvoille, joiden edellisestä määräaikaiskatsastuksesta on kulunut aikaa useita kuukausia tai ajoneuvon ulkoinen kunto on osoittanut tarkastuksen tarpeellisuuden. Viikon aikana tarkastus on tehty 150 ajoneuvolle, joista noin 15 % on ollut ulkomaalaisia.

Huolestuttavaa on se, että vuodesta toiseen maantiellä liikkuu paljon sellaisia ajoneuvoja, jotka eivät läpäisisi katsastusta. Pahinta asiassa on se, että viat ovat usein vaaraksi liikenneturvallisuudelle. Tyypillisimmät tarkastuksissa ilmi tulleet vakavat viat ovat jarruvikoja, runkovikoja, katkenneita tai löysiä kiinnityspultteja vetolaitteissa.

Tarkastukset ovat jälleen kerran osoittaneet sen, että vuosittainen määräaikaiskatsastus ei ole riittävä kontrolli kuorma-autojen ja niiden perävaunujen säädösten mukaisen kunnon takaamiseksi.

Lievimmistä vioista ajoneuvojen kuljettajat ja omistajat ovat selvinneet korjauskehotuksella ja huomautuksella, vakavimmat ovat johtaneet sakotukseen ja rekisterikilpien poisottoon sekä ajoneuvon käytön kieltoon. Tarkastetuista vain neljäsosassa ei ollut mitään huomautettavaa.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.