Kuljetustoiminta heijastelee yleistä talouskehitystä Suomessa. Päättynyt kesä oli osalle kuljetusyrityksistä pettymys. Toukokuiset arviot kuljetustoiminnan vilkkaudesta olivat toteutunutta toiveikkaampia sekä volyymien että kuljetuskilometrien suhteen. Joukossa on myös menestyviä yrityksiä. Kuljetusyritykset ovat loppuvuoden kehityksen suhteen pessimistisiä. Yritykset kokivat kasvaneet kustannukset suurimpana yksittäisenä haasteena. Nyt tarvitaan elinkeinoelämän virkistämistä ja kuljetusyritysten kilpailukyvyn palauttamista. Se vaatii toimia kuljetusasiakkailta ja päättäjiltä mutta myös yrityksiltä itseltään.

Barometrin mittarit pakkasella

Kesän aikana niin kuljetetut tonnimäärät kuin kuljetuskilometritkin laskivat enemmän kuin kolmanneksella vastanneista. Liikevaihto oli kasvanut 31 prosentilla ja laskenut 39 prosentilla vastanneista. Kannattavuus oli noussut 15 prosentilla ja laskenut 41 prosentilla yrityksistä. Liikevaihto ja kannattavuus näyttäisivät heikkenevän edelleen. Ainoastaan 12 prosenttia vastanneista odotti kannattavuutensa paranevan loppuvuonna. Heikkenemistä ennusti 37 prosenttia.

Investointihalukkuus on alhainen: 12 prosenttia arveli kalustomääränsä vähenevän loppuvuonna, ja vain 5 prosenttia oli aikeissa uusia kalustoaan. Volyymien lasku näkyy myös alan työllisyyskehityksessä. Kuljettajien määrä oli syys-joulukuussa lisääntymässä vain 5 prosentilla vastaajista ja vähenemässä 16 prosentilla. Muilla työntekijämäärä säilyisi ennallaan.

Yritysten haasteet tärkeysjärjestykseen

Ajankohtaiskysymyksissä pyydettiin yrittäjiä laittamaan tärkeysjärjestykseen toimintaympäristönsä haasteita. Haasteet sai valita seuraavista:

 • Jatkuva kilpailutus asiakassuhteissa
 • Sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa
 • Epäreilu kotimainen kilpailu kuljetusmarkkinoilla
 • Epäreilu ulkomainen kilpailu kuljetusmarkkinoilla
 • Kustannukset karkaavat käsistä
 • Pienentyneet kuljetusvolyymit
 • Tyhjänä tai vajaakuormalla ajaminen
 • Osaavan työvoiman saatavuus
 • Kuljetuskaluston muuttuvat mitat ja massat
 • Tiestön huono kunto
 • Lastaus- ja purkupaikat

Näistä neljä teemaa jakoi peräti 97 prosenttia ensimmäisistä sijoista. Kustannusten karkaaminen käsistä nähtiin vakavimpana ongelmana. 46 prosenttia vastanneista asetti sen ensimmäiselle sijalle. Viidennes vastaajista piti joustamattomia ajo- ja lepoaikoja suurimpana haasteena. Kärkisijoille pääsivät myös asiakkaan sanelupolitiikka kuljetussopimuksissa ja epäreilu kotimainen kilpailu.

Suuri enemmistö yrittäjistä haluaa säilyttää liikkuvan poliisin

Haasteiden ohella kysyttiin yrittäjien näkemyksiä liikkuvan poliisin lakkauttamisaikeisiin. Vastaajista 76 prosenttia kannatti liikkuvan poliisin säilyttämistä itsenäisenä valtakunnallisena yksikkönä. Yritysten perusteluissa näkyi ennen muuta luottamus liikkuvan poliisin asiantuntemukseen raskaan kaluston tienvarsitarkistuksissa ja harmaan talouden torjunnassa.

Yhteenveto

Syyskuussa 2012 toteutetun barometrikyselyn mukaan kuljetusyritysten ajosuoritteet ja liikevaihto olivat laskeneet merkittävästi kesän aikana. Myös kannattavuus jatkoi laskevalla käyrällä. Taustalla ovat rajut kustannusnousut ja kuljetushintojen jälkeenjääneisyys sekä odotettua hiljaisempi kuljetustoiminta kesän aikana. Kustannustaso sekä ajo- ja lepoaikojen joustamattomuus olivat suurimpia haasteita yritysten toiminnassa. Seuraavina olivat heikko neuvotteluasema kuljetussopimuksissa ja epäreilu kilpailu. SKAL on esittänyt budjettiin polttoaineveron palautusjärjestelmää kustannuspaineita tasapainottamaan. Sen rinnalla tarvitaan ripeitä elvyttäviä toimia elinkeinoelämälle. Myös toimikautensa aloittaville kuntapäättäjille tulee paineita tervehdyttää kuntien elinkeinoelämää.

Sähköinen barometrikysely lähetettiin toukokuussa 4881 jäsenyrittäjälle. Barometrikyselyllä selvitetään kuljetusyritysten taloudellista tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Kyselyyn vastasi 810 jäsenyrittäjää. SKAL Kuljetusbarometri julkaistaan kolme kertaa vuodessa.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen yrittäjien ja kuljetusyritysten sekä logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 6 300 kuorma- ja pakettiautoliikenteen kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.