Tänä vuonna kutsutaan kertaamaan vain pari tuhatta reserviläistä. Todellinen tarvi on monikymmenkertainen. (Kuva: Puolustusvoimat)

Kertausharjoituksiin kutsutaan tänä vuonna ennätysvähän reserviläisiä. Maanpuolustusmessujen yhteydessä kokoontuneet Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton hallitukset ovat tilanteesta syvästi huolestuneina päättäneet vedota eduskuntaan ja reserviläisjohtajiin julkilausumalla.

Kolmen seuraavan vuoden aikana kertausharjoituksiin kutsutaan vain noin 2.200 reserviläistä vuosittain. Määrä on murto-osa todellisesta tarpeesta. Vielä viime vuonna kertaamassa kävi 27.000 reserviläistä.

Puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kenttäkelpoisuuden ja osaamisen ylläpito on lähivuodet pitkälti reserviläisjärjestöjen toiminnan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutuksen varassa. Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto edellyttävät, että tälle työlle varataan riittävästi resursseja valtion ensi vuoden talousarviossa.

Valtioneuvoston talousarvioesityksessä vuodelle 2013 maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen on varattu 1.878.000 euroa, josta valtaosa menee MPK:lle. Kokonaismääräraha on 150.000 euroa kuluvaa vuotta pienempi. Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto vetoavat eduskuntaan määrärahan säilyttämiseksi vähintään nykyisellä tasolla, koska lähivuosina vapaaehtoistoiminnan rooli korostuu reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpitämisessä.

Vetoomus reserviläisjohtajille

Puolustusbudjetin leikkaukset ja kertausharjoitusten raju alasajo herättävät oikeutetusti tyytymättömyyttä monissa reserviläisissä. Jokaisen reserviläisen tulee tässä tilanteessa pitää itse huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan ja osaamisestaan. Erityisesti tämä koskee reservin upseereita ja aliupseereita, joiden tulee valmiutta kohotettaessa kyetä kouluttamaan ja johtamaan omia joukkojaan.

Suomen Reserviupseeriliitto ja Reserviläisliitto vetoavat jäsenistöönsä, jotta jokainen reserviläinen pitäisi huolta omasta kenttäkelpoisuudestaan ja osaamisestaan. Oman yhdistyksen tai kerhon liikunta- ja ampumavuorot ovat hyviä tapoja ylläpitää kenttäkelpoisuutta. Sotilaallisia tietoja ja taitoja voi hankkia myös Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) koulutukseen osallistumalla.

Suomen puolustus pohjautuu laajaan, hyvin koulutettuun ja kenttäkelpoiseen reserviin. Näinä taloudellisesti niukkoina aikoina meidän reserviläisjohtajien on panostettava normaalia enemmän Suomen turvallisuuden hyväksi.

Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton hallitusten Lahden messukeskuksessa järjestetty yhteiskokous päättyi juuri äsken.

By VictoriaMedia

Victoria Media eli Kerttu Vali on Uutisharrastaja, Uutiskissa, Vaikuttaja, Luontoaktivisti, Lukutoukka, Nörtti, Tiedonkerääjä sekä Tutkija.