Miten kuntalaiselle taataan lähipalvelut ja mahdollisuudet vaikuttaa uudessa, laajemmassa kunnassa? Nämä kaksi kysymystä on ratkaistava, jotta kuntauudistus onnistuu, muistutti Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen Oulunsalon kunnan 130-vuotisjuhlassa sunnuntaina 30. syyskuuta.

– Kuntarakenneuudistuksessa on huolehdittava kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien kehittämisestä ja lähipalvelujen saavutettavuudesta eri alueille sopivien toimintamallien avulla.

– Yksi malli ei sovi koko maahan. On tärkeää, että kunnallishallinto uudistuu ja kunnat säilyttävät tulevaisuudessakin asemansa suomalaisen demokratian ja hyvinvointiyhteiskunnan perustana sekä paikallisen elinvoiman vahvistajana.

Kietäväinen korosti, että kuntien rooli on paljon laajempi kuin vain palvelujen järjestäjänä toimiminen.

– Kuntaperustaisen järjestelmän säilyttäminen ja vahvistaminen vaatii sekä vahvoja kuntia että käyttäjälähtöisesti toimivia kuntien yhteistoimintaorganisaatioita ja niiden kehittämistä.

Yhteistyötä tarvitaan tulevaisuudessakin

Lähtökohtana on oltava, että kuntaliitokset perustuvat jatkossakin kuntien omaan harkintaan.

– On ilmeistä, ettei maahamme synny vapaaehtoisesti sellaista vahvojen peruskuntien kattavaa verkostoa, joka kykenisi ilman yhteistyötä huolehtimaan kunnallisten palvelujen järjestämisestä.

– Esimerkiksi toisen asteen koulutus sekä sosiaali- ja terveydenhuolto vaativat tulevaisuudessakin kuntien yhteistoimintaa. Samoin maankäyttöä, liikennettä ja asumista koskevassa päätöksenteossa tarvitaan vahvojen kuntien ohella toimivat yhteistyörakenteet muuallakin kuin metropolialueella.

Kietäväinen edellyttää, että kuntajakoselvityksissä huomioidaan kuntien yhdistymisen ohella myös kuntien yhteistyö.

– Näin vältytään monilta erillisselvityksiltä ja turvataan kuntien vapaaehtoinen osallistuminen selvityksiin. Yhteistyömalleina tulee jatkossakin hyväksyä sekä vastuukunta että kuntayhtymämalli.

Kietäväinen muistuttaa, että lokakuussa käynnistyväksi kaavailulle kuntien toiselle lausuntokierrokselle on varattava riittävän pitkä aika ja lausuntokierroksella kunnilla tulee olla käytössään myös tieto, miten keskiasteen koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto on tarkoitus organisoida.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi